Hotell Silvia AB | Årtal: 1951 — 1967

Arkivbildare: Hotell Silvia AB

Verksamhetsperiod: 1951 — 1967

Historik arkivbildare:

Hotell Silvia AB grundades 4 juni 1951 för att driva Hotell Silvia. År 1966 köptes rörelsen av Hallström och Nisses som bildade Fastighets AB Silvia 15 juni 1966, vilket till och från fortsatte driften av hotellet. 15 juni 1972 ombildades företaget till Ferrobyggnader AB, som arbetade med att sälja Modulhallar fram till 1981. Hotell Silvia AB hade sitt säte i Stockholm.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1951 — 1967 Handlingar till och från Kungl patent- och registreringsverket 1951-1966
  Brev till myndigheter och företag om bolagets upphörande 1966
  Om de tilltänkta firmanamnet ”Saneringsbyggen AB” 1966
  Om köp 1966, samt äldre handlingar från hotellets verksamhet 1951-1966
  Gransknings- och revisionsberättelser 1966-1967