Holm och Graninge Bruks Bolag 1848-1872 | Årtal: 1845 — 1872

Arkivbildare: Holm och Graninge Bruks Bolag 1848-1872

Verksamhetsperiod: 1845 — 1872

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1849 — 1873 Protokollavskrifter
  Nr 1
  2 1848 — 1873 Dubletter av revisionsberättelser 1848-1873
  Direktionsberättelser i koncept 1852-1867
  Avskrift 1860-1873
  3 1847 — 1859 Bolagsstämmoprotokoll
  4 1848 — 1873 Revisionsberättelser
  5 1848 — 1873 Direktionsberättelser
  Protokoll 1848-1856, 1868-1872
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1845 — 1860 Kopiebok 1845-1852, 1859-1860
 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1847 — 1873 Mestadels kontrakt och protokollsutdrag
  Nr 52
  2 1847 — 1873 Kontrakt angående timmerköp och gravitationsbevis över inteckningar i Gålsjö Bruk
  Nr 55
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1847 — 1848 Cassabok
  2 1848 Capitalbok
  3 1848 Journal
  4 1848 — 1849 Cassabok
  5 1849 Capitalbok
  6 1849 Journal
  7 1849 — 1850 Cassabok
  8 1850 Capitalbok
  9 1850 Journal
  10 1850 — 1851 Cassabok
  11 1851 Hufwudbok
  12 1851 Journal
  13 1851 — 1852 Cassabok
  14 1852 Hufwudbok
  15 1852 Journal
  16 1852 — 1853 Cassabok
  17 1853 Hufwudbok
  18 1853 Journal
  19 1853 — 1854 Cassabok
  20 1854 Hufwudbok
  21 1854 Journal
  22 1854 — 1855 Cassabok
  23 1855 Hufwudbok
  24 1855 Journal
  25 1855 — 1856 Cassabok
  26 1856 Hufwudbok
  27 1856 Journal
  28 1856 — 1857 Cassabok
  29 1857 Hufwudbok
  30 1857 Journal
  31 1857 — 1858 Cassabok
  32 1858 Hufwudbok
  33 1858 Journal
  34 1858 — 1859 Cassabok
  35 1859 Hufwudbok
  36 1859 Journal
  37 1859 — 1860 Cassabok
  38 1860 Hufwudbok
  39 1860 Journal
  40 1860 — 1861 Cassabok
  41 1861 Hufwudbok
  42 1861 Journal
  43 1861 — 1862 Cassabok
  44 1862 Hufwudbok
  45 1862 Journal
  46 1862 — 1863 Cassabok
  47 1863 Hufwudbok
  48 1863 Journal
  49 1863 — 1864 Cassabok
  50 1864 Hufwudbok
  51 1864 Hufwudbok
  52 1864 Journal
  53 1864 Journal
  54 1864 — 1865 Cassabok
  55 1865 Hufwudbok
  56 1865 Hufwudbok
  57 1865 Journal
  58 1865 Journal
  59 1865 Journal
  60 1865 — 1866 Cassabok
  61 1866 Hufwudbok
  62 1866 Hufwudbok
  63 1866 Journal
  64 1866 Journal
  65 1866 — 1867 Cassabok
  66 1867 Hufwudbok
  67 1867 Hufwudbok
  68 1867 Journal
  69 1867 Journal
  70 1867 — 1868 Cassabok
  71 1868 Hufwudbok
  72 1868 Hufwudbok
  73 1868 Journal
  74 1868 Journal
  75 1868 — 1869 Cassabok
  76 1869 Hufwudbok
  77 1869 Hufwudbok
  78 1869 Journal
  79 1869 Journal
  80 1869 — 1870 Cassabok
  81 1870 Hufwudbok
  82 1870 Hufwudbok
  83 1870 Journal
  84 1870 Journal
  85 1870 — 1871 Cassabok
  86 1871 Hufwudbok
  87 1871 Hufwudbok
  88 1871 Journal
  89 1871 Journal
  90 1871 — 1872 Cassabok
  91 1872 Hufwudbok
  92 1872 Hufwudbok
  93 1872 Journal
  94 1872 Journal
 • Serie G 2: Inventarielistor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1847 — 1848 Inventarielistor från Bollsta, Forsse, Graninge, Sollefteå och Holm
 • Serie G 3: Diverse räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1851 — 1886 Werkstads-bok 1851-1852
  Handlare Abraham Nordlander 1864-1886
  Sågtimmerbok 1872
  2 1870 Verifikationer till 1870-års Journal