Härnösands Taxiförening | Årtal: 1930 — 1989

Arkivbildare: Härnösands Taxiförening

Verksamhetsperiod: 1930 — 1989

Historik arkivbildare:

Härnösands Taxiförening fick sitt nuvarande namn 1961. Tidigare hette det Härnösands Droskbilägareförening.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1969 — 1981 Stadgar
  Registerbevis
  Tillstånd
  Protokoll
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940 — 1961
  2 1961 — 1972 Innehåller även kontrakt
  3 1967 — 1989 Tjänstegöringsintyg mm
  4 1972 — 1981 Inträdesansökningar, samt inkomna skrivelser/cirkulär från arbetsgivarförbund
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1989 Ansökan om uppförande av taxistation
  Fullmakt
  Hyreskontrakt
  mervärdesskatt
  medlemskort
  Försäljnings
  Trafiktillstånd
  Förhandlingsprotokoll
  Anställningsbevis
  Skoltransport
  Mat och skolkörningar
  2 1955 — 1986 Revisions- och verksamhetsberättelser
  Allmän fastighetsdeklaration
  Skuldbrev och borgenförbindelser
  Bankfackskontrakt
  Deklarationsuppgifter
  Avtal
  Anbud
  3 1970 — 1982 Arbetsgivaravgift
  AMF-försäkring
  Diverse lönehandlingar
  Arbetsmarknadsförsäkringar
  4 1986 Löneredovisning och arbetssheman A-M
  5 1986 Löneredovisning och arbetssheman N-Ö
  6 1987 — 1989 Löner
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1967 — 1975
  2 1975 — 1981