Ljungaverk, Fosfatbolaget | Årtal: 1830 — 1992

Arkivbildare: Ljungaverk, Fosfatbolaget

Verksamhetsperiod: 1830 — 1992

Historik arkivbildare:

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag grundades 1871. Grundaren av bolaget, Oscar Carlsson (f 1844 d 1916), besökte 1907 trakten kring Ljungan, Medelpad. Mark för fabriksbyggnad och vattenrätter i Ljungan inköptes. Kraftverk, fabriker, järnväg och bostäder byggdes. Den 24 september 1912 invigdes anläggningen och driften startade. Kalciumkarbid och kalkkväve var då huvudprodukterna. Den produktionen överflyttades 1941 till Stockviksverken. År 1927 börjar tillverkningen av syntetiska kväveprodukter. Ammoniak var länge en huvudprodukt. År 1933 uppfördes anläggningen för tillverkning av kvävegödselmedlet Ljungasalpeter som flyttades till Landskrona omkring 1965. Ljungafors Järnvägs AB drev järnvägen mellan Johannisberg och Ljungaverk där persontrafiken fanns kvar till mitten av 1930-talet. Industriskola fanns också från 1 augusti 1955 fram till 1962. Fosfatbolaget ägde vattenfall där de byggde kraftverk. Ljungaverk, Partebodafallen i Ljungan förvärvades 1938, Laforsens kraftstation togs i drift 1953, Öjeforsens kraftverk togs i drift 1968, Alby och Ringdalen. Stockholms Superfosfats Fabriks AB bytte namn den 1 februari 1967 till Fosfatbolag AB och den 1 november 1970 till KemaNord AB. Fosfatbolaget hade verksamhet på flera orter. Gäddviken utanför Stockholm (såld 1929), Månsbo (såld 1925), Alby (lades ner 1945), Stockviksken, Trollhätteverken, Stenugnssund, Landskrona (såld 1970). Kalkstensbrott i Furillen på Gotland och Mattmar i Jämtland. Drev tre försöksgårdar för jordbruksforskning Ljunga Gård, Aske Gård utanför Sigtuna och Tågerup utanför Lund. Mer finns att läsa i ”Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag 1871-1946”. Minnesskrift till 75 års jubiléet. ”Syntesen” nummer 2 1971. Historisk återblick 1871-1971.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1978 — 1982 Ledningsgruppen för division Industrikemi
  2 1983 — 1987 Ledningsgruppen för division Industrikemi
  3 1956 — 1978 Verksamhetsberättelser
  Smältverket 1956-1978
  Kvävesektion, oorganiska lab 1976-1978
  Divisionstyrelsesammanträde i Industrikemi protokoll och kallelser 1976-1978
  Kopior
 • Serie D 1: Personalförteckningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1922
  2 1923 — 1925
  3 1926 — 1935
  4 1936 — 1939
  5 1913 — 1970
  6 1913 — 1970 D-F
  7 1913 — 1970 G-J
  8 1913 — 1970 J-K
  9 1913 — 1970 L-M
  10 1913 — 1970 N-P
  11 1913 — 1970 Q-S
  12 1913 — 1970 T-Ö
  13 1957 — 1969 Anställningshandlingar kraftverksbyggerna:
  Parteboda 1958-1963
  Storåsströmmen 1957-1963
  Öjeforsen 1962-1963
  Vattenbyggnadsavdelningen anställningshandlingar 1957-1967
  Meddelande till avlöningskontoret om anställnings upphörande 1963-1965
  Betygskopia 1964
  Kopior av uppsägningsbrev 1963, 1964 och 1969
  14 1910 — 1970 A-G
  15 1910 — 1970 H-L
  16 1910 — 1970 L-S
  17 1910 — 1970 S-Ö
  Personalkort SG-fabriken 1940-talet A-Ö
  18 1912 — 1953 Personalkort A-Ö, anställningsår 1920-1970
  Personalkort kalkbruket Mattmar, anställningsdatum 1912-1953
  Registerkort A-Ö för berdeskapspersonal, förda under andra världskriget
  19 1979 Division Kraft, verk 01, KemaNord tjänstemän, arbetsledare A-Ö
  20 1979 KemaNord, verk 02, månadsavlönad A-M
  21 1979 KemaNord, månadsavlönad N-Ö, timavlönad A-Ö
  22 1980 KemaNord, verk 02, månadsavlönad A-J
  23 1980 J-O
  24 1980 P-Ö, timavlönad A-Ö
  25 1980 Division Kraft, KemaNord, tjänstemän A-Ö
  26 1980 Division Kraft månads-timavlönad, arbetsledare A-Ö, KemaNord arbetsledare A-Ö
  27 1981 KemaNord, månadsavlönad A-K
  28 1981 KemaNord, månadsavlönad L-Ö, timavlönad A-Ö
  29 1981 KemaNord, Division Kraft, tjänstemän A-Ö, arbetsledare A-Ö
  30 1981 — 1982 Division Kraft, månads-timavlönad 1981, A-Ö
  Tjänsteman, arbetsledare, månads-tim avlönad 1982, A-Ö
  31 1982 KemaNord, månadsavlönade A-J
  32 1982 K-S
  33 1982 T-Ö, tjänstemän A-Ö
  34 1982 — 1983 KemaNord, arbetsledare A-Ö 1982
  Timavlönad A-Ö 1982-1983
  35 1983 KemaNord, månadsavlönad A-H
  36 1983 J-N
  37 1983 O-Ö
  Arbetsledare A-Ö
  38 1983 KemaNord, tjänstemän A-R
  39 1983 S-Ö
  Division Kraft, tjänsteman, arbetsledare, månads och timavlönade A-Ö
  40 1984 KemaNord Industrikemi, verk 02, tjänsteman A-T
  41 1984 Tjänsteman U-Ö
  Månadsavlönad A-G
  42 1984 H-L
  43 1984 R-Ö
  44 1984 Arbetsledare A-Ö
  Timavlönad A-Ö
  45 1984 — 1985 Division Kraft verk 01, månads-timavlönad, tjänsteman, arbetsledare A-Ö, 1984
  Division Kraft/KemaNord Kraft AB verk 01, timavlönad, arbetsledare A-Ö 1985
  46 1985 Division Kraft/KemaNord Industrikemi, verk 02, månadsavlönad A-G
  47 1985 H-M
  48 1985 N-Ö
  49 1985 Division Kraft/KemaNord Kraft AB månadsavlönad A-Ö
  KemaNord Industrikemi tjänsteman A-H
  50 1985 J-Ö
  51 1985 KemaNord Industrikemi, arbetsledare, timavlönad A-Ö
  52 1986 KemaNord Industrikemi verk 1087, tjänsteman A-G
  53 1986 H-M
  54 N-Ö
  55 1986 KemaNord Industrikemi verk 1087, tjänsteman A-Q
  56 1986 R-Ö, arbetsledare A-Ö, timavlönad A-Ö
  57 1986 — 1987 KemaNord Kraft AB/Ljunga Kraft AB verk 1086, KemaNord AB verk 1091, Njordkraft AB verk
  1090, månads-timavlönad, tjänsteman, arbetsledare 1986.
  Ljunga Kraft AB verk 1086, Njordkraft AB verk 1090,
  KemaNord AB verk 1091, månads-timavlönad, arbetsledare, tjänsteman
  58 1987 KemaNord Industrikemi verk 1087, tjänsteman A-M
  59 1987 KemaNord Industrikemi verk 1087 (verk 02), tjänsteman N-Ö, arbetsledare A-Ö, timavlönad A-Ö
  60 1987 Dyno Nitrogen AB verk 1038, de anställda har tidigare arbetat åt KemaNord Industrikemi verk 1087, med samma anställningsnummer, tjänsteman, arbetsledare, månads-timavlönad
  61 1987 KemaNord Industrikemi verk 1087, månadsavlönad A-J
  62 1987 K-R
  63 1987 — 1988 S-Ö, 1987, Casco Nobel AB verk 1087, tidigare KemaNord Industrikemi verk 1087, månadsavlönad A-D, 1988
  64 1988 E-K
  65 1988 L-R
  66 1988 S-Ö
  67 1988 Casco Nobel AB verk 1087, tjänsteman A-O
  68 1988 Casco Nobel AB, tjänsteman P-Ö, arbetsledare A-Ö, timavlönad A-Ö
  69 1987 — 1989 Ljunga Kraft AB verk 1086, Njordkraft AB verk 1090, KemaNord AB verk 1091, arbetsledare, tjänsteman, månads-timavlönad 1988. Anställningshandlingar tjänsteman 1988-1989, slutlönebesked 1987-1988, namnlistor 1987-1988, överföringshandlingar 1988.
  Check kontrakt 1987-1988.
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1939 — 1940
  2 1941 — 1947 Huvudkontoret
  3 1964 Huvudkontoret
  4 1964
  5 1964
  6 1965 Huvudkontoret
  7 1965
  8 1965
  9 1965 — 1967 Centrallaboratoriet
  10 1966 Huvudkontoret
  11 1966
  12 1967 Huvudkontoret
  13 1967
  14 1968 Huvudkontoret
  15 1968
  16 1968 — 1969 Centraboratoriet
  17 1969 Huvudkontoret
  18 1969
  19 1970 Huvudkontoret
  20 1970
  21 1970 Centrallaboratoriet
  22 1971
  23 1971 Huvudkontoret
  24 1971 Centrallaboratoriet
  25 1972 Huvudkontoret
  26 1972 — 1974 Centrallaboratoriet
  27 1973 Huvudkontoret
  28 1974 Huvudkontoret
  29 1975 Huvudkontoret
  30 1975 — 1979 Industrikemi
  31 1976 Huvudkontoret
  32 1977
  33 1977 — 1982 Huvudkontoret
  34 1978 — 1981 Industrikemi
  35 1979 — 1980
  36 1981 — 1983 År 1981, kemikontoret 1981-1983
  37 1982
  38 1982 — 1983 Industrikemi
  39 1983 — 1987 År 1983, huvudkontoret 1983-1987
  40 1984 Industrikemi
  41 1985 Industrikemi
  42 1986 — 1987 Industrikemi
  43 1987 — 1988
 • Serie E 2: Inkomna cirkulär
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1949 — 1964 Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna gruppen
  2 1965 — 1970 Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna gruppen
  3 1971 — 1972 Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna gruppen
  4 1973 — 1974 Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna gruppen
  5 1975 — 1977 Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna gruppen
  6 1978 — 1980 Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna gruppen
  7 1981 — 1983 Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna gruppen
  8 1984 — 1985 Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna gruppen
  9 1972 — 1981 Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna gruppen
  10 1985 — 1986 Meddelande från Sveriges Kemiska Industrikontor 1985
  Industriförbundet 1985-1986
  11 1955 — 1964 Industristatistik till SCB
  12 1966 — 1971 Industristatistik till SCB
  13 1972 — 1990 Industristatistik till SCB
  14 1978 — 1988 Christer Sjölin
  15 1972 — 1978 Lars Schölander 1972-1973
  Ove Sundberg 1973-1978
  16 1972 — 1988 Rune Jonsson 1972-1978
  Eva Sidenvall 1987-1988
 • Serie F 1: Dossieer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1908 — 1940 0-9
  2 1908 — 1940 10-25
  3 1908 — 1940 26-36
  4 1908 — 1940 37-201
  5 1908 — 1940 274-388
  6 1908 — 1940 391-392
  7 1908 — 1940 392
  8 1908 — 1940 392
  9 1908 — 1940 393-394
  10 1908 — 1940 395
  11 1908 — 1940 396-399
  12 1908 — 1940 397-399
  13 1908 — 1940 411-415A
  14 1908 — 1940 415A-417
  15 1908 — 1940 417
  16 1908 — 1940 418-434
  17 1908 — 1940 442-460
  18 1908 — 1940 464-466
  19 1908 — 1940 466-490
  20 1908 — 1940 491-520
  21 1908 — 1940 521-714
  22 1908 — 1940 715-720
  23 1908 — 1940 722-737
  24 1908 — 1940 738-879
  25 1908 — 1940 882-908
  26 1908 — 1940 909-921
  27 1908 — 1940 922-962
  28 1908 — 1940 963-967
  29 1908 — 1940 967-977
  30 1908 — 1940 977
  31 1908 — 1940 981-986
  32 1908 — 1940 986-1018
  33 1908 — 1940 1019-1034
  34 1908 — 1940 1035-1046
  35 1908 — 1940a 1046-1214
  36 1908 — 1940 1216-1230
  37 1908 — 1940 1232-1255
  38 1908 — 1940 1256-1273
  39 1908 — 1940 1275-1321
  40 1908 — 1940 1322-1333
  41 1908 — 1940 1335-1338
  42 1908 — 1940 1339-1407
  43 1908 — 1940 1407-1417
  44 1908 — 1940 1417-1427B
  45 1908 — 1940 1428-1450
  46 1908 — 1940 1451-1555
  47 1908 — 1940 1557-1560
  48 1908 — 1940 1560-1568
  49 1908 — 1940 1568-1629
  50 1908 — 1940 1630-1636
  51 1908 — 1940 1638-1654
  52 1908 — 1940 1654-1673
  53 1908 — 1940 1675-1737
  54 1908 — 1940 1738-1744
  55 1908 — 1940 1645-1760
  56 1908 — 1940 1760-1814
  57 1908 — 1940 1815-1870
  58 1908 — 1940 1871-1917
  59 1908 — 1940 1921-2015
  60 1908 — 1940 2015
  61 1908 — 1940 2026-2064
  62 1908 — 1940 2071-2109E
  63 1908 — 1940 2109F-2130
  64 1908 — 1940 2132-2226
  65 1908 — 1940 2227-2321
  66 1908 — 1940 2322-3227
  67 1908 — 1940 3390-3392
  68 1908 — 1940 3393-3410
  69 1908 — 1940 3410-3442
  70 1908 — 1940 3526-3535A
  71 1908 — 1940 3535A-3535A
  72 1908 — 1940 3535A-3535D
  73 1908 — 1940 3536-4002
  74 1908 — 1940 4002-4019
  75 1908 — 1940 4020-4027
  76 1908 — 1940 4029-4043
  77 1908 — 1940 4044-4076
  78 1908 — 1940 4077-4081
  79 1908 — 1940 4081-4087
  80 1908 — 1940 4089-4092
  81 1914 — 1946 B8012-E1024-E3043, F10:0-F22:3
  82 1914 — 1946 F23:0-F56:9
  83 1914 — 1946 F65:0-F9033
  84 1914 — 1946 F9034-F9070, G1003-G1022
  85 1914 — 1946 G1023-G1335
  86 1914 — 1946 G1400-G1631
  87 1914 — 1946 G1632-G1636
  88 1914 — 1946 G1636-G2210
  89 1914 — 1946 G2212-G2224
  90 1914 — 1946 G2224-G2235
  91 1914 — 1946 G2236-G3232
  92 1914 — 1946 H1102-H1439
  93 1914 — 1946 H1630-H6022
  94 1914 — 1946 H6022-H6050
  95 1914 — 1946 N1100-N1141
  96 1914 — 1946 N1100-N1141
  97 1914 — 1946 P31-T85-T1204
  98 1914 — 1946 T1205-T1253
  99 1914 — 1946 T1253-T2312
  100 1914 — 1946 T2511-T4618
  101 A11-A114, A 12
  102 A12-A120
  103 A121-A129
  104 A122
  105 A122, A125, A127
  106 A129, A14-A142
  107 A142, A143
  108 A143, A145, A143, A145
