Månsbo Järnvägs AB (JMJ) | Årtal: 1907 — 1977

Arkivbildare: Månsbo Järnvägs AB (JMJ)

Verksamhetsperiod: 1907 — 1977

Historik arkivbildare:

Koncession på järnvägen erhölls den 15 maj 1908. Företaget startades för att ordna förbindelsen mellan Stockholms Superfosfat Fabriks AB:s Filial i Månsbo, Grytnäs (W) och stambanan vid Jularbo. Banan bildades först 1916-1917 och togs i trafik omgående. Under en del år på 1920-talet var trafiken inställd. Företaget övertogs under 1920-talet av Alby Nya Kloriat AB som köpt ”Fosfatsbolagets” anläggning i Månsbo. Trafiken upphörde 1981. Banan revs upp 1982. Banans historia finns dels i ”Järnvägsdata” dels i en artikel i tidningen ”Tåg” nummer 7/1976

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1916 — 1945 Bolagsstämmoprotokoll
  Stiftelseurkund 1916
  Teckningslista för aktier 1916
  Styrelseprotokoll 1917-1925, 1927
  Bolagsstämmoprotokoll kopior 1926-1931
 • Serie D 1: Register och liggare
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1909 — 1952 Reperationsjournal 1909-1928, 1942, 1952
  Trafikjournal 1919-1922
  Frakträkningar 1934-1938
  2 1918 — 1923 Diverse trafikrapporter mm 1918-1923
  Fraktjournaler 1919-1922
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1916 — 1921 A-F
  2 1916 — 1921 G-N
  3 1916 — 1921 P-Ö
  4 1922 — 1936 A-Ö
  5 1934 — 1944 A-Ö
  6 1945 — 1956 A-S
  7 1945 — 1956 T-Ö
  8 1957 — 1973, 1977 A-Ö
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1908 — 1930 1. Koncessionshandlingar och byggnadsbestämmelser 1908-1919, 1927
  2. Trafikbestämmelser och rullande material 1914-1930
  3. Anslutning till Jularbo station 1916-1926
  4. Expropriationshandlingar 1918
  5. Lagfartshandlingar 1919-1925
  Utdrag ur Domböcker 1919, 1921
  6. Driftsinställelse 1924-1927
  7. Entreprenadskontrakt 1916-1918
  2 1908 — 1923 Handlingar rörande driften.
  Se innehållsförteckning bilaga 1
  3 1908 — 1948, 1972 Handlingar rörande driften.
  Se innehpllsförteckning bilaga 2.
  4 1916 — 1978 Registerbevis mm 1916-1935
  Grundläggande bestämmelser. SJ-intyg rörande lok och personal 1916-1978
  Ansökningshandlingar, anställningsbevis och betshandlingar 1917-1923
  Tidtabeller 1942
  Skrivelser rörande gåva till Kristinestads Museum 1971, 1976
  Handlingar rörande plankorsning vid Get-Johannas väg 1971-1978
  5 1919 — 1972 Statistiska uppgifter rörande bana, byggnader, rullande material mm
 • Serie F 2: Byggnadshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1907 Förslag till Jularbo-Månsbo järnväg
  2 1914 — 1928 Handlingar rörande utredningar, kostnadsberäkningar, entreprenadkontrakt, markinlösen mm
  3 1915 — 1920 Förteckning över kartor och ritningar
  4 1915 — 1951 Se ritningsförteckning bilaga 3, Nummer 1-50
  5 1907 — 1920 Se ritningsförteckning bilaga 3, Nummer 51-100
  6 1918 — 1966 Se ritningsförteckning bilaga 3, Nummer 101-185
  7 1918 — 1966 Ritningskopior. Se bilaga 4
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1916 — 1950 Huvudböcker 1916-1918
  Inventarie och Inventarium 1917-1950
  2 1919 — 1922
  3 1923 — 1931 Kallas ”Kassa- och Huvudbok” 1924-1925
  4 1932 — 1948
  5 1949 — 1968
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1916 — 1920
  2 1921 — 1969 Åren 1924-1925 se G1:3
 • Serie G 3: Verifikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1916 — 1925 Räkenskaper och verifikationer till järnvägsbyggnaden 1916-1918