Larssons, Carl, Sterbhus | Årtal: 1935 — 1956

Arkivbildare: Larssons, Carl, Sterbhus

Verksamhetsperiod: 1935 — 1956

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 — 1956 Bouppteckningar Alexandra Larsson 1942, Carl Larsson 1954
  Utdrag av förmyndarskapsprotokoll från västra Medelpads domsagas häradsrätt 1942-1951
  Hyreskontrakt 1955
  Bevis om inskrivning av förmyndarskap för underårig 1953
  Budgetförslag per månad för Bengt Larsson
  Specifikation över värdehandlingar i Carl Larssons kassaskåp 1953
  Bengt Larssons utgående tillgångar 31 december 1947
  Korrespondens 1941-1956
  Redovisningar över förvaltning av förmyndarskap för Bengt Roland Larsson 1943-1950, 1951-1956
  Deklarationer 1953-1956
  Diverse kvitton och underlag 1942-1956
  Handlingar angående komminister Gösta Selstedhs skuld till Carl Larssons dödsbo