  109 A144, A147, A144, A164, A147, A165-A375
  110 A16-A169
  111 A17-A172
  112 A173
  113 A176, A184, A190
  114 A19-A192
  115 A191-A192, A199
  116 A192-A315. Se även volym 332
  117 A199
  118 A201-A259, A207
  119 A207
  120 A207, A21-A22
  121 A22-A29, A252
  122 A27-A275, A291
  123 A31-A317
  124 A31-A33, A32
  125 A321-A322
  126 A322, A324-A325
  127 A33
  128 A33
  129 A33
  130 A332-A334
  131 A35-A389
  132 A350-A373
  133 A374-A385
  134 A41-A47, A412
  135 A412
  136 A413-A438. Se även volym 332
  137 A44-A443
  138 A443-A45
  139 A459-A522
  140 A52-A525
  141 A531-A55
  142 A55
  143 A55-A57, A55-A691, A550-A56
  144 A56-A57
  145 A562-A601
  146 A61-A619
  147 A610-A619, A612
  148 A612
  149 A612
  150 A612
  151 A612
  152 A612
  153 A612, A613-A63
  154 A63-A64
  155 A64-A641
  156 A649
  157 Personalpolitiskt program
  158 A65
  159 A65
  160 A65
  161 A65
  162 A66-A664
  163 A660-A664
  164 A660-A667
  165 A667
  166 A668
  167 A668
  168 A668
  169 A668, A67
  170 A67
  171 A67
  172 A67
  173 A67
  174 A67, A691
  175 A691 ”krafttag” 1987, A71-A73
  176 A710-A72
  177 A72-A734
  178 A737-A74
  179 A74
  180 A746-A750
  181 A750
  182 A750-A752
  183 A752
  184 A752-A759
  185 A754-A759, A76
  186 A76-A79, A76-A77
  187 A72-A791
  188 A791-A800
  189 A81-A821, A82-831
  190 A822
  191 A822
  192 A823
  193 A824
  194 A824, A83-A839
  195 A86
  196 A86
  197 A86, A87
  198 A87
  199 A87
  200 A87
  201 A87
  202 A87
  203 A87
  204 A87. Se även volym 333-335, 338
  205 B095
  206 B42-B95
  207 C0-C39
  208 C30-C91
  209 C43-C64
  210 C90-C92, D00-D19
  211 D00-D27
  212 D09-D22
  213 D22
  214 D22-D27
  215 D27
  216 D30-D39
  217 D32
  218 D32
  219 D32
  220 D32, D32-D44
  221 D45
  222 D45-D59. Se även volym 336
  223 D60-D95. Se även volym 335
  224 E0
  225 E0
  226 E0
  227 E0
  228 E0
  229 E0-E60, M31, M60 ingår i E21. Se även volym 284, 336, 338
  230 E21
  231 E21
  232 E21
  233 E21
  234 E21
  235 E21
  236 E21
  237 E21
  238 E21
  239 E21
  240 E21
  241 E21
  242 E21
  243 E21. Se även volym 302-303, 337-338
  244 E22-51. M21, M26, M60 och R77 ingår. Se även volym 306
  245 E51-E71. P71 ingår. Se även volym 298, 338
  246 E71. S17, S48 och P52-66 ingår. Se även volym 297
  247 E71-E72. S17 och P71 ingår. Se även volym 298
  248 F0-F22
  249 F22
  250 F22
  251 F22-F23
  252 F22-F23
  253 F22-F23
  254 F22-F23
  255 F23
  256 F23
  257 F23
  258 F23
  259 F23
  260 F23
  261 F23
  262 F23
  263 F40-F90
  264 G60-G69, H11-H91
  265 J03-J94. Se även volym 339
  266 K10-K20, L40-L41, M10-M21
  267 M13-M20
  268 M30
  269 M30
  270 M30
  271 M30
  272 M30
  273 M30
  274 M30
  275 M30
  276 M30
  277 M30
  278 M30
  279 M30
  280 M30
  281 M30
  282 M30
  283 M30
  284 M25-M60. Se även volym 229, 338
  285 M61
  286 M64
  287 M64
  288 M64-M76
  289 N01-N07
  290 N07-N15
  291 N15
  292 N15-N23
  293 N20-N91
  294 P14-P74, P10-P19
  295 P16-P333
  296 P334-P39
  297 P40-P66. Se även volym 246
  298 P71-P74. Se även volym 245, 247
  299 R10-R13
  300 R13-R14
  301 R14-R21
  302 R14. E21 ingår. Se även volym 229-243
  303 R14. E21 ingår. Se även volym 229, 243
  304 R20-R25
  305 R24-R69
  306 R60-R91. Se även volym 244
  307 R91
  308 S1-91 se även volym 246-247, T16-91, N50-71 se även volym 308, V10-V11
  309 V11
  310 V12-V13
  311 V13
  312 V14-V27
  313 V17-V23
  314 X10-X41
  315 X31
  316 X31 kvarts från Grekland, Norge och Spanien
  317 X31
  318 X31 kvarts från Finland och Spanien
  319 X31 kvarts från USA och Finland samt diverse offerter
  320 X31 kvarts från Grekland och Portugal
  321 X31
  322 X31
  323 X31 Norkvarts och Erimsa
  324 X31 Norkvarts och Erimsa
  325 X32-X44 se även volym 339, Y01-Y86
  326 Y78
  327 Y78
  328 Avtal om sarbets, sekretess, leverans, agent, konsortie, köp och försäljnings, fastighet, kommissionär, licens, options och kvävedioxideringsavtal 1979-1980.
  329 1979 — 1980 Avtal om sarbets, sekretess, leverans, agent, konsortie, köp och försäljnings, fastighet, kommissionär, licens, options och kvävedioxideringsavtal
  330 1983 — 1984 Avtal om sarbets, sekretess, leverans, agent, konsortie, köp och försäljnings, fastighet, kommissionär, licens, options och kvävedioxideringsavtal
  331 1985 — 1988 Avtal om sarbets, sekretess, leverans, agent, konsortie, köp och försäljnings, fastighet, kommissionär, licens, options och kvävedioxideringsavtal.
  Häri även investreringar 1978-1987
  332 A43 se även volym 136, A196 se även volym 116
  333 A871. Se även volym 197-204, 338
  334 A871
  335 A872 se även volym 197-204, D8 se även volym 223
  336 D46 se även volym 222, E10, E11-M3. Se även volym 229
  337 E21. Se även volym 229-243, 302-303
  338 E21, E53 se även volym 245, M31 se även volym 284, A87 se även volym 197-204, 333-335
  339 J9, J15, J32, V1, V27, V28, V92. X1, X4, X31-35 se även volym 265 (J), 308-313 (V), 314-325 (X)
  340 Malanläggning för kalksten
  341 Malanläggning för kalksten
  342 Saturatör (1960) Svenska Fläktfabriken (1948) inre miljö och yttre miljö (1974-1976)
  343 Gasrening ugn II (1963-1973) utredning, organisationervice (1975-1976) Reningsstöd (1968-1978)
  344 Katastrofberedskap (1981-1985) skogsskador (1969-1978) ersma (1985-1988)
  345 Interna konferenser (1984-1986), interna konferenser USA (1960), silicon (1973-1978), valsoljor (1979)
  346 Silicon, kvarts, kisel i Portugal och Spanien (1970-1976), ansökan om lokaliseringsstöd (1973-1978)
  347 Kisel Iran (1970-1976), Iranprojekt (1980)
  348 Nobel Philippines Inc (1977), LNA (1981-1983)
  349 Kemira (1984-1985) AN-Licens DDR (1978-1984) bearbetade projekt (1970-1986)
  350 Vägtransporter med farligt gods (1987)
  351 Vägtransporter med farligt gods (1987), AB Statens anläggningsprovning (1976-1982), beräkning av internränta ugn II (1969), patent och varumärken (19791980)
  352 PEC (1979-1981), oxygenavtal (1979-1981), LSP Keramer (1985-1987)
  353 Keramer prod och fov (1987)
  354 Kiselnitrid för konstruktionskeramer (1982-1986), konstruktionskeramer (1987)
  355 Arbetsgruppen keramer (1982-1988), resultatrapport keramer (1986-1987)
  356 Lucas (1975-1980) Chr Michelsens Institute (1985-1987), ytbeläggning 1981-1986
  357 Processdatorisering (1986), arbetsgruppen för kisel Si (1983-1985)
  358 Arbetsgruppen kisel Si 86 (1985-1986)
  359 Kisel och silicon (1987), kisel, arbetsgruppen (1986-1987)
  360 Finkornig kisel (1979-1981), diverse kiselutredning (1980-1984), samordning av kisel i Skandinavien (1980-1987)
  361 Uddevalla kiselmatallverk AB (1985)
  362 Solar Grade silicon Si (1980-1987), sicon (1986)
  363 Tub Kraftstation, Ljungaverk (1932) kraftstation Ljungaverk 15 tons travers (1957), kraftpriser mm (1973-1977), elkraft, ställverk 130 kv (1975-1976), handlingar om elpriser (1979-1985)
  364 Energiproblematiken för KemaNord (1980-1986)
  365 Kraftbehov och elpriser (1981-1988)
  366 Shin-Etsuchemial (1983-1986), kraft och försörjning KemaNord (1984-1987)
  367 Likström försöken i Gullspång (1985) KemaNord industrikemi (1984-1985)
  368 Elkem vridmaskin (1950-1961), diverse elkemritning (1950-1961)
  369 Elkem: Elektrodhållare (1955-1961), byggnaden och brännapparat (1956-1961)
  370 Elkem tappgrytor (1958-1961). Elkem pressenkning (1959-1961), Elkem kylvatten (1960), Elkem elektrodspel (1960-1961)
  371 Elkem strömtillförsel (1961)
  372 Nobel Phiippines Inc, salpeter och ammoniumnitratfabrik (1978-1979)
  373 Ljunga-83 gruppen och krafttag 87, handlingar om bostäder mm i Ljungaverk (1981-1985)
  374 Gamla byggnader fundament (1911), ASEA högfrekvensugn (1939-1943), R25-6 F-laboratorium (1939-1947), R13-3 annexet beskrivningar och Granholms ritningar (1943-1944)
  375 Annexet värme, vent, vatten och avlopp (1943-1976), mek verkstaden tak och traversbalk Granholm (1944), materialförteckning över ombyggnad av superfosfatfabriken Ljungaverk (1944), R25-2brukstvättstuga värme och sanitet (1945)
  376 R25-5 forskningslabb, värme och sanitet (1945), P12-1 svalltorn (1946-1957), C-labb vent och rördragning vid Fosfatbolaget Ljungaverk (1948), R13-5 gamla kontoret ombyggnad (1949)
  377 Elektrolysörb ritningar (1951), R13-4 C-lab receptionsrum (1957), R14-2 Furillen personal och verkstadsbyggnad Granholm samt sanitet (1957)
  378 R14-5 Ljungasalpeter magasin ändring av port för lastmaskin (1958), tacrylfabrik Ljungaverk (1958), R14-4 Ljungasalpeter magasin (1959), arbetsbeskrivning av SG-fabriken (1959), expansionskärl (1959-1963)
  379 Förrådet Ljungaverk (1966), centrallaboratoriet ventilationsanläggning (1966-1967), byggnadsritningar enligt förteckningsbilaga SG (1969)
  380 Ny gödselfabrik (1970), förbrukningselement, avgaspanna och ångsamlare Motala verkstad (1971), vibrationskikare och krossanläggningar (1971-1972), skorsten (1971-1972) industriområdet, staket o d (1974), maskinnumrering i smältverket (1974), kylvattenförsörjning (1974-1975)
  381 Flisning och dyligt (1975-1976)
  382 Diverse bamag ritningar (1972)
  383 Kvarts (1981-1983), norkvarts A/S (1979-1988)
  384 Dyno-avtal KemaNord industrikemi (1986), Dyno Ljungaverk om relationer och avräkning (1985-1987), licensavtal (1980-1981)
  385 Transportstöd (1983-1984), råvarutransporter (1976), transportfrågor (1980), embellagefrågor KemaNord (1978-1985)
  386 Offert skängugn Ljungaverk (1985-1986), förbränningskatalysator LO-1 (1982-1985), utredningar om instrumentutrustning (1972-1973), kostnadsredovisning, ugn 2 (1971-1972)
  387 Miljöfrågor sammanställning av gällande tillstånd för drift i Ljungaverks fabriker (1971-1982), granulering SiO2 (1971-1976), asbestfrågor (1975-1976), rökgasrening (1971-1975)
  388 Deponering av SiO2 stoft (1974-1976), kemisektionens studieresor (1987) konferens Montreux och Lausanne (1986-1989)
  389 Instrumentteknik N13 Risabron (1957), R24-2 Fränsta vatten (1946-1954), N42-1 varuhiss, Mattmar (1938-1950), Arbråsiktar och industningsapparat för amonnitrat (1961), Långsjökullen, kvartsbrott (1979-1980), AB Betongindustri (1978-1986)
  390 ABD projekt (1985-1987)
  391 Besök hos Dow Corning, Kentucky (1980), kemisk apparatteknik Kungl Tekniska Högskolan (1980), handlingar Chalmers Innovations Centrum (1983-1986), examensarbete vid Tekniska Högskolan, Lidköping (1985-1986), kurser på KemaNord industrikemi (1984-1986)
  392 Industrin i den fysiska riksplaneringen järn, stål och metallverk (1977), planeringssamtal (1977-1979), ledningsgruppen för KemaNord Industrikemi (1982-1986), Eka Nobel årsredovisning mm, beskrivning av EKA AB (1985-1986)
  393 Brochyrer från Japan (1974-1978), A.I.S Association Internationale Pour La Promotion Du Siliciummetall (1981), Kinsho-Mataichi Corporation (1984-1986), Denka Mr Harno Okazak i Düsseldorf (1984-1985)
  394 Organisationsförändringar inom FOU sektionen regler för genomförande av projekt 1980. Utredningar mm (1981-1987), chefsutveckling (1984)
  395 Information och förslag Casco Nobel (1986), ekonomisk företagsledning KemaNord (1987), Battelle för KemaNord Industrikemi (1987)
  396 A10, A12, A169, A179, A195, A207
  397 A207, A22, A23, A250, A27, A291, A31-37
  398 A33, A334, A37-38, A412, A415
  399 A44
  400 1978 — 1988 A45, A453 samt avtal 1978-1988
  401 A46-A47, A525, A55
  402 A56-A57, A61, A612, A617, A62
  403 A64-A651, A66, A667
  404 A668, A672
  405 A72-A77, A791
  406 A81-A83, A87, B90, C92, D00, D20, D42, E0
  407 E21, N0, N14, P32, P53, P56, P74, R91, R94
  408 1979 — 1987 V1,V11, V17, X31 samt besök allmänt 1984-1986
  Besökta myndigheter och dyligt.
