Maskinfirma John Westling AB (JoWe) med föregångare | Årtal: 1947 — 1980

Arkivbildare: Maskinfirma John Westling AB (JoWe) med föregångare

Verksamhetsperiod: 1947 — 1980

Historik arkivbildare:

Enligt beslut den 1 juli 1970 bildades AB Lillsvedsån. Den 30 november 1970 antogs ny bolagsordning enligt vilken firman var Maskinfirma John Westling AB. Bolagets verksamhet skulle vara att utföra plåt- och smidesarbeten samt att idka därmed förenlig verksamhet. Styrelsen för bolaget utgjordes av John Westling. 1976 sålde John Westling sina aktier i Maskinfirma John Westling AB till R Kjellbergs Verkstads Aktiebolag, Bispgården, och verksamheten skulle från 1 januari 1977 drivas vidare av detta bolag. På bolagsstämman 20 januari 1977 begärde John Westling att få avgå som styrelseledamot. Enligt ett registreringsbevis avled John Westling den 4 oktober 1978 och på grund av sjukdom bedrevs ingen verksamhet innan hans död detta år. De äldre handlingarna i arkivet härrör från Bispgårdens Smides & Reparationsverkstad Westling och Granlund

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Maskinfirma John Westling (Jowe)
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1952 — 1976 Räkenskapsböcker
  2 1947 — 1965 Räkenskapsböcker
  3 1966 — 1967 Räkenskapsböcker
  4 1958 — 1980 Registreringsbevis 1970; bolagsstämmohandlingar 1971-1976; handlingar rörande bolagsövertagande 1975-1977; handlingar rörande nyregistrering 1977; fakturaspecifikation avseende royaltyutbetalningar till J & E Westling 1976-1980; handlingar rörande royaltyavtal och hyra av maskinpark 1976-1980; handgjord skylt u.å.; allmänna självdeklarationer 1958-1977, verifikationer 1968
  5 1969 Fraktsedlar och verifikationer
  6 1970 Verifikationer
  7 1971 — 1972 Verifikationer
  8 1973 — 1974 Verifikationer
  9 1953 — 1978 Verifikationer 1975-1977; diverse onumrerade verifikationer 1971-1977; handlingar från kassa- och huvudböcker 1953-1978; avbetalningskontrakt för köp av maskiner 1964-1965