Månsbo Arbetares Sjuk- och Begravningskassa | Årtal: 1894 — 1933

Arkivbildare: Månsbo Arbetares Sjuk- och Begravningskassa

Verksamhetsperiod: 1894 — 1933

Historik arkivbildare:

Månsbo Arbetares Sjuk- och Begravningskassa bildades 1894 bland Fosfatbolagets anställda vid fabriken i Månsbo, Avesta (W). Kassan fortsatte sin verksamhet även sedan fabriken sålts till Alby Nya Klorat AB. Tidpunkten för kassans upphörande är okänt.

Innehållsförteckning:

 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1899 — 1914
  2 1913 — 1925 Sjukkasseavgiftsen 1913-1922
  Pensionsfonden 1915-1925
  3 1903 — 1911 ”Månsboarbetares nödhjälpsfond” 1909-1911
  Matrikel för sjuk- och begravningskassa c:a 1909-1913
  4 1894 — 1925 Stadgar mm
  5 1906 — 1933 Redogörelse för inbetalda avgifter