  Pressinformation 1979-1987
  409 1988 — 1990 Erisma
  410 1981 — 1991 Erisma 1988-1991
  Norkvarts 1981-1987
  411 1988 — 1990 Handlingar om KemaNords kiselproblem 1988
  Nedläggning kisel 1990
  412 1986 — 1991 Uppsägningar personal 1990-1991
  Personalklubben 1989-1990
  MBL-protokoll 1988-
  Foton 1984
  Externa arbeten 1989
  Datafrågor 1988
  Meddelanden KNIKs sekreterare 1986
  Medlemsavgifter 1988
  I.P.F.E.O (Institute of Ferro-Alloy Producers in Western Europe) 1989
  Fipro 1990
  413 1969 — 1991 Årsredovisning 1985-1987
  Resultatrapport 1988
  Fullmakter 1969-1990
  Brevunderskrifter attest 1985-1987
  LJ-89 1989
  Transab 1990-1991
 • Serie F 2: Fastigheter och egendomar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Torps socken
  Byn 1:7 – Gimån
  2 Hammar 2:18 – Johannisbergsforsen
  3 Ljunga 2:1 – Viken 6:27
  4 Västerhångsta
  Laxfiske – Västerhångsta 1:74
  5 Västerhångsta 1:76 – 2:26
  6 Västerhångsta 2:30 – 2:93
  7 Västerhångsta 2:101 – 3:93
  8 Västerhångsta 3:190 – 4:62
  9 Västerhångsta 4:63 – 6:165
  10 Västerhångsta 7:1 – 17:11
  11 Västerhångsta 17:14 – 30:1
  12 Västerhångsta 31:1 – 32:9
  13 Västerhångsta 34:1 – 35:9
  14 Västerhångsta 35:10 – 38:4
  15 Ö 2:14 – Österhångsta 1:94
  16 Österhångsta 1:160 – 14:1
  17 Borgsjö socken
  Albystrand 14:2 – Boltjärn 2:33
  18 Boltjärn 2:34 – Gubbyn 10:2
  19 Ovansjö 1:17 – Ovansjö 1:76
  20 Ovansjö 1:77 – Parteboda allmänning
  21 Parteboda 4:68 – Parteboda 4:169
  22 Parteboda 4:170 – Öh 3:13
  23 Stöde socken, Edeforsen – Haverö socken Vassnäs 2:7
  24 Jämtland
  Hede socken, Långå 6:17 – Ytterhogdal socken Strömbacken 1:5
  25 Gävleborgs län, Färila – Gävleborgs län, Ramsjö
  Västerbottens län, Skellefteå statens järnvägar, Överstyrelsen ekonomiskt försvar
  26 Vägkontrakt, Ljunga älvs flottningsförening, Månsbo, Ångeforsen servitut Ånge kommun, Ånge Köping
  27 1914 — 1958 Egna hem
  Diverse lån, arrenden mm
  28 1950 — 1959 Utredningar, beräkningar, finansieringar mm
  29 1958 — 1960 Entreprenadkontrakt
  30 1938 — 1951 Fastighetstaxeringar, se även volym 79-80
  Även jordbruk, 1938, 1945 och 1951
  31 1945 Fastighetstaxeringar, se även volym 79-80
  32 1952 Fastighetstaxeringar, se även volym 79-80
  33 1957 Fastighetstaxeringar, se även volym 79-80
  34 1965 Fastighetstaxeringar, se även volym 79-80
  35 1941 — 1950 Hyresböcker
  Ljungaverk, Alby
  36 1951 — 1952 Hyresböcker
  Ljungaverk, Laforsen, Parteboda, Alby och Mattmar
  37 1916 — 1945 Servitut och vattenrätter
  38 1965 — 1984 Jakträtter
  39 1975 Ledningsrätter
  40 1898 — 1923 Återkomsthandlingar Byforsen
  41 1921 — 1923 Återkomsthandlinga Ljungafors III
  42 1830 — 1921 Potokoll om skiften
  43 1898 — 1912 Inteckningsprotokoll
  44 1898 — 1963 Inteckningsregister
  45 1908 — 1971 Inteckningsregister
  46 1913 — 1961 Förteckning fastigheter berörda av vattenkrafts anläggning i Ljungaverk, jordregister 1925, protokoll om värdering Fränsta vatten 1961
  47 1903 — 1967 Kontrakt och köpebrev 1903-1934
  Hyreskontrakt 1945-1967
  48 1922 — 1967 Annulerade arrendekontrakt samt andra annulerade avtal
  49 1964 Kontraktshandlingar om entreprenad vid Nitrofosfatbolaget
  50 Diverse akter med dokumentation om olika områden och anläggningar under spridda år.
  Fredriksdal
  51 Diverse akter med dokumentation om olika områden och anläggningar under spridda år.
  Kalkbrottet i Mattmar, se även volym 77 och 78
  52 Diverse akter med dokumentation om olika områden och anläggningar under spridda år.
  Ljungafors järnväg, se även volym 82 och 83
  53 Diverse akter med dokumentation om olika områden och anläggningar under spridda år.
  Parteboda
  54 Diverse akter med dokumentation om olika områden och anläggningar under spridda år.
  Kvartsprojektet i Norge och Kläppe
  55 Diverse akter med dokumentation om olika områden och anläggningar under spridda år.
  Österhångsta och Västerhångsta byar
  56 Diverse akter med dokumentation om olika områden och anläggningar under spridda år.
  Österhångsta och Västerhångsta byar
  57 1913 — 1938 Anläggningskostnader
  58 1927 — 1955 Anläggningskostnader
  59 1928 — 1944 Inventarieförteckningar fastigheter och anläggningar Ljungaverk
  60 1928 — 1944 Inventarieförteckningar fastigheter och anläggningar Ljungaverk
  61 1914 — 1956 Inventarieböcker och förteckningar
  Specifikationer Ljungaverk fastighetskonti, anläggningskostnader
  62 1937 — 1947 Inventarieböcker och förteckningar
  63 1944 — 1949 Inventarieböcker och förteckningar
  64 1950 — 1956 Inventarieböcker och förteckningar
  65 1957 — 1963 Inventarieböcker och förteckningar
  66 1957 — 1963 Inventarieböcker och förteckningar
  67 1947 — 1949 Inventarieböcker och förteckningar
  Alby kraftverk
  68 1950 — 1958 Inventarieböcker och förteckningar
  Alby kraftverk
  69 1953 — 1963 Inventarieböcker och förteckningar
  Mattmars kalkbruk
  70 1949 — 1963 Inventarieböcker och förteckningar
  Övriga fastigheter
  71 1939 — 1976 Kartor och koordinatförteckning
  72 1945 — 1980 Diverse korrespondens om utredningar och domstolsförhandlingar, samt avtal
  73 1946 — 1978 Skogsfastigheter i Ljungaverk
  74 1952 — 1983 Reverser, pantbrev mm
  75 1965 — 1982 Fastighetsförsäljning utmed Ljungan
  76 1978 — 1992 Avskrivna bostadssubventionslån
  77 1917 — 1933 Om kalkbrottet i Mattmar
  78 1917 — 1933 Om kalkbrottet i Mattmar
  79 1912 — 1921 Fastighetstaxering
  80 1922 — 1933 Fastighetstaxering
  81 1923 — 1940 Deklarationskopior taxeringsåren 1912-1940
  Utdrag ur taxeringslängd över fast egendom 1911-1932, spridda år
  82 1910 — 1945 Järnvägsstationen, korresponden, överrenskommelse mellan kungliga järnvägsstyrelsen och Ljungafors Järnvägsaktiebolag 1912-1945
  Förvaltningsberättelse, balansräkning, bolagsstämmoprotokoll 1922-1927
  Anläggning av lastbrygga 1914-1918
  Uppgifter och frakter 1913-1934
  Förteckning över järnvägsbolagets fastigheter, avskrifter av lagfartsbevis ankomna 15 mars 1910-1921
  83 1908 — 1935 Johannisbergs järnväg, skrivelser till Kungl Majt, Kungl Majts resolutioner och yttranden i anledning av dessa, korrespondens 1908-1922
  Anställningsbekräftelse 1912
  Avsyningsprotokoll jämte bilagor 1912-1913, 1934
  Om taxeförhöjning 1918-1924
  84 1912 — 1968 Förteckningsliggare över fastigheter 1928-1968
  Förtecknings- och inventarieliggare över fastigheter och egendomar, även Mattmars kalkbruk 1912-1949
  Alby kraftverk, inventariebok för fastigheter och anläggningar 1950
  85 Rulle
  Ljungafors järnväg markavstyckningar i Torps socken, Västerhångsta nr 1, 2, 3, 4, 5 och Österhångsta nr 1, 2
 • Serie F 3: Lönehandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1947 — 1968 Städpersonal 1948-1968 (Städningen övertogs 16 januari 1969 av Sundsvalls Städ AB)
  Lönekort 1947-1948 för förmän, dammvakter, maskinister och arbetare
  2 1955 — 1960 Periodavlönad personal
  3 1975 — 1985 Lönelistor kollektivanställd personal, månadslön
  4 1985 — 1987 Semesterjournaler, semesteråret 1 april 1984 – 31 mars 1985, 1 april 1986 – 31 mars 1987, Verk 01, 02
  5 1985 — 1986 Uppgifter semesteråret 1 april 1985 – 31 mars 1985
  Semesterbesked, underlag för arbetsgivaruppgifter, semester/komp ledighetsskukuld, uppgifter 1985.
  KemaNord Kraft AB, Njordkraft AB, KemaNord AB, Ljungakraft AB, KemaNord Industrikemi.
