KEP, AB För Kemisk och Elektrokemisk Produktion | Årtal: 1914 — 1965

Arkivbildare: KEP, AB För Kemisk och Elektrokemisk Produktion

Verksamhetsperiod: 1914 — 1965

Historik arkivbildare:

Företaget grundades 1914 i Trollhättan av Ingenjör K. J. Beskow. År 1919 övertogs det av Svenska Tändsticks AB. Troligen har Svenska Tändsticks AB samordnat företaget med Alby Nya Kloratfabriks AB.

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1914 — 1916 A-H
  2 1914 — 1916 J-Ö
  3 1916 — 1917 A-Ö
  Med kopiebok 1916-1918
  4 1917 A-E
  5 1917 F-H
  6 1917 J-Ö
  7 1918 A-E
  8 1918 F-G
  9 1918 H-R
  10 1918 S-Ö
  11 1918 — 1923 Huvudsakligen korrespondens med tändsticksbolag
  12 1919 A-L
  13 1919 M-Ö
  14 1920 A-J
  15 1920 K-W
  16 1921 A-R
  17 1921 S-Ö
  18 1921 — 1927 Fosfor och esquri mm
  19 1922 A-P
  20 1922 R-Ä
  21 1923 A-P
  22 1923 R-Ö
  23 1924 A-Ö
  24 1925 A-R
  25 1925 S-Ö
  26 1926 A-Ö
  27 1927 A-Ö
  28 1927 — 1929 Huvudkontoret
  29 1928 A-Ö
  30 1929 A-Ö
  31 1929 — 1932 Huvudkontoret
  32 1930 A-Ö
  33 1931 A-Ö
  34 1932 A-Ö
  35 1933 A-Ö
  36 1933 — 1934 Angående fosfor och med kemisk produktion 1933-1934
  37 1934 A-Ö
  38 1935 A-Ö
  39 1936 A-Ö
  40 1936, 1937 — 1939 Huvudkontoret
  41 1937 A-Ö
  42 1938 A-N
  43 1938 O-Ö
  44 1939 A-N
  45 1939 O-Ö
  46 1940 A-R
  47 1940 S-Ö
  48 1940 Huvudkontoret
  49 1941 A-L
  50 1941 M-R
  51 1941 S-Ö
  52 1941 Huvudkontoret
  53 1942 A-G
  54 1942 H-L
  55 1942 M-S
  56 1942 S-Ö
  57 1942 Huvudkontoret
  58 1943 A-F
  59 1943 G-I
  60 1943 J-L
  61 1943 Sa-Sv
  62 1943 Sv-Sö
  63 1943 M-R
  64 1943 T-Ö
  65 1943 Huvudkontoret
  66 1943 Huvudkontoret
  67 1944 A-E
  68 1944 F-I
  69 1944 J-K
  70 1944 L-M
  71 1944 N-R
  72 1944 Sa-St
  73 1944 St-Sö
  74 1944 T-Ö
  75 1944 Huvudkontoret
  76 1945 A-D
  77 1945 E-H
  78 1945 J-J
  79 1945 K-L
  80 1945 M-R
  81 1945 S-Str
  82 1945 Str-Sö
  83 1945 T-Å
  84 1945 Norden
  85 1945 Huvudkontoret
  86 1946 A-D
  87 1946 E-J
  88 1946 K-P
  89 1946 R-S
  90 1946 T-Ö
  91 1946 STAB
  92 1946 Norden
  93 1946 Huvudkontoret
  94 1947 A-I
  95 1947 J-O
  96 1947 P-Ö
  97 1947 AB Pettersson och Holmström
  98 1947 STAB
  99 1947 Huvudkontoret
  100 1947 Huvudkontoret
  101 1948 A-D
  102 1948 E-I
  103 1948 J-M
  104 1948 N-S
  105 1948 T-Ö
  106 1948 Norden
  107 1948 Huvudkontoret
  108 1948 — 1953 AB Pettersson och Holmström
  109 1948, 1951 — 1953 Bunt
  STAB
  110 1949 A-D
  111 1949 E-J
  112 1949 K-R
  113 1949 S-Ö
  114 1949 Norden
  115 1949 Huvudkontoret
  116 1950 A-D
  117 1950 E-K
  118 1950 L-S
  119 1950 Sw-Ö
  120 1950 Trollhättan
  121 1950 — 1953 Norden
  122 1951 A-D
  123 1951 E-K
  124 1951 L-R
  125 1951 S-Ö
  126 1951 Trollhättan
  127 1952 A-I
  128 1952 J-R
  129 1952 S-Ö
  130 1952 Trollhättan
  131 1953 A-J
  132 1953 J-R
  133 1953 S-Ö
  134 1953 Trollhättan
  135 1954 A-G
  136 1954 H-R
  137 1954 Sa-Sv
  138 1954 Sv-Ö
  139 1954 Trollhättan
  140 1954 — 1957 Norden
  141 1954 — 1958 AB Pettersson och Holmström
  142 1955 A-H
  143 1955 I-R
  144 1955 S
  145 1955 T-Ö
  146 1955 Trollhättan
  147 1956 A-G
  148 1956 H-L
  149 1956 M-R
  150 1956 Sa-Sk
  151 1956 Sk-Sy
  152 1956 T-Ö
  153 1957 A-H
  154 1957 I-R
  155 1957 S-Å
  156 1958 A-H
  157 1958 I-R
  158 1958 S-Å
  159 1958 — 1961 Norden
  160 1959 A-J
  161 1959 K-Ö
  162 1960 A-H
