Ljungaverks Försäkringsförening | Årtal: 1928 — 1998

Arkivbildare: Ljungaverks Försäkringsförening

Verksamhetsperiod: 1928 — 1998

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1962 — 1984 Styrelse- och årsmötesprotokoll
  2 1928 — 1991 Verksamhetsberättelser:
  1928-1934, 1938-1951, 1970-1974 och 1984-1991
  Stadgar och stadgeändringar:
  1938-1971 och 1981, 1983
 • Serie D 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1965 — 1989 Blandad korrespondens, Ljungastiftelsen
 • Serie D 2: Medlemsregister
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1915 — 1990 Medlemsregister 1915
  Förteckning över änkor och pensionärer 1973-1979
  Medlemmar i begravningskassan 1979, 1980-1981, 1986
  Förteckning över änkor och avlidna tjänstemän 1990
  Medlemsregister från fabriks 32
  2 1973 — 1984
  3 Medlemsregister, kortregister
  4 Medlemsregister, kortregister A-Ö
  5 1933 — 1955 Medlemsregister, kortregister äldre
  Medlemsregister A-Ö
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1975 — 1978 Huvudbok
  2 1979 — 1989 Huvudbok
  3 1975 Kassadagbok och verifikat
  4 1976 Kassadagbok och verifikat
  5 1977 Kassadagbok och verifikat
  6 1978 Kassadagbok och verifikat
  7 1979 Kassadagbok och verifikat
  8 1980 Kassadagbok och verifikat
  9 1981 Kassadagbok och verifikat
  10 1981 Kassadagbok och verifikat
  12 1982 Kassadagbok och verifikat
  13 1983 Kassadagbok och verifikat
  14 1983 Kassadagbok och verifikat
  15 1984 Kassadagbok och verifikat
  16 1984 Kassadagbok och verifikat
  17 1985 Kassadagbok och verifikat
  18 1985 Kassadagbok och verifikat
  19 1986 Kassadagbok och verifikat
  20 1986 Kassadagbok och verifikat
  21 1987 Kassadagbok och verifikat
  22 1988 Kassadagbok och verifikat
  23 1989 Kassadagbok och verifikat
  24 1990 Kassadagbok och verifikat
  25 1991 Kassadagbok och verifikat
  26 1992 Kassadagbok och verifikat
  27 1992 Kassadagbok och verifikat
  28 1993 Kassadagbok och verifikat
  29 1993 Kassadagbok och verifikat
  30 1994 Kassadagbok och verifikat
  31 1994 Verifikat
  32 1995 Huvudbok, kassabok, verifikat
  33 1995 Verifikat
  34 1996 Huvudbok, kassabok, verifikat
  35 1997 Huvudbok, kassabok, verifikat
  36 1997 Verifikat
  37 1997 Verifikat
  38 1998 Verifikat
  39 1998 Verifikat
 • Serie G 2: Deklarationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1949 — 1992 Även kontrolluppgifter 1978-1989
  2 1989 — 1990 Även kontrolluppgifter mm
  Diverse bankpapper 1974-1989
 • Serie G 3: Avdragslistor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1985 — 1987
  2 1988 — 1990
  3 1991 — 1993 Innehåller även sjukdagslistor, medlemslistor mm
  4 1993 — 1996 Innehåller även sjukdagslistor, medlemslistor mm
  5 1996 — 1998 Innehåller även sjukdagslistor, medlemslistor mm
 • Serie G 4: Personförsäkringar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1959 — 1989
  2 1977 — 1990 Anvisningar från försäkringsinspektionen, instruktioner mm