  Överrenskommelse mellan KemaNord Industrikemi och Svenska Fabriksarbetareförbundet avd 87 om bonus
  vid smältverket 1980 samt uppgifter om bonusen till januari 1985
  6 1970 — 1982 Lönesystem rutiner och instruktioner 1970
  Kravspecifikation lönesystem 1982
  Instruktionsbok AG-datalön 1977
  7 1979 Lönespecifikationer volym 7-34
  Division Kraft, verk 01, månadsavlönad A-Ö
  KemaNord, verk 02, månadsavlönad A-K
  8 1979 — 1980 Månadsavlönad L-Ö, Division Kraft, verk 01, timavlönad 1979-1980
  9 1979 — 1983 Division Kraft, verk 01, 1981-1983
  KemaNord, verk 02, 1979-1983, timavlönad A-Ö
  10 1980 Division Kraft, verk 01, månadsavlönad A-Ö
  KemaNord, verk 02, månadsavlönad A-J
  11 1980 Månadsavlönad K-Ö
  12 1981 — 1982 Division Kraft, verk 01, månadsavlönade A-Ö 1981-1982
  KemaNord, verk 02, månadsavlönade A-H
  13 1981 J-Ö
  14 1982 KemaNord, verk 02, månadsavlönad A-L
  15 1982 — 1983 KemaNord, verk 02, månadsavlönade M-Ö
  Division Kraft, verk 01, månadsavlönade A-Ö 1983
  KemaNord, verk 02 månadsavlönade A-E 1983
  16 1983 KemaNord, verk 02, månadsavlönade F-Ö
  17 1984 KemaNord Industrikemi, verk 02, månadsavlönade A-E
  18 1984 F-J
  19 1984 K-N
  20 1984 O-Ö
  21 1984 Division Kraft, verk 01, månadsavlönade A-Ö
  KemaNord Industrikemi, verk 02, timavlönade A-Ö
  22 1985 KemaNord Industrikemi, verk 02, månadsavlönade A-G
  23 1985 H-L
  24 1985 M-U
  25 1985 V-Ö
  KemaNord Industrikemi, verk 02, timavlönade
  Division Kraft/KemaNord Kraft AB, verk 01, namnbyte under året, timavlönade A-Ö, månadsavlönade A-Ö
  26 1986 KemaNord Industrikemi, verk 1087, månadsavlönad A-G
  27 1986 H-K
  28 1986 L-O
  29 1986 P-Ö
  Ljunga Kraft, verk 86, Njordkraft AB, verk 90, KemaNord Industrikemi, verk 87, timlöner A-Ö
  30 1986 — 1987 Ljunga Kraft AB, verk 86, Njordkraft AB, verk 90, KemaNord AB, verk 91, månadsavlönade A-Ö 1986-1987
  Ljunga Kraft AB, verk 91, KemaNord Industrikemi, timavlönade A-Ö 1987
  31 1987 Casco Nobel AB, verk 1087, föredetta KemaNord Industrikemi, verk 1087, månadsavlönade A-E
  32 1987 F-J
  33 1987 K-N
  34 1987 O-Ö
  35 1946 — 1976 Lönestatistik volym 35-48
  Förtjänstutredningar 1946-1957
  Medelförtjänstrapporter 1956-1971
  Övertidsfrekvens 1957-1964
  Lönekostnader 1962-1969
  Tjänstemannastatistik 1975-1976
  KemaNord Kraftförvaltning, KemaNord, SPP 1969-1976
  36 1976 — 1981 Lönestatistik kemisk industri 1979-1980
  KemaNord 1976-1977 och 1981
  37 1948 — 1985 Gällande månadslöner 1975-1985
  Arbetsbeskrivningar 1967-1983
  Förteckning över ackord 1962-1965
  Arbetsvärderingsprotokoll 1979
  Kunskapstillägg 1969
  Arbetsstudierapporter 1951-1980
  Rivning av Ljungaelektrolysör nr 6 1948
  38 1975 — 1983 KemaNord, tjänstemän, arbetare 1979, 1982, 1983
  Statistik löneökningar ordnade efter fackorganisation troligen 1975
  39 1974 — 1981 SAF, KemaNord, arbetare 1974-1975
  KemaNord Kraftförvaltning, KemaNord, Division Kraft, SAF tjänstemannastatistik 1974
  Lönestatistik, tjänstemän, arbetare 1976 och 1981
  40 1977 — 1983 SAF, KemaNd, arbetare, 1977, 1979 och 1981-1983
  41 1973 — 1980 Kemisk industri SAF allmänna gruppen 1973-1977
  Arbetsvärderade befattningar 1975
  Lönestatistik verk 02, 1975
  Lönegämförelser 1974 och 1977
  Anställningslöner nyutexaminerade 1977
  Garantiutfyllnad arbetare 1974, 1977 och 1980
  SCB tabeller 1974-1976
  42 1974 Individuell lönestatistik kollektivanställda, KemaNord Kraftförvaltning, verk 01, KemaNord, verk 02
  43 1975 Individuell lönestatistik kollektivanställda, KemaNord Kraftförvaltning, verk 01, KemaNord, verk 02
  44 1976 Individuell lönestatistik kollektivanställda, KemaNord Kraftförvaltning, verk 01, KemaNord, verk 02
  45 1977 Individuell lönestatistik kollektivanställda, KemaNord Kraftförvaltning, verk 01, KemaNord, verk 02
  46 1978 — 1979 Individuell lönestatistik kollektivanställda, KemaNord Kraftförvaltning, verk 01, KemaNord, verk 02
  47 1979 — 1981 Individuell lönestatistik kollektivanställda, KemaNord Kraftförvaltning, verk 01, KemaNord, verk 02
  48 1980 Individuell lönestatistik kollektivanställda, KemaNord Kraftförvaltning, verk 01, KemaNord, verk 02
  49 1915 — 1950 Avlöningsstatistik 1915-1921
  Medelförtjänstrapport 1919-1925
  Ljunga-Verk kollektivavtal, förhandlingsprotokoll 1922-1924
  Löneuppgörelser, medlingsförslag 1920-1928
  Förslag till löneavtal från facket 1913-1914
  Förteckning över mekaniska verkstadens anställdas årsförtjänster 1932
  Löner, semesterlistor 1945-1948
  SG-fabriken, löneavtal med fabriks 1939-1943, med elektriker 1939 och lönenoteringar 1950
  50 1918 — 1931 Kollektivavtal, korrespondens om lönefrågor 1918-1920 och 1923-1931
  Förteckning över strejkande 1924 vid Alby och Ljungaverk
  Nummerlista på arbetare 1926 och 1929
  Klassificeringslista av verkstadsarbetare efter yrkesskicklighet 1929
  51 1964 — 1972 Löner för tjänstemän, SAF statistiska byrå, gemensam för SAF, SIF, SALF
  52 1973 — 1977 Löner för tjänstemän, SAF statistiska byrå, gemensam för SAF, SIF, SALF
  53 1978 — 1981 Löner för tjänstemän, SAF statistiska byrå, gemensam för SAF, SIF, SALF
  54 1981 — 1982 Löner för tjänstemän, SAF statistiska byrå, gemensam för SAF, SIF, SALF
  55 1975 — 1983 Löner för tjänstemän, SAF statistiska byrå, gemensam för SAF, SIF, SALF
  Befattningsnomenklatur tjänstemän 1975
  56 1981 — 1985 Lönestatistik
  57 1982 — 1985 Lönestatistik arbetare KemaNord
  58 1983 Lönestatistik verk 01-02
  59 1984 SCB-statistik verk 01-02
  60 1988 SCB-statistik, Ljunga Kraft AB, verk 1086, Njordkraft AB, verk 1090,
  KemaNord AB, verk 1091, Dyno Nitrogen AB, verk 1038 och Casco Nobel AB, verk 1087
 • Serie F 4: Personalhandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940 — 1973 Betyg, intyg om anställning A-S
  2 1940 — 1987 T-Ö, 1940-1973
  Tjänstegöringsbetyg 1947-1987 och tjänstegöringsintyg 1948-1985
  3 Anställningshandlingar ej aktuella A-N, årtal finns år 1969-1984
  4 O-Ö
  5 1912 — 1947 Intyg och arbetsansökningar jämte dylika korrespondens 1915-1943
  Personalfrågor i samband med nedläggning av driften i Alby 1941 och 1945
  Tjänstegöringsbetyg tjänstemän och kontorspersonal 1912-1939
  Skärmbildsundersökning TBC 1945-1947
  Instruktioner för skrivande av tidsedlar, rekvisioner av kontorsmaterial
  Personuppgifter om anställda
  Förteckning över arbetare vid SG-1 som permiterats till och med 4 januari 1945
  Mottagningskvittenser, SG-fabriken 1945-1946
  Brev från Alby Carbidfabriks AB om att inte ta arbetare från varandra
  Godkännande från Sprängämnesinspektionen om vikarerande föreståndare för sprängämnesfabriken i Avesta 1924
  6 1954 — 1961 Industriskolan 1954-1960
  Lärlingsutbildning 1954-1961
  Första årskursen intogs till Industriskolan 1 agusti 1955
  7 1955 — 1983 Industrisk 1955-1962
  Studiebesök, studieresor, pryoelever, yrkesorienteringselever 1972-1983
  Instruktion för ammoniak cracker
  Anmälningar till sommar- och praktikarbete 1972-1976
  8 1966 — 1989 Nummerförteckning (nr-anställds namn), verk 01-02, 1971-1980
  Uppskovsförteckningar, personalplaner 1966 tryckår, personalberedskap 1988-1989
  Förteckning över anställdas utbildning, endast transport avdelningen
  9 1953 — 1985 Förteckningar över:
  änkor, pensionärer, Ljungaverk, Alby, Mattmar, återlämnade pensionsböcker, avlidna anställda, pensionärer bosatta i bolagets villor 1964
  Uppvaktningar 50-60 åringar, pensionärer och änkor Mattmars kalkbruk 31 augusti 1965
  Pensionärssammankomster 1957-1970
  Pensionärsärenden tjänstemän och arbetare 1973-1985
  Uppgifter om avlidna pensionärer i Alby 1953-1963
  Brev om förtidspensionens storlek till anställda Alby kraftverk 1 januari 1963
  Anställda vilka pensionerats åren 1953-1964
  10 1953 — 1979 Pensionsförmåner utställda 1953-1963
  Förtidspensionsförmåner utställda 1954-1979
  Ljungaverk, Alby, Mattmar samt livräntor
  11 1951 — 1985 SPP pensionsbesked 1983-1985
  Ansökningar till RFV om frivillig pensionsförsäkring 1983-1985
  Meddelande om pensionsuppgifter 1971-1979
  Frivillig försäkring 1958 års meddelande, försäkringsbok 1957-1959
  SPP medlemsbok 1951
  12 1958 — 1975 Förtidspensioner, pensionärer, änkor Mattmar, personalsammankomster,
  50-60 års uppvaktningar och avlidna pensionärer
  13 1974 — 1975 3 stycken diplom vid pensionering
  14 1953 — 1986 Avlöningsdagar, interna order och meddelanden, beslut om införsel,
  utmätning, fullmakter, protokoll, förslagskommittén 1969-1984
  Anställningshandlingar nyanställda och avgående personal 1986
  Personalstatistik 1953-1964
  15 1950 — 1988 Ansökningar, bekräftelser, uppsägningar med bilagor 1950-1986
  Rekrytering av personal till Unifos, Stenungsund 1962
  Brev om personalen (ex studiebesök, praktik) 1984-1988
  16 1975 — 1988 Befattningsbeskrivningar, KemaNord Industikemi
  17 1981 — 1988 Platsannonser 1982-1986
  När/frånvarorapporter, månadsavlönade arbetare, verk 02, F-G 1986-1987
  Permitering 1981-1982
  KemaNord Industrikemi, samverkan (MBA), lokalt utvecklingsarbete (UVA) 1987-1988
  Personal utlånad till Permascand 1975-1978
  18 1970 — 1989 Personalpolitiska rutiner och dyligt 1987-1988
  Organisation utbildningsbehov 1982-1989
  Arbetsgrupp övriga frågor 1985-1986
  Personalfrågor tjänstemän 1970-1985
  Arbetare 1974-1985
  Skriftliga varningar på grund av ogiltig frånvaro 1981-1988
  Överenskommelser om antabusbehandling 1987-1988
  Ansökan om bostadslån 1986
  Personalsamtal om ogiltig frånvaro 1981
  19 1968 — 1980 Nyanställd och avgående personal 1968-1980
  Praktikplatser och feriearbeten 1970-1980
  Truckförarutbildning 1971-1976
  20 1955 — 1987 Arbetsvärdering 1963-1987
  Rekvisioner av statsbidrag för anställda i halvskyddad sysselsättning/lönebidrag 1974-1980
  Karta över fabriksområdet 8 januari 1955
  Deltagarförteckning över kurser, verk 02, 1975-1978
  21 1958 — 1986 Betyg och intyg genomgångna kurser 1958-1983
  Kurser om arbetsmiljö, arbetarskydd 1967-1974
  Utbildningsprogram mellan chefer och arbetsledare 1986
  22 1950 — 1983 Utbildning/kurser 1981-1983
  Deltagarförteckning över kurser, verk 01-02, 1950-1968 och 1975-1980
  23 1984 — 1985 Personalärende till tingsrätt och arbetsdomstol
  24 1983 — 1988 Personalärende till tingsrätt och arbetsdomstol
  25 1977 Personalenkät och redovisning av den
  26 1978 — 1984 Personal-Nytt (informationsblad)
  27 1950 — 1985 Utredningar om olika ärenden 1950-1971
  Slutrapport förstudie personaladministrativt informationssystem 1981
  PA-system, PC-File 1985 (med 5″diskett)
  28 1971 — 1986 Stiftelsen Ejnar Rodlings studie- och stipendiefond 1971-1977 (grundad på kapital från Fosfatbolaget)
  Prospekt och anställdas köp av aktier i Nobel Industrier 1986
  29 1948 — 1970 Svenska elekrierförbundet avdelning 11, kollektivavtal, protokoll, utredningar korrespondens
  30 1948 — 1970 Avdelning 11, lokala avtal 1948-1970, centrala 1971-1980
  31 1969 — 1990 Månadslöner kollektivanställda verk 02 1974-1980
  Kunskapstillägg kollektivanställda verk 02 1969-1979Skiftscheman, skrift- och dagkalendrar 1978-1990
  Smältverket, kvävesektionen, Laforsen
  32 1970 — 1984 Verk 02, centrala förhandlingar 1970-1981
  Lokala förhandlingar 1970-1986
  MBL förhandlingar 1979-1986
  Beräkning av ob-tillägg 1982-1985
  Sammanställning av arbetad tid 1971-1984 verk 01-02
  33 1941 — 1979 Svenska Fabriksarbetarförbundet avdelning 87 1949-1967
  Korrespondens, förhandlingsunderlag, prejudikat, tolkningar, avtalsförslag, 1962 års avtal arbetare
  Avtal om uppbörd av fackliga medlemsavgifter 1972-1979
  kollektivavtal fabriks 1945
  Utdrag ur elektrikeravtalet 1941
  Kristillägg, ackordssatser 1942
  Löneuppgifter arbetare 1965-1968
  34 1961 — 1980 Avdelning 87 förhandlingsprotokoll
  35 1949 — 1967 Avdelning 87 lokala protokoll
  36 1968 — 1978 Avdelning 87 lokala protokoll
  37 1951 — 1985 Avdelning 87, protokoll, skrivelser 1979-1985
  Avtal, centrala protokoll 1951-1967
  38 1969 — 1971 Löneuppgörelse, tjänstemän-arbetare
  39 1971 — 1973 Löneuppgörelse, tjänstemän-arbetare
  40 1975 — 1977 Löneuppgörelse, tjänstemän-arbetare
  41 1978 — 1980 Löneuppgörelse, tjänstemän-arbetare
  42 1980 — 1988 Löneuppgörelser 1981-1983
  Arbetarlöner 1980-1988
  43 1947 — 1984 Lokala protokoll SIF 1948-1966, SALF 1947-1966
  Korrespondens, cirkulär avtal, SIF, SALF 1950-1973
  Löneuppgörelse PTK 1984
  44 1973 — 1985 Protokoll, skrivelser, SIF, SALF 1974-1985
  CF 1973-1984
  45 1954 — 1986 Tjänstemannalöner 1954-1981
  Insänt till SAF för atatistik, brev till tjänstemän vid nyanställning, löneändring 1974-1986
  Arbetstidsavtal 1980 PTK
  46 1983 — 1987 Tjänstemannalöner
  47 1985 — 1988 Lokala förhandlingar PTK 1985-1986
  Löneförhandlingsunderlag 1988
  Organisationsförändring ugn 11 1988
  48 1971 — 1980 Fackliga organisationernas kontaktråd FOKR 1975-1980
  Skyddskommittén 1975-1980
  Förslagskommittén 1975
  Kraftverksnämnden 1971-1979
  Servicesektionens kontaktgrupp 1979
  49 1978 — 1980 Arbetskonflikter 1979 och 1980
  Personalpolitiska kommittén PPK 1976-1977
  MBL 1978-1987
  Samrådsnämnden 1978-1980
  Koncernrådet 1978-1980
  50 1916 — 1985 Tryckta avtal:
  Tjänstemannaavtal mellan SAF allmänna gruppen, Elektriska arbetsgivareföreningen (EA), Sveriges verkstadsförening och SIF, SALF, CF, PTK 1966-1985
  SAF allmänna gruppen inom kemisk industri och SIF respektive SALF 1950-1959
  SAF allmänna gruppen och SALF 1959-1970, 1975-1977
  Tjänstemännens sjuklöner från och med 1 januari 1955
  SAF-PTK om arbetstid från och med 1 januari 1980
  ITP mellan SAF och SIF, SALF, HTF 1972
  TGL mellan SAF och SIF, SALF, CF, HTF 1972
  Trygghetsöverenskommelse SAF, SIF, SALF, CF 1973
  Om trygghetsavtalet 1973
  Stadgar för Ljunga Verks anställdas Understödsförening 1944, 1957, 1967
  Ljunga Verks Understödsförening och begravningskassa 1938
  Ljunga Verks arbetares sjuk- och och begravningskassa 1916, 1923, 1928
  Ljunga Verks arbetares hjälp- och pensionsfond 1916
  Centrala pensionskassan CPK 1945
  Pensionsreglemente för arbetare vid Ljunga Verk 1941, 1958
  Pensionsreglemente 1 juli 1953 för manliga arbetare vid Stockholms Superfosfat Fabriks AB
  51 1952 — 1988 Tryckta avtal:
  Kraftverksavtalet Elektriska Arbetsgivareföreningen och Svenska elektrikerförbundet 1971-1985 och 1988
  Kollektivavtal kemiska fabriker SAF allmänna grupp och Svenska Fabriksarbetareförbundet 1953-1986, avtal 1-28
  Riksavtal för vid elektriska kraftverks- och distributionsföretag anställda timavlönade arbetare 1952-1956, 1958-1959 och 1966-1971