  163 1960 I-R
  164 1960 S-Ö
  165 1961 A-H
  166 1961 I-R
  167 1961 S-Ö
  168 1962 A-Ö
  169 1962 — 1963 Norden 1962
  A-Ö 1963
  170 1963 — 1964 Norden
  171 1964 A-Ö
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1920 — 1937 1) Kassarapporter 1926-1931
  2) Kvalitetsbestämningar 1922
  3) Fosfor: Tillverkningskalkyler 1920-1935
  4) Fosfor: Rapporter från O´Hara 1928-1929
  5) Fosfor: Undersökning av Coignet Amorf P 1936
  6) Fosfor: Sesqui Research Mr Such´s rapporter 1936
  7) Fosfor: Korrespondens och undersökningar av olika Sesqui-fabrikat 1934-1937
  2 1926 — 1930 8) Handlingar angående fosfosfabrik i Italien
  3 1919 — 1942 9) Handlingar angående fosforfabrik i Belgien 1939
  10) Handlingar angående fosforfabrik i Japan 1923-1928
  11) Korrespondens med Rikskommissionen av apparatur 1931-1938
  12) Fosforsyra: Patentbeskrivningar 1919-1941
  13) Fosforsyra 1941-1942 (Örnes förslag 1941)
  14) Kiselkarbid: Korrespondens, skisser, ritningar och beräkningar för fabriksanläggning 1935-1942
  4 1937 — 1952 15-18) Diverse korrespondens beträffande fosfor 1944-1948
  19-20) Diverse korrespondens beträffande kiselkarbid 1937-1939.
  Utredning om olägenheter genom luftföroreningar inom Stallbackaområdet, Trollhättan 1950-1952
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1915 — 1918 November 1915 – december 1918
  2 1919
  3 1920
  4 1921
  5 1922
  6 1923
  7 1924
  8 1925
  9 1926
  10 1927
  11 1928
  12 1929
  13 1930
  14 1931
  15 1932
  16 1933 — 1934
  17 1935 — 1936
  18 1937 — 1938
  19 1939 — 1940
  20 1941 — 1942
  21 1943 — 1944
  22 1945 — 1946
  23 1947 — 1948
  24 1949 — 1950
  25 1951 — 1952
  26 1953 — 1954
  27 1955 — 1956
  28 1957 — 1958
  29 1959 — 1960
  30 1961 — 1962
  31 1963 — 1965
  32 1966 — 1968
  33 1953 — 1968 Pensionsstiftelsen huvudböcker
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1915 — 1917 November 1915 – december 1917
  2 1915 — 1918 November 1915 – december 1918
  3 1916 — 1917 Januari 1916 – december 1917
  Bokslut 1916-1917 ingår
  4 1916 — 1918 Kassakladdar januari 1916 – maj 1918
  5 1918
  6 1919
  7 1920
  8 1921
  9 1922
  10 1923
  11 1924
  12 1925
  13 1926
  14 1927
  15 1928
  16 1929
  17 1930
  18 1931
  19 1932
  20 1933
  21 1934
  22 1935
  23 1936
  24 1937 — 1938
  25 1939 — 1940
  26 1941 — 1942
  27 1943
  28 1944
  29 1945
  30 1946
  31 1947 — 1948 Bokslut ingår
  32 1949 — 1950 Bokslut ingår
  33 1951 — 1952
  34 1953 — 1954
  35 1954 — 1955 Fabrikskassan
  36 1955 — 1956 Bokslut ingår
  37 1957 — 1958 Bokslut ingår
  38 1959 — 1961 Bokslut ingår
  39 1962 — 1965 Januari 1962 – februari 1965
  Bokslut ingår
 • Serie G 3: Debetmemorial
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1921 31 maj 1918 – 14 november 1921
  2 1921 — 1932 15 november 1921 – 31 december 1932
  3 1933 — 1942
  4 1943
  5 1944
  6 1945
  7 1946
  8 1947 — 1948
  9 1949 — 1950
  10 1951 — 1952
  11 1953 — 1954
  12 1955 — 1956
 • Serie G 4: Reskontra
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955, 1957
  2 1958 — 1959
  3 1960 — 1962
  4 1963 — 1964
 • Serie G 5: Diverse räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1915 — 1945 Diverse personers konto
  2 1917 — 1932 Orderbok 1917
  Fabriksanläggningens konto 1922-1929
  Diverse avräkningar 1932
  3 1930 — 1950 Avskrivningsbok