Högsjö Norgekommitté | Årtal: 1945 — 1946

Arkivbildare: Högsjö Norgekommitté

Verksamhetsperiod: 1945 — 1946

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1946 Mapp
  Kassabok 1945
  Reversaler och kvittenser på emottagna bidrag 1945
  Verifikationer rörande tidningsannonser 1945
  Övriga verifikationer 1945
  Program för europahjälpen 1946