  Elektriska Arbetsgivareföreningen och Svenska Arbetsledareförbund 1957-1958
  Ackordlista för nybyggnad av distributionsledningar 1952 mellan Elektriska Arbetsgivareföreningen (EA) och Svenska Elektriska förbundet
  52 1913 — 1963 Tryckta avtal:
  Kollektivavtal mellan Stockholms Superfosfatfabriks AB, Ljunga Verk och Svenska Grov & Fabriksarbetareförbundet avdelning 87 1913-1962, 31 avtal
  Kollektivt avtal mellan Stockviksverken och Svenska Grov & Fabriksarbetareförbundet avdelning 732 1942-1954, 1957, 1962-1963, avtal 3-21
  Kollektivt avtal mellan Alby Carbidfabriks AB och Svenska Grov & Fabriksarbetareförbundet avdelning 64 1916-1945
  Kollektivt avtal mellan Alby Carbidfabriks AB och Svenska elektriska arbetareförbundets avdelning 11 1926-1945
  Specialbestämmelser vid Fosfatsbolagets Trollhätteverk 1936, 1951 och 1953
  Kollektivt arbetsoch löneavtal för skogsarbetare inom Hälsingland-Härjedalen 1960
  Överenskommelse om löne- och arbetsvillkor för rörledningsverkstäderna i Stockholm anställda arbetare 1912
  53 1947 — 1979 Tryckta avtal:
  Avtal mellan Svenska Väg- och Vattenbyggarnas Arbetsgivareförbund och Svenska Byggnadsarbetareförbundet för anläggningsarbeten 1957-1963, 1969-1974
  Kollektivavtal mellan Svenska Byggnadsindustriförbundet och Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Murareförbundet 1959
  Supplement 1962
  Handledning för prissättning å ackordsarbete vid Väg- och Vattenbyggnadsverket, ledningsarbeten 1947
  Avtal mellan Svenska Väg- och Vattenbyggarnas Arbetsgivareförbund och Väg- och Vattenbyggnadsarbetareförbundet 1948
  Ljungaverk och Kraftförvaltningen företagsnämnd, förslags-skydds-kommitté, skyddsombud 1965-1971, 1976
  (Namnförteckningar), överenskommelser om arbetarskyddsverksamhetens organisation inom anläggnings- och vägbyggnadsindustrin 1961, arbetarskyddslagstiftningen 1957
  Stadgar för SAFs allmänna grupp 1963
  Avtal om företagsnämnder mellan SAF och LO/TCO tryckår 1958, 1965 och 1966
  Huvudavtal mellan SAF och LO tryckår 1965
  Verkstadsavtalet 1966-1968
  Semester utgiven av SAF 1977
  Olycksfallsförsäkringslagen 1916 samt lagen om försäkring för issa yrkessjukdomar 1929, tryckt år 1948
  Ny arbetsmiljölagstiftning 1978
  Föreskrifter och anvisningar till datalagen (1973:289)
  Lönepolitiskt program, SAF 1979
  ”Törs vi vara realister?”, artiklar av C Nicolin, ”Vadan och varthän?” anförande av C Nikolin SAF dagen 23 mars 1979
  54 1972 — 1979 Personalsammankomst
  55 1980 — 1989 Personalsammankomst
  56 1914 — 1941 Personalplaner och specifikationer vid mobilisering 1917-1939
  Personalhandlingar 1916, 1940-1941
  Korrespondens angående mobilisering och beredskap 1915-1940
  Ekonomisk försvarsberedskap och uttagning av hästar/bilar 1917-1934
  Frikallelse, trafikföreskrifter och bestämmelser vid mobilisering för Johannisbergs-Ljungaverks järnväg 1914-1918, 1932, 1934
  57 1933 — 1943 Uppskovsansökningar
  Registerkort för beredskapspersonal
  58 1954 — 1985 Pensionärer avtackningar, Presentationer
  59 1912 — 1992 Pensionärer presentationer 1960-1988
  Förteckning över änkor 1990
  Trygghetsrådet SAF-Ptk 1991-1992
  Personalförteckning 1912-1962
  60 1948 — 1988 Pensionärer presentationer 1963-1987
  Styrelsen för Ljungaverks anställdas understödsförening och begravningskassa, samt ålderdomsfond 1962
  Ljunga-nytt spridda nummer 1980-1988
  Säkerhetsfrågor och exportföreskrifter för ammoniumnitrat 1948-1953
  Information om produktion och organisation 1973
  Katalog Fosfatsbolagets kemiska produkter 1957
 • Serie F 5: Yttre och inre miljö
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1969 Yrkesskadeanmälningar
  2 1977 — 1983 Arbetsskadeanmälningar
  3 1983 — 1988 Utredning om arbetsplatsolycka, 13/1983
  Arbetsskadeanmälningar 1984-1988
  4 1961 — 1992 Arbetsskadeanmälningar 1977-1985, 1989-1992
  Arbetsskadestatistik 1986
  Yrkesskador, yrkessjukdomar 1961-1978, O-Ö
  5 1947 — 1985 Rapporter om yrkesskada eller tillbud 1966-1976
  Olycksrapporter, personal som slytat 1961-1985
  Interna yrkesskaderapporter 1965-1966
  Dödsolycka kraftstation 1963
  Rapport om misstänkt skada 1975
  Säkerhetstjänstens undersökningar av olycksfallsorsaker 1947-1953
  6 1945 — 1954 Personregister, olycksfall, inklusive Alby, Laforsen och Mattmar A-Ö
  7 1945 — 1964 Registerkort över skador A-Ö
  8 1943 — 1967 Yrkesskadestatistik
  9 1957 — 1989 Yrkesskadestatistik 1957-1985
  Arbetsskadestatistik 1977-1989
  10 1975 — 1977 AMF, TYF-trygghetsförsäkring vid yrkesskada A-Ö
  11 1977 — 1980 AMF, TFA-trygghetsförsäkring vid arbetsskada A-Ö
  12 1974 — 1988 AGS-avtalsgruppförsäkring, avslutade fall 1974-1976 A-Ö
  Urplockade fall 1983-1988 A-Ö
  13 1976 — 1986 AGS, urplockade fall, A-Ö
  14 1976 — 1980 AGS, avslutade fall
  15 1945 — 1985 Yrkesinspektionen, inspektionsmeddelanden, brevväxling 1966-1985
  Anteckningsbok för inspektionsförrättare 1967-1978
  Avskrifter av brev från arbetsrådet 1945-1946
  Sprängämnesinspektionen 1945
  Yrkesinspektionen 1945
  Dispensansökningar 1981-1984 till yrkesinspektionen minderåriga anställda
  16 1943 — 1977 Protokoll säkerhets/skyddskommittén, (byter namn under 1956)
  17 1965 — 1986 Skyddskommittéprotokoll 1965-1976, 1978-1986
  Föredragningslista 1965-1976
  Förslag till skyddspremiesystem 1968
  Fördelning av premier 1969
  Brandskyddskommitténprotokoll 1965
  Skyddspremiesystem 1983-1984
  18 1943 — 1965 Protokoll säkerhets/skyddskommitté 1943-1965
  Skydd, olycksfall, olika rapporter 1968-1985
  19 1934 — 1974 Olycksfallsrapporter, brev Riksförsäkringsanstalten, yrkesinspektionen, instruktioner, föreskrifter 1934-1971
  Föreningen för arbetarskydds förtjänsttecken 1971
  Skyddsfrågor, rapporter från yrkesinspektionen, skyddsutrustning, hälsoundersökningar, skyddsronder 1966-1974
  20 1968 — 1985 År 1968-1972 kartläggning av kemikalier, mätningar av nitrösa gaser, koldioxid, luftfuktighet, dammprover, personalsituation (antal i tjänst 1969)
  Rapport från skyddstjänsten 1968
  Utredning om olycksfall 1968
  Rapport problem reperationsarbete Hoko 1980, instruktioner containertransport, första hjälpen, främmande arbetskraft, specialspränging 1969-1971
  Information om riksprovplats, officiell provning från Statens Provningsanstalt 1975
  Analysattester av luften i kraftstation 1973
  Skiftchema 1976
  Skdsmaterial, offerter beställningsorder, fakturor 1970-1985
  Skyddsglasögon 1972-1978
  21 1966 — 1983 Verksamhetsberättelse från industrimedicinska verksamheten/Företagshälsovården 1966, 1968-1969, 1973-1974, 1980 och 1983
  Läkarintyg undersökning undersökning av arbetstagare före anställning i blyexponerat arbete 1968
  Medicinska uppgifter om anställda i blyexponerat arbete 1968-1975 A-Ö
  Mottagningserkännande på skydds- och ordningsregler för fabriksområdet 1976-1980
  22 1955 — 1985 Bevaknings-TV övervakning, stölder, besök, larm vid brand eller gasutsläpp 1964-1985
  FOKR 1974-1982
  Skyddskommittén 1982-1984
  BrandSkyddskommittén 1955-1966
  Skyddsfrågor tacrylprocess 1959-1962
  Interna order 1975-1976
  HK meddelanden 1958-1973
  Informationsmöten kvävesek 1970-1984
  Servicesek kontraktsgrupp 1971-1980 (Sven Ohlsson pärm)
  23 1962 — 1985 Mät- skyddsutrustning, föreskrifter, silikos, asbetos kvartshaltigt damm 1965-1975
  Undersökningar av personalens hälsa, silikos, hörselskador, hg i blod och urin, smältverkspersonal, luftanalys, uppföljning molybdensufid 1967-1983
  Pleruraplack-litteratur-sammanställning över hälsoeffekterna av icke-maligna asbetsbetingade
  lungsäcksförändringar 1985
  Rapporter miljö- och säkerhetstjänst 1979
  Olycksfallsstatistik 1981
  Utsläpp nitrös gas 1974
  Emissionssmätning på kiselkross 1972
  Kontinuerligt tre-skift 1962-1963
  24 1969 — 1983 Kontrollprogram, provtagningar mätningar riktvärden 1969-1983
  Expositionsregister 1976-1981
  25 1968 — 1983 Bullermätningar
  26 1973 — 1983 Bullerkarta över mätpunkter, riktvärden för industribuller, checklistor, instruktioner 1973
  Ansvar och befogenhet beträffande arbetsmiljölagen 1981-1983
  27 1974 — 1979 Redovisning miljö, rapporter om utsläpp i luft och vatten, kemiskt avfall
  28 1967 — 1979 Mätningar, utredningar kväve 1967-1979
  Dammimmisionsmätningar, yttre miljö 1969-1978
  29 1967 — 1976 Emission och immission lagaroch riktvärden 1968-1976
  Professor Brossets undersökningar av SiO2-emission och immission 1967, 1969 och 1972
  SO2-mätning 1973
  SMHI:s utredning 1975
  30 1965 — 1981 Emisson och immision, mätning, rapporter, utsläpp i luft och vatten, till länsstyrelsen, instruktioner,
  ansökan statsbidrag 1965-1981
  Sveriges Kemiska Industrikontors enkät 1981
  Koncernens inställning i miljöfrågor 1969
  31 1969 — 1975 Kiselmetallugn ärende Ä9/1969 hos koncissionsnämnden 1969-1974
  Ansökan och beslut dispens för igångsättande och drift av ammoniakfabrik,
  dnr 3461-83-74-2280, akt 1336/80, 1974
  Dispensärenden, dnr 2151-83-71-2260, ombyggnad och drift av salpetersyrafabrik, akt 1336/79, 1971
  Vattenbortledning från Johannisbergsselet VA 8/75, Vattendomstolen, Jämtbygdens tingsrätt 1975
  32 1972 — 1976 Akt 1336/80:
  Ansökan, beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen till industriell verksamhet vid fabrik för tillverkning av smältverks, kväve- och molybdenprodukter
  33 1966 — 1982 Rening av rök från smältverket 1966-1973
  Rökgasrening finansiering 1972-1973
  Kontroll 1978-1980
  Avtal om leverans av rökgasreningsanläggningen 1974 med AB Svenska Fläktfabriken, koncessionsfrågor 1982
  34 1970 — 1983 Yttre miljö, rapporter och mätningar, besvarat frågeformulär till I P F E O 1979
  35 1973 — 1983 Yttre miljö
  Mätningar, redovisning till länsstyrelse, naturvårdsverk, koncessionsbeslut, förelägganden,
  förstagångsbesiktning av absorptionstorn 1973
  Slangfilteranläggning 1975
  Filteranläggning ugn 12 1979
  36 1977 — 1985 Yttre miljö:
  Redovisning till länsstyrelse, naturvårdsverk 1982-1985
  Kontroll av utsläpp i luft och vatten 1981-1985
  Inre och yttre miljö:
  Försöksprillnläggning, lakningsförsök, tillstånd för tillverkning av explosiva varor 1977-1982
  37 1970 — 1980 Miljövård, inre och yttre
  38 1974 — 1979 Växtskador 1974-1978, inträffade våren 1974
  Växtskador 63 stycken färgfoton tagna Näset 1978-1979
  39 1973 — 1985 Växtskador 1974-1978, inträffade våren 1974
  Utsläpp nitrösa gaser 1979
  Skogsvårdsstyrelsens skadevärdering 1979
  Utlåtande över skador främst fruktträd 1979
  Undersökning av eventuella rökskador på barrskog 1973 av Skogshögskolan
  Mätprotokoll utsläpp nitrösa gaser 8 februari 1985
  Luftutsläpp utrustning och dyligt 1974-1981
  Miljökontrollrapport för emissionsbegränsning 1975
  Avsyning kiselmetallugn nummer 11 1973
  Kontrollrapport för stoftavskiljningsanläggningen ugn nummer 11 1975, 28 stycken
  färgfoton, skador på barrskog maj 1985
  40 1973 — 1984 Korttidsreglering av Ljungan
  41 1973 — 1981 Kylvattenledning 1973-1975
  Kylvattenförsörjning 1974-1975
  Industriavlopp 1972-1981
  Kraftverkstunneln Hångstaselet 1968-1976
  42 1957 — 1981 Ljungan, samordnad recipientkontroll 1977-1981
  Planeringsverksamhet recipientundersökning Ljungan och Ljusnan 1971
  Dokumentation, utredning oljeutsläpp 1981
  Översiktskarta över Ljungaverk med omnejd 1957
  Förslag till byggnadsplan 1968
  Karta över enskilda fastighetsägare utan årtal
  43 1967 — 1978 Vattenundersökningar i Ljungan 1967-1968 och 1970-1978
  44 1973 — 1979 Miljörapporter utifrån 1973-1979
  Spårämnesundersökning i Torpsjön oktober 1977
  Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund, verksamhetsberättelse och vattenundersökningar 1976
  Tabellbilaga 1976
  Försurningsläget i Y-läns sjöar våren 1979
  45 1911 — 1978 Kontrakt om vvs i 4 villor 1911
  Kostnader för maskinrummet 1913
  Säkerhetsföreskrifter, SG-fabriken 1944-1946
  Anteckningsbok för yrkesinspektionens meddelanden 1945-1967
  Analyser av vattenprover Ljungan 1967-1978
  Stadspolisens rapport om explosionen i SG-fabriken 5 oktober 1944, akt nummer 4/1944
 • Serie F 6: Företagsnämnden
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1948 — 1971 Protokoll Företagsnämnden 1948-1971
  Arbetsutskott 1967-1969
  Lokala högertrafikkommittén 1967
  Kallelser till företagsnämndens styrelsemöten 1965-1969
  Valda ledamöter 1967-1969
  2 1966 — 1976 Protokoll Företagsnämnden 1966-1974
  Skyddskommittén 1967-1975
  Förslagskommittén 1966-1976
  Ledamöter i förslagskommittén 1970-1973
  Förslagspristävling 1970-1976
  Förslagsbelöningar 1969-1975
  Interna order 1968-1973
  3 1974 — 1982 Protokoll förslagskommittén Stockviksverken 1975-1982
  Protokoll företagsnämnden, arbetsutskott, personalkommitté, kraftverksnämndens studieutskott 1974-1976
  4 1948 — 1985 Korrespondens, rapporter, diskussionsreferat, pristävling, studiebesök 1948-1969
  Protokoll FOKR, samrådsgrupper, kraftverksnämnden 1970-1985
  5 1970 — 1982 Protokoll centrala informationskommittén Stockviksverken 1977-1982
  Trollhättan 1977-1985
  Företagsnämnden Stockholm 1977-1978
  Protokoll företagsnämnd, arbets-studieutskott, kraftverksnämnden, informationsträffar 1970-1973
  6 1948 — 1963 Förslag inlämnade till förslagskommittén
  7 1964 — 1967 Förslag inlämnade till förslagskommittén
  8 1968 — 1970 Förslag inlämnade till förslagskommittén
  9 1971 — 1972 Förslag inlämnade till förslagskommittén
  10 1973 — 1974 Förslag inlämnade till förslagskommittén 1974 januari-oktober
  11 1974 — 1976 Förslag inlämnade till förslagskommittén november 1974-juli 1976
  12 1976 — 1979 Förslag inlämnade till förslagskommittén augusti 1976-juni 1979
  13 1979 — 1981 Förslag inlämnade till förslagskommittén 1979 juli-december
  14 1949 — 1983 Förslag inlämnade till förslagskommittén 1983, sammanställning över inlämnade förslag 1949-1976
  15 1965 — 1986 Registerkort över förslagsinlämnare
  16 1968 — 1976 Protokoll
  Innehåller även FOKR 1977-1979
 • Serie F 7: Patenthandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1906 — 1927 Kalkkväve. Egna patentansökningar och patent i Sverige, Tyskland, Österrike 1906-1927
  Andra företags patentansökningar i Sverige, Tyskland, England, Italien 1908-1927
  Kväveföreningar av karbider 1907-1908
  2 1897 — 1921 Ingenjör Johan Hjalmar Lidholms pa i Europa 1905-1921:
  Landinska patent nummer 8820, 1904-1910
  Carlsonitförsök 1910-1911
  Carlsons patent no 10362/1897
  Bussy-affären 1913
  Mc Bee 1911-1916
  3 1851 — 1940 Andra företagspatentansökningar i Sverige 1916-1940 om kalkkväve, kväveföreningar,
  ammoniumsulfat, cyanider, elektrisk ugn, fosforsyra.
  Alkalikloridelektrolys egen svensk patentansökan 1913
  Andras patentskrifter 1851-1924
  Svens patentansökan 1921 om elektrolyseringsförfarande resp elektrolysör, fosforsyreugn 1926-1928
  4 1890 — 1944 Egna svenska patentansökningar 1895-1909 om sätt att framställa klorater,
  perklorater, kaliumklorat, kaliumperklorat, hypokloriter.
  Ammoniak enligt Fauser 1923-1928
  Ammoniumperklorat kontrakt med England 1915 om av Fosfatbolaget patenterad metod.
  Patenttvist om svensk patent 54379 med I G Farbenindustrie AG 1932-1937.
  Ljungasalpeter 1943-1944.
  Egna svenska patent 1890-1909.
  Framställning med elektrolys, klorater, perklorater, hypkloriter, guanidinföreningar.
  Eget franskt patent nummer 530753, år 1921.
  Andra företags svenska patent 1909-1922 om elektrisk ugn, cyanamid.
  Rapport 1943 över svenska patent före 1884 i namnet Oskar Carlsson.
  Ingenjör Julius Gelhaar om patent 1923-1924
  Köpekontrakt 1924 av Fausers patent, köpeavtal 1927-1931 till följd av detta.
  5 1886 — 1940 Andra företagspatent i Tyskland, Österrike, Schweiz 1898-1938
  Storbritannien, USA, Canada 1886-1940
  Tyskland om cyanid 1908-1911
  I Sverige patent 1928 om kalsiumcyanid
  Patentansökan 1912 om reaktioner mellan fasta ämnen och gaser 1918
  Apparat för framställning av kväveprodukter i Norge 1918-1928
  ammoniumnitrat, elektrisk ugn, gödningsmedel, kalisalpeter
  Egna uppgifter om kalkkväve, kväveföreningar 1906-1913
  Andra företags patentbeskrivningar 1922-1924 Tyskland, Österrike, Sverige, England, Frankrike (trycka)
  Tidskriften ”La Technique Modern” 1937
  Tysk norm för karabidhandel från och med 1927
  Skrift om Imperial Chemical Industries Limited 1935
  6 1906 — 1936 Handskrift om patent på tyska, franska och engelska 1922
  Tidskrift:
  Zeitschrift för angewandte Chemie 1906
  Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie 1907
  Schweisstechnik 1926
  Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens 1929
  Revue de la Soudure Autoéne 1933-1936
  Journal de lácétylène 1935
  7 1941 — 1950 Korrespondens enbart om patent
  8 1906 — 1920 Om AB Nitrogeniums patent, patentansökningar, korrespondens
  Europa 1906-1920
  Nord Amerika 1912-1920
  Japan 1917
  9 1906 — 1921 Om AB Nitrogenium:
  Kalkväve 1907-1920
  Kväveföreningar 1906-1919
  Urinämne 1909-1921
  Ammoniak 1915
  Ugn 1915
  Nitrösa gaser 1908-1910
  Rennerfeldts ansökan 1917
 • Serie F 8: Handlingar om produktion
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1937 — 1947 Projekt syntetiskt gummi ”Svedopren”, SG-3 1944-1947
  Analysmetoder för driftskontroll av ”svedoprengummi” 1941-1947
  SG-3 diagram 1937-1946
  Projekt SG-3 nummer 1-899
  2 1944 — 1947 Projekt syntetiskt gummi (SG-3) svedopren 1944-1947, ritningar 900-
  3 1935 — 1949 Undersökning över syntetisk kautschuk 1941-1945
  Syntetiskt gummi 1935-1944, 1949
  4 1936 — 1938 Etylenoxid-glykol 1936-1938
  Reserapporter, ritningar, beskrivningar och fotografier
  5 1911 — 1933 Erik G Thorins handlingar:
  Cyanvätegas 1919-1925
  Kalkyler för tillverkling av ferrocyankalciumnatrium 1923-1927
  Handlingar om Bjurings patent 1924-1925
  Diverse kalkyler Ryssland 1926-1927
  Journal ferrocyannatrium, om krom och kromater 1925
  Patentmål mellan Fosfatbolaget och O B Fahnehjelms sterbhus 1911-1916
  Reklamation av kiselmetall 1927
  Magnetitelelektroder och kloratframställning 1923-1933
  Beskrivning av ammoumperkloratfabrik 1913
  Kalkyler för ”dito” fabrik i Månsbo 1925
  Tillverkling av natrium i Porjus 1922-1926
  6 1901 — 1921 Kalkyler för byggnad av fabriker samt tillverkningskalkyler utländska samt svenska
  7 1915 — 1920 Kalkyler för byggnad av fabriker samt tillverkningskalkyler utländska samt svenska. Även ritningar
  8 1919 — 1921 Arméförvaltningens utbyggnadsförslag alt I och II samt beställningsbrev
  9 1919 — 1920 Arméförvaltningens utbyggnadsförslag, brev 1-5, 7-60
  10 1919 Beställning av kolonnapparat för kväve (6b) från Carl Holmbergs mek verkstad AB för
  uppförande av ny salpetersyrefabrik vid Ljungaverk med tillhörande ritningar
  11 Cyanidfabrik 1910-1920-talen, (engelsk)
  12 1924 — 1927 Ritningar och papper från Månsbo i samband med Fauseranläggning, även
  ritningar från en planerad salpetersyrefabrik i Ljungaverk 1924-1925
  Kostnadskalkyl för vätgaselektrolysrör för 6500 amp, 1927
  13 1948 — 1976 Rapporter från Stockviksverken angående polymerisation, pastamaterial 1958-1960
  Rapporter pastamaterial 1948-1954
  Rapporter från C-lab angående vinylacetatsampolymerisat 1954-1956
  Molybdenum 1972-1976
  14 1946 — 1981 Ammoniumnitrat, korrespondens med Finland 1972-1979
  Grekland 1973-1974
  Irland 1974
  LKAB 1970-1978
  Ammoniumnitratreactor system (ANRS-process)1978
  Crystalline ammonium nitrate (CAN) 1978
  PANTR-prills 1981
  Artiklar angående ammoniumnitrat med flera gödningsämnen 1946-1949
  Tidningsartiklar och yttranden angående explosionsolyckor med ammoniumnitrat 1946-1949
  Protokoll från möten med Åkers Krutbruk om ammoniumnitrat 1949
  Skogsgödsling nya vetenskapliga rön 1967
  15 1931 — 1978 Ammoniumnitrat, korrespondens 1947-1950,1974-1978
  Kalkammonsalpeter, korrespondens 1931
  Kondencatorprover 1952
  Ljungasalpeter rapporter 1934-1938
  16 1926 — 1978 Salpetersyra, rapporter, korrespondens 1926-1934
  Norsk-Hydro 1950-1978
  Ammoniak överstyrelsen för ekonomiskt försvar 1974-1978
  Supra 1973-1978
  NJA 1974
  Projekt Nigeria 1973
  Beskrivning av tillverkning av salpetersyra 1942
  ”Teoretiska betraktelser över fabrikationen av salpetersyra” teknolog Schwanboms praktikredogörelse utan år
  17 1922 — 1975 Kiselkalcium 1922-1968
  Rapport för investreringsstrategier för kisel 1975
  18 1970 — 1978 Kisel 1971-1978
  SiO2 (kiseldioxid) Demag Metallgewinnung 1976-1977
  Ferrokiselmagnesium marknadsinfo Sverige, England, Västtyskland samt rapporter 1970-1976
  19 1971 — 1976 Feasibility study report on ferrochrome projekt for KemaNord 1974
  Ferrokrom, krommalm korrespondens 1971-1974
  Ferrokrom 1973-1974
  Ferroalloys Battelle Memorial Institute 1973-1976
  20 1920 — 1974 Elektrolysör, rapporter 1920-1934
  Rapport över glykolframställningsförsök 1936
  Kalkyl över anläggningskostnad för försöksanläggning för glykol 1938
  Ättikssyra undersökning rörande reaktionen 1939
  Beräkning av tillverkningskostnader 1935-1938
  Acetal undersökningsrapporter 1935-1940
  Etylenrapporter om framställning 1937-1940
  Rapport över försök med katalysatormassa för ammoniaksyntets 1940
  Katalysatormassa information av Haldor Topsøe AB 19791-1974
  Utredning angående möjligheten att använda restgasen från Kinnekullverken till ammoniaksyntes 1942-1943
  21 1941 — 1950 Korrespondens omkring ättiksyra 1941-1950
  Etylén och ättiksyra 1944-1950
  22 1940 — 1945 Korrespondens om bly och svavelkis 1940-1943, om Carbon Black (dr Fausers metod) 1941-1945
  23 1914 — 1958 Mattmars kalkbruk 1914-1918, 1932-1958
  Korrespondens
  Tillverknings- och lagerrapporter
  Rapporter
  Studiebesök Rättviks kalkverk
  Strå kalkbruk
  Kalkbruket i Vagnhärad
  24 1972 — 1979 Driftsjournal för smältverket
  25 1940 — 1964 Månads-, tillverkningsrapporter mm från ammoniakfabriken 1951-1957
  Protokolls- och anteckningsbok för ångpanna, fabriken för koncentrerad salpetersyra 1940-1964
  26 1928 — 1983 Tillverkningsrapporter:
  Kvävesektionen 1956-1983
  Kiselmetall 1928-1930
  Kisel Bostonstudien 1975-1976
  27 1919 — 1949 Engelska ritningar 7,5 kbm Burner 1941
  PM beträffande betalningar till L´Air Liquide 1941
  Följesedlar på utrustning köpt utomlands samt varuanmälan till tullanstaltens anteckningar 1941
  Salpetersyrefabriken ombyggnad 1919, 1929-1933
  Ammoniakförbränningsanläggning specifikation, protokoll 1923-1933
  Inventeringar fastigheter och anläggningar salpetersyrafabriken 1931-1949
  Kvävemaskin, PM och skötselbeskrivning utan år
  Ritningar kväve kolonnapparat för 600 kbm luft 1932
  Montageschema kolonnapparat 1938
  Förteckning över Bamag-ritningar jämte motsvarande no å Ljungaverks-ritning
  Hoko-anläggningen 1937
  Ritning kalkugn 1920
  Prisuppgifter på turbin försedd med generator 1934
  Brev om Elekrolux kylskåp från Åsberg & Thunström 1935
  Rapport om ”Izett”-Sonderstahl 1932 (stål)
  Korrespondens om hos maskinfirman Sürth beställda maskiner 1943-1945
  28 1916 — 1976 Försök till kalkyl över Habers metod för syntetisk frammställning av ammoniak 1932-1938
  Kalkyler:
  För tillverkning i utlandet ritningar i tabellfor 1920
  Till fabrik för framställning av salpetersyra 1919
  Över ammoniumsulfatfabrik samt cyanidfabrik i Sumatra 1919-1920
  Till Fabriker för framställning av karbid, kalkkväve och ammoniumsulfat (utlandet) 1916-1919
  Arméförvaltningens utbyggnadsförslag tabeller för beställningar, beskrivningar, skisser etc 1917-1920
  Rörklass I-V, Kw-Qc samt ritningar 1968
  Ammoniumnitrat prillsproduktion kalkyl och ritning på förslag till utbyggnad av fabrik 1976
  Ritningar ammoniumnitratfabrik 1964
  Förslag till apparat för återvinning av ammoniak för AB Bofors Nobelkrut 1939
  Anbud på leverans till Fosfatbolaget på ”D-Lost-Anlage” 1939
  29 1942 — 1947 Beställning av nickel och asbest för nybyggnationen 1942-1944
  Korrespondens om råvaror till smälthuset, kalksten, kol, kvarts, eletrodmassa,
  elektroder, wolframmalm mm 1946-1947
  30 1944 — 1947 Korrespondens om driften vid smälthuset, om karbid, kiselmetall, wolfam,
  molybden, kiselkalcium samt svetspulver 1944-1947
  Om utrustning till smälthuset 1946-1947
  31 1968 — 1973 Historien om ugn 11 sammanställning av A Sveine 1969
  Investreringsplan ugn 11 1969, ugn 11 och 12 kisel 1968-1973
  32 1955 — 1981 Dagsanteckningar från ugn 11 och 12 1979-1981
  Korrespondens, skogsnitrat 1970-1975
  Anna-Peter (natrumammoniumgödslingsmedel) 1972
  Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning 1969-1973
  Skogsnitrat avtal med Sterner Aero AB 1969-1974
  Battelle Memorial Institute prospekt för rostfritt och värmemotståndskraftigt stål 1978
  Prosess plant II en förutsägelse om anläggnings- och utrustningsefterfrågan i kemi-, och oljeraffenaderiindustri 1978
  Chemplant – databas för kemianläggningar 1977
  Korrespondens:
  Med Mitsubishi om eventuellt samarbete om elektrolyrisk mangan 1973
  Med Dow Chemical AB om klordioxidprocess 1977-1978
  Alfong-betong tillsatsmedel 1974-1975
  Produktlistor från Standard Chemical Limited utan år
  ”Rening av vinylklorid”-examensarbete av Sven Wejdling 1955
  Prisuppgift på bentonit 1974
  Offert elevator, transportör, matare 1974
  33 1922 — 1968 Utredning om anläggning av alkali-klorfabrik vid Fosfatbolagets Trollhätteverk 1922
  ”Survey of ammonia and derived products” för Sverige och Danmark 1968
  Protokoll forskningskonferenser 1949-1954
  Diverse rapporter och fiberprovningsutdrag 1956-1959
  34 1928 — 1980 Studieresor:
  Nordamerika för studerande av ammoniak- och salpetersyreindustrierna 1928
  USA kvävegödselmedel 1946
  Ingenjör Lindens USA-resa 1947-1948
  USA 1972
  Australien 1979-1980
  Schweiz 1950-talet
  Belgien utan år
  Italien broschyr om ”Instituto di chemica guido donegani” utan år
  Tidningsartikel om kemiindustrin och ingenjör Fauser 1947
  35 1942 — 1977 Resor till andra företag 1960-1977
  AB Svenska Salpeterverken, Cementfabriken i Köping 1945-1955
  Rapporter från besiktning av Statens Reservförråds ämnd (SRN) nitratlager 1942-1949
  36 1949 — 1973 SAF allmänna gruppen, kemisk konferens 1949-1967Ferrokrom, marknadsundersökning 1973
  37 1972 — 1977 Rapporter och PM från KemaNords produktråd
  38 1974 — 1978 KemaNords produktråd I, II, III, kallelser, protokoll, periods- och årsrapporter 1974-1978
  Produktrådsmötesprotokoll 1976-1977
  39 1979 — 1986 Rapporter och korrespondens om olika kväveprodukter, främst ammoniak och ammoniumnitrat
  40 1978 — 1985 Besöksrapporter samt andra handlingar om kväve, Filippinerna
  41 1924 — 1979 ”Den syntetiska ammoniakindustrin i Italien” av Giacomo Fauser 1924
  Korrespondens med G Fauser 1941-1950
  Manual för ammoniumnitrat kristalliseringsanläggning till Pakistan 1965
  Ritning på vacum crystalliser 1964
  Beställning på dito från Pakistan 1979
  Protokoll om kalkkväve från möte på Aske gård 1949
  AB Bofors offert till Abu-Zaabal Company for military and civil chemicals för en ammoniumnitratfabrik i Egypten 1975
  Försäljningsprospekt på fabriksutrustning till Japan 1973
  42 1929 — 1939 Korrespondens angående byggnad av anläggning i Stockvik
  43 1939 Korrespondens angående byggnad av anläggning i Stockvik
  44 1939 — 1940 Korrespondens angående byggnad av anläggning i Stockvik
  45 1940 — 1941 Korrespondens angående byggnad av anläggning i Stockvik
  46 1909 — 1930 Ritningar för installation av Söderbergselektroid karbidugn 3000 Kw Armenien.
  Ritningar B887, B 1275-B1277, B1836, B1842-B1844,B1960, B2016, B2018-B2027,B2029-B2030.
  Innehåller även kartor och skiss, fältförsök 1924 K.51.
  Intagskanal floddamm Johannisberg K.228.
  Situationskarta industriområdet Alby Kraftverk och Kloratfabrik K.54.
  Hångsta by 1909 K.70. och 1910 K.168.
  Haverns regleringsdamm 1926 H.3.
 • Serie F 9: Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Järnvägsanläggning A14-A390
  2 Intagsdamm C1-C34
  3 Tubdamm D1-D29
  4 Rastjaoino G1-G25+onumrerade
  5 Tuberna G3-G140
  6 Kraftstationen H2-H201
  7 Kartor 1-50
  8 Kartor, tabeller, dammbygge, 51a-100
  9 Kartor 107-192, skrivelser 116-158
  10 Kartor 207-324
  11 Kartor 301-356
  12 Kartor 360-486
  13 Tabeller över vattenflöden. Dammar, turbiner etc 1015-1096
  14 Kartor 1103-1180
  15 Byforsen 1301-1349
  16 Byforsen 1350-1382
  17 Dammbygge 1500-1575
  18 Ställverk mm 2012-2251
  19 Transportbanor 3008-3088
  20 Destillation av träolja och smörjolja 3303-3324
  21 Bro över Ljungan 3625
  22 Kalkugnar 4025-4098
  23 Kalkugnar 4105-4164
  24 Karbidfabriken 5017-5097
  25 Karbidfabriken 5106-5200
  26 Karbidfabriken 5201-5291
  27 Karbidfabriken 5314-5392
  28 Almissa Karbidfabrik 5400-5430, 6377, 6470
  29 Karbidfabriken 5614-5700a
  30 Karbidfabriken 5711-5782
  31 Karbidfabriken 5805-5900b
  32 Karbidfabriken 5903-5986
  33 Kalkkvävefabrik 6002-6201
  34 Kalkkvävefabrik 6202-6511
  35 Kalkkvävefabrik 6317-6350
  36 Kalkkvävefabrik 6590-6786
  37 Kalkkvävefabrik 6788-6995
  38 Ammoniumnitratfabrik 7005-7136
  39 Ammoniumnitratfabrik 7105-7246b
  40 Svavelsyrafabrik 7250-7563b
  41 Ångcentral 7616-7714
  42 Ammoniumnitratfabrik 700-7797
  43 Ammoniumnitratfabrik 7902-7963
  44A Byggnader 8001-8269
  44B Labratorium, Hjalmar Granholm
  45 Bostäder 8021-8551
  46 Byggnader 8402-8671
  47 Bostäder 8552-8932
  48 Diverse 9160-9422
  49 Tillverkningsprinciper och tabeller 10000-10060
  50 Ureafabrik 11001-11294
  51 Diverse, förslag till fabriker, armeförvaltningens utbyggnadsförslag, Almissa etc 11001-11501
  52 Produktionuppskattning 11033-11038
  53 Ammoniakfabrik 12003-12047
  54 Salpetersyratillverkning 12002-12158
  55 Ammoniumnitratfabrik 12153-12172
  56 Ammoniakkomprimering 12177-12580
  57 Ammoniakcracker 12268-12457
  58 Mattmars kalkbruk 13111-13147
  59 Cyklon B 14001-14022
  60 Alby karbidfabrik 16508-16562
  61 Fosforsyreanläggning 17002-17025
  62 Ammoniakfabriken, syntetsavdelningen 18002-18099
  63 Ammoniakfabriken, syntetsavdelningen 18115-18587
  64 Ammoniakfabriken, elektrolysöravdelningen 18055-18485
  65 Ammoniakfabrik, elektrolysöravdelning 18530-18992
  66 Salpetersyrafabrik 19406-19627
  67 H-K anläggning 19001-19-10158
  68 Salpeterfabrik 20064-20299
  69 Kvävemaskineri 20257-20368
  70 Ammoniaksulfatfabrik 22001-22244
  71 Ammoniaksulfatfabrik 22612-22690
  72 Försöksanläggning 22862-22970
  73 Tungvatten anläggningen 23226-23254
  74 Mekanisk verkstad 24006-24045
  75 Kvävemaskineri 25002-25011
  76 Driftslabatorium 26009-26200
  77 Försökslabatorium 26012-26103
  78 Blandgödsel A3-009-28–A3-010-28,28001-28057
  79 Metanol 29000
  80 Ammoniakfabrik, elektrolysörbyggnad, prof Granholm, 30-10083–30-10126
  81 Kartor A3-002-0–A3-003-0
  82 Kraftlinjer A3-008-2–A3-044-2
  83 Byggnader A3-001-8–A3-129-8
  84 Tabeller, diverse A3-003-10–A3-087-9
  85 Kaustikammoniak A3-018-12–A3-106-12
  86 Syntesavdelning A3-123-18–A3-213-18
  87 Salpetersyrafabrik A3-018-19–A3-069-19
  88 Nitratfabrik, labatoriet A3-094-20,A3-095/20,A3-006-26
  89 Fiberavdelningen, (Tacryt) 50-10000–50-10110
  90 Fiberavdelningen, (Tacryt) spinneri, halvtekniska avdelningen 50-20001–50-20154
  91 Syntesen 18860–31-10123
  92 1934 — 1944 Stålbandstranrtör Ljungasalp II 1934-1935, 1942-1944
  93 1903 — 1938 Järnvägsvagnar:
  Öppen godsvagn 1903
  Torvpulvervagn 1933
  Cisternvagnar 1929,01932-1938
  94 1910 — 1947 Järnvägsbron över Ljungan 1910, 1944-1947
  95 1958 — 1961 Maskindelar. Alessandro Calzoni, Bologna, Italien
  96 1911 — 1912 Karbidfabriken, utländska kopior
  97 1926 — 1928 Hydroxgéne S A, Genéve, Schweitz
  98 1908 — 1933 Karbidfabriken, utländska kopior 1909
  ”Elektrolyseure typ N 300” från Bamag-Meguin, Berlin, Tyskland 1932-1933
  ”Ensemble des Rèservoirs” från Hydrogéne S A, Genéve 1931
  Karta Ljungaverkstrakten 1908
  Fabriksområdet 1910
  99 1899 — 1976 A-Ö 1917-1946
  Utländska 1927-1932
  Vattenkraftsanläggningen vid Ljungafors, ritningar och handlingar 1899-1909
  Byforsen och Hammarforsen 1899-1920
  Kartor över Hångsta by, Ljunga älv, kraftstationer, flottningsled, fabriks- och bostadsplaner mm 1905-1976
  Byggnader för kalk & kol, tjärugnsanläggning 1910-1957
  100 1910 — 1974 Kalkugnar, vedgasgeneratorer 1910-1949
  Salpetersyre-, ammoniumnitrat-, ammuniumsulfatfabrik, ångcentral 1912-1944
  Kurvor och tabeller 1918-1974
  Ureaanläggning 1945-1954
  Kalkbrott 1916-1961
  101 1907 — 1973 Anläggning cyklon B 1949-1951
  Koncentrationsanläggning 1907-1919
  Alby och Ringdalens kraftverk 1919-1957
  Fosforsyrefabrik 1926-1929, 1943-1944
  Ammoniakfabrik 1927-1960
  Kiselmetallugn 1960-1973
  102 1942 — 1974 Kiselmetall:
  Råvaruhantering 1960-1974
  Efterbehandling inklusive lagring 1963-1974
  Silikonkiselanläggning 1972-1974
  SG-fabrik 1942-1944
  Acetaldehydananläggningen 1946
  Tungvattenanläggning 1946
  Blandgödselfabrik 1948-1954
  103 1944 — 1963 PAN-anläggning 1960-1963
  SG-fabrik 1944-1949
  Aktuell teknisk litteratur 1946-1955
  Beräkningar 1944-1947
  104 1912 — 1948 Floddamm; e2-5, e13-20, e22-26, e-3 – – e-10, e12, e18
  Vattenkraftanläggningen; b2-3, b5, b6 – – b11
  Tilläggsritningar, tub, 11 541, 1948
  Träkista samt karta Ljungan; 1912
  105 28004-28014, 280147, 27008, 27010
  106 Ryska ritningar samt diverse blåkopior, 48 stycken
  107 Fabrikationsschema, diverse; 8354
  108 Diverse ritningar; 426-766 samt 950-9223
  109 Onumrerade titningarmärkt ”Provmaterial”, 9 stycken
  110 1949 Skogskarta över fosfatbolagets skogar i Väster- och Österhångsta
  111 1920 Samfälligheter till Väster- och Österhångsta byar
  112 1952 Utfartsväg till Alsenvägen i Mällbyn, Mattmars socken
  113 1954 Karta över Västerhångstas fastigheter
  114 1919 Karta över Westerhångsta
  115 1915 11/32 mål Västerhångsta nummer 3
  116 1914 Karta över Westerhångsta
  117 1937 Områden vid Stockviksverken
  118 1912 — 1918 Egnahemsområde 2 kartor
  119 Karta över Mällby
  120 Kartor över Hångsta by, Väster- och 1:1 och 1:3
  121 1944 — 1947 Karta över Västerhångsta nummer 3 och 6
  Karta över Torps socken
  122 1951 Karta över Ljungaverksområdet
  123 1954 — 1955 Sammanläggning av diverse fastigheter å Riset, Ljungaverk till Västerhångsta
  124 1948 — 1959 Gränsbestämning Parteboda 4:98 i Borgsjö socken samt gränsbestämning Boltjärn
  125 1939 Västerhångsta, Näset 13:1
  126 1949 — 1951 Grundkarta över Johannisbergsområdet
  127 1863 — 1917 Västerhångsta 26:1 och 30:1
  128 Samfälligheter Ljungaälv och Ångeforsen
  129 1942 Karta över SG-området
  130 1908 Ägorna kring Ljungan och Granån i Hågsta By (Johannisberg-Granåudden)
  131 1945 — 1951 Österhångsta (idrottsplats)
  132 1950 Västerhångsta 2:26
  133 1950 Västerhångsta 7:28 med flera i ägobyte mot 6:38
  134 1959 Ägobyte mellan Västerhångsta 2:52, 3:19 med flera mot 31:1 med flera
  135 1955 — 1956 Grundkarta över västra delen av Riset mellan Ljungan och Granån
  136 1949 Västerhångsta 2:101, 6:47 (f.d Grelz) 6:48 och 6:49
  137 1935 — 1937 Generalstabskarta över Mällbyn med flera
  138 1909 Johannisbryggeri 1:1 och 1:3 och 1:5
  139 1926 Båtsmanstorpet under Öster- och Västerhångsta
  140 1938 Västerhångsta 4:8 (inklusive skogsskifte under 4:9)
  141 1949 — 1952 Västerhångsta 4:116
  142 1938 Sammanställningskarta över fosfatbolagets fastigheter vid Mällbyn i Mattmars socken
  Gränsbestämningskarta beträffande Mällbyn 1:12 och 1:13 med flera
  143 Gränsbestämning vid Storåströmmen (Floren 15:1-Storåströmmen 1:1)
  144 1939 5 1/6 mål Västerhångsta nummer 3 (J.A Erikssons och Lill-Olles) 2 17/32 mål Västerhångsta
  nummer 3 (f.d. J.A Eriksson 3:19)
  145 1908 Karta över del av Ljungaverks egnahemområde
  146 1955 — 1956 1 28/32 mål Västerhångsta nummer 3 (f.d. Lill-Olles)
  147 Grundkarta över ett område inom byarna Väster- och Österhångsta
  148 1952 Generalstabkarta 78, Ramsjö
  149 Kopia av karta över Öster- och Västerhångstas byars båtmanstorp
  150 Karta över Ånge By samt 2 stycken fotokopior på tomtavstyckningar gällande Ånge By
  151 1913 Karta över Ljunga älf mellan Johannisberg och Erikslundsbron
  152 1919 Karta angående nödvändig mark för kraftanläggning vid Hundberget i Gimån
  153 1929 Karta över Alby Vattenfalls AB:s fastigheter inom Ovansjö By
  154 1938 Karta/skiss över belägenheten av fastigheter inom Parteboda By
  155 1939 Karta över Ljungaverks egnahemsområde
  156 1936 Kraftledning Ljunga-Stockvik (delen i Hångsta- Gullgård)
  157 1943 Sammanställningskarta rörande vissa delar av Boltjärns, Hallsta och Byns byar
  158 1943 Sammanställningskarta rörande vissa delar av Parteboda Bys byar
  159 1937 Bergagårdens ägor vid Johannisberg
  160 1951 Utomplanskartor över områden å ömse sidor Ljungan inom Ljungaverksområdet
  161 1944 — 1955 Egnahemsområde II:
  Grundkarta till avstyckningsplan
  Sammanläggningskarta över Västerhångsta 17:1
  Förslag till avstyckningsplan samt godkänd plan från Länsstyrelsen
  162 1908 — 1925 3 9/16 Västerhångsta nummer 1 (inklusive Västerhångsta 1:56)
  Lägenhet om 5 tunnland ( Västerhångsta 1:56)
  Gränsbestämningskarta över skogsskiften under Västerhångsta
  163 1944 — 1955 Karta över trakten omkring Ljungaverks fabriker
  164 1903 — 1937 Utdrag av karta över Alby municipalsamhälle
  Alby Carbidfabrik
  1 20/27 mål Ovansjö nummer 2
  165 1909 — 1912 Fosfatsbolagets områden vid Ljungaverk (2 st)
  Topografisk kartkopia över trakten kring Ljungan till Granåudden
  166 1950 — 1952 Karta över Alby Municipalsamhälle
  A. Wijkström
  167 Ringdalens kraftverk med omnejd
  Utdrag av karta över Alby Vattenfalls AB:s fastigheter inom Ovansjö by
  168 Kartor över vägar i Västernorrlands län
  169 1951 — 1965 Karta över Ljungan, Ljungaverks område, översiktskarta över området mm
  170 Ritningar över fabriksområdets vattenledningar, kablar under jord, brandförsäkringskarta, avloppstunnel samt vatten och avloppsritning gällande bostadsområdet söder om Ljungan
  171 Ritningar på industriutrustning, ugnar samt tillverkningscheman (se även volym 176)
  172 Specialkartor över Ljunga älv
  173 Egnahemsområde, kartor över Västerhångsta
  174 Situationsplan, kartor över fastigheter vid Ljunga älv, sammanställning av äldre kartor över Ljungan med omnejd
  175 Ritning på Ljungaverks brukstvättstuga
  176 Ritningar på diverse industriutrustning och ugnar
  177 Blåkopior
  178 Tyska ritningar (Inslagen, skadad)
 • Serie F 10: Företagspublikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1949 — 1974 Syntesen
  2 1975 — 1984 Syntesen
  3 1985 — 1992 Nobel-Syntesen
  4 1968 — 1976 Ljunga-Nytt
  Stockviks-Nytt
  5 1977 — 1985 Ljunga-Nytt
  Stockviks-Nyt
  6 1969 — 1992 Ljunga/Stockviks-Nytt december 1985-maj 1989
  Ljunga-Nytt 1989-190
  KemaNobel News 1983-1984
  Nobel Industries Sweden 1985-1986
  Nobel Industries Review 1987-1989
  HK-Nytt 1969, 1971
  Elysören 1988-1989
  Eka Eko 1991-1992
  Personaltidningar Eka Nobel, Fogat & Färgat 1991 information från CascoNobel
  Extraherat 1970-1971 internt informationsblad för Extraco AB
  Tryck Tanken 1983 personaltidning för KemaNord Platser i Stenungsund
  7 1948 — 1968 Manus och korrespondens till Syntes 1948-1965
  Manus och dyrligt till Ljunga-Nytt utan år
  Stockviks-Nytt 1966-1968
  8 1913 — 1991 Årsredovisning:
  Stockholms Superfosfat Fabriks AB och Fosfatbolaget AB 1913-1969
  KemaNobel AB 1982
  Nobel Industrier 1985-1991
  9 1966 — 1991 Årsredovisning:
  Dyno Industrier AS (norska) 1985-1991
  Informationsskrifter Nobel Industrier 1988, 1990-1991
  KemaNobel 1980-1981
  KemaNobel Industrikemi 1984
  Dyno Industrier 1988 och utan år
  Nobel Industrier koncernfakta 1989-1991
  Casco Nobels historia 1928-1988
  Färgfotografier till KemaNords årsredovisning 1973
  Uppgifter till kraftförvaltningens årsredovisning 1966
  10 1981 — 1984 SINYTT industriförbundets tidning 1981-1984
  SI information miljö och energi 1981-1982
  Svensk industrikalender 1984
  11 1984 Meddelande från Sveriges Kemiska Industrikontor
 • Serie F 11: Övrigt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1933 — 1987 Orienterade beskrivning av Fosfatbolagets anläggning vid Ljungaverk 1933
  Ljungaverk 25 år 1937
  Fosfatbolaget 75 år 1946
  Ljungaverk 50 år 1962
  Kasset 60 min band ”KemaNord 75 års historik” 1987
  AB Papyrus 50 års jubileum 1945
  Ljungaverk informationshäfte 1956
  2 1943 — 1987 Ljungaverk 75 år 1987
  100 års jubileum 1971
  Korrespondens om jubileumsgåvan till de anställda 1973
  Underlag till minnesskrift Fosfatbolaget 1943
  Svenska Fabriksarbetareförbundet avd 87 minnesskrifter 40 år 1956, 60 år 1976
  3 1934 — 1962 Gästbok
  4 1911 — 1978 Fotografier, negativ 1911-1978
  Diabilder i färg utan år
  5 Fotografi av järnvägsstationen, utan år
  6 1938 — 1955 Arbetarbostäder ritningar 1943-1955
  Sanitetsritningar bostäder och tvättstuga 1938-1955
  7 Ritningar:
  Omklädnings- och brukstvättstugan i annexet 1950-tal
  Arbetarbostad 8 och 18 1950-talet
  8 1949 — 1962 Arbetarbostäder. Beskrivningar och materialförteckningar samt enstaka ritningar 1949, 1953
  Gästbok verkstadsskolan 1953-1962
  9 1957 — 1978 Grafiskt program för företag i KemaNord 1972
  Kontorshandboken 1973-1976
  Kodplan för EPOK redovisningssystem 1988-1991
  Kontonummer CascoNobel 1977-1988
  Arbetsledarhandbok Ljunga Verk 1957
  10 1901 — 1977 Avtal mellan Alby Vattenfall AB och professor Mittag-Leffler 1901
  Handlingar rörande IFA-skyddsplanen utan år men 1940-tal
  Register över hemliga inkomna brev 1940-1942
  Handlingar beträffande vattenkrafttillgången samt kraftverkspersonal insända till Kungliga Vattenfallsstyrelsen 1940
  Till SCB: elstatistik 1963-1967
  Registerkontroll 1968 och industristatistikunderlag 1970-1971
  Kraftförvaltningen, bergverksstatistik 1965
  Investeringsenkät 1964-1972
  Finans/investeringsstatistik 1964-1972 Ljungafors Järnvägs AB
  Eventuellt köp av Albrigt & Wilson Ltd 1977
  Blankettnumrering blanka blanketter utan år
  Fosfatbolagets arkivsystem 1966
  Prislista på sprängämneskistor 1946
  Slagladdningar för sprägning av sten- och malmblock 1951
  Anmälningsbevis för vapeninnehav 1927
  Sigill
  11 1945 — 1957 Dagböcker, I Oscarsson
  12 1958 — 1968 Dagböcker, I Oscarsson
  13 1972 — 1976 Molyscand AB:
  Beskrivning av processen 1972-1975
  Patent 1973-1976
  Kalkyler 1972-1976
  Kontakter med andra tillverkare 1975-1976
  Rapporter från konferenser 1973-1974
  Korrespondens 1973
  Rapporter böcker och tidningar 1973
  14 1972 — 1977 Molyscand AB:
  Styrelse-, bolagsstämmoprotokoll, årsredovisning, kallelser, kontrakt 1972-1977
  Dagboksspecial 1976
  15 1972 — 1977 Molyscand AB:
  Rapporter, protokoll
  16 1971 — 1985 Permascand AB:
  Protokoll skyddskommitté 1977-1979, 1983
  Förslagskommitté 1972, 1975-1976
  Företagsnämnd 1975
  Möte med Permascand-KemaNord 1972
  Byggmöten 1980
  Arbetsskadeanmälningar 1973-1985
  Ansökan om lokaliseringsstöd 1980
  Mätningar inomhusluften 1973 och 1976
  Studie av hud- och slemhinnebesvär hos anställda 1979-1980
  Inspektionsmeddelanden från yrkesinspektionen 1971-1974, 1981-1983
  Skydds- och ordningsregler 1979
  Trafikspegel 1980
  Brev 1972
  Mecmatic Machine AB:
  Inspektionsmeddelanden från yrkesinspektionen 1982
  Arbetsskadeanmälningar 1981-1982
  Teknosand, mätningar av inomhusluften-styren- 1980-1981
  17 1981 — 1984 KemaNobel Aktiesparfond
  18 1985 — 1991 Nobels Allemansfond 1987-1991
  KemaFritid Ljungaverk 1985-1987
  19 1955 Fotografi Ceres, Göteborg, uå
  Fotografi av biluppställningsplats och garage 1955
  Situationskarta Ljungaverk uå
  Fotografi järnvägslok och personal uå
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1913 A
  2 1914 A
  3 1914 B
  4 1915 B
  5 1916 B
  6 1917 A
  7 1917 B
  8 1918 A
  9 1918 B
  10 1919 A
  11 1919 B
  12 1920 A
  13 1920 B
  14 1921 A
  15 1921 B
  16 1922 A
  17 1922 B
  18 1923 A
  19 1923 B
  20 1924 A
  21 1924 B
  22 1925 A
  23 1925 B
  24 1926 A
  25 1926 B
  26 1927 A
  27 1927 B
  28 1928 A
  29 1928 B
  30 1929 A
  31 1929 B
  32 1930 A
  33 1930 B
  34 1931 A
  35 1931 B
  36 1932 A
  37 1932 B
  38 1933 A
  39 1933 B
  40 1934 A
  41 1934 B
  42 1935 A
  43 1935 B
  44 1936 A
  45 1936 B
  46 1937 A
  47 1937 B
  48 1938 A
  49 1938 B
  50 1939 A
  51 1939 B
  52 1940 A
  53 1940 B
  54 1941
  55 1941 B
  56 1942 A
  57 1942 B
  58 1943 A
  59 1943 B
  60 1944 A
  61 1944 B
  62 1945 A
  63 1945 B
  64 1946
  65 1947
  66 1948
  67 1949
  68 1950
  69 1951
  70 1952
  71 1953
  72 1954
  73 1955
  74 1956
  75 1957
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1958 — 1969 Dagbokspecial
  2 1960 — 1961 Dagbokspecial
  3 1962 — 1964 Dagbokspecial
  4 1963
  5 1964 — 1967
  6 1965 — 1967 Dagbokspecial
  7 1968 — 1969 Dagbokspecial
  8 1968 — 1971
  9 1970 — 1971 Dagbokspecial
  10 1972 — 1973 Dagbokspecial
  11 1972 — 1975
  12 1974 — 1975 Dagbokspecial
  13 1975 — 1978
  14 1976 — 1977 Dagbokspecial
  15 1978 — 1979 Dagbokspecial
  16 1980 Dagbokspecial
  17 1981 Dagbokspecial
 • Serie G 3: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940 — 1944 Bokslutshandlingar
  2 1969 — 1970 Budget
  3 1973 — 1974 Budget
  4 1975 — 1976 Budget
  5 1977 Budget
  6 1982 — 1985 Budget
  7 1963 Kalkylbok
  8 1964 Kalkylbok
  9 1965 Kalkylbok