Mohögs Mekaniska Verkstad AB | Årtal: 1866 — 1983

Arkivbildare: Mohögs Mekaniska Verkstad AB

Verksamhetsperiod: 1866 — 1983

Historik arkivbildare:

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1921 Protokoll 1921
  Bolagsordning 1911, 1913, 1917, 1929, 1930
  Årsredovisningar 1916 – 1977, 1920, 1936
  Statistiska uppgifter 1953
  Styrelseberättelse 1929, 1941
  Häri även:
  Historik
  Överlåtandet av Lunde Varv
  2 1913 — 1949 Protokollböcker
  3 1960 — 1975 Styrelse och bolagsstämmoprotokoll
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1917 — 1962 Med protokollavskrifter 1916, 1922, 1924
 • Serie F 1: Tillverklingshandlingar och produkter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1947 — 1968 Arbetsorder
  Anbud
  Ritningar
  2 1950 — 1965 Arbetsorder
  Anbud
  Ritningar
  3 1962 — 1970 Arbetsorder
  Anbud
  Ritningar
  4 1968 — 1982 Arbetsorder, anbud, ritningar 1968 – 1970
  Ritningar och arbetspapper spridda år mellan 1952 – 1982
  5 Betongfabriken
  6 Broprojekt
  7 Matarvattencisterner
  8 Blecktorn anbud, beräkningar
  9 Kundförteckning/reservdelar, ritningar, produktbeskrivningar
 • Serie F 2: Kontrakt, kunder och projekt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Abramsson/Englund – Gullfiber
  2 Hallströms och Nisses – Nohab
  3 Nordstjernan, rederi – Råneå älvs flottningsförening
  4 Sandviken – Svenska Petroleum
  5 Svenska Shell – Kungl. vattenfalls styrelse
  6 Wifsvarvet – Västerbottens landsting
  Slutbesiktningsprotokoll för vägförvaltningen i Gävleborgs län 1964
  Iggesundsbruk 1964
  Östrandsfabriken 1965
  7 1964 — 1978 Kockums varv
  Nya Lundevarv
  Obbola linerboard
  Vestator Invest AB:s förvärv av Mohögs Mekaniska Verkstad
  8 1980 — 1983 SCA
  Sund/Husum
  9 1980 Östrand
 • Serie F 3: Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1973 Assi, Karlsborgsbruk, tjockmassatorn (73 M 104)
  2 1973 Assi, Karlsborgsbruk, tjockmassatorn (73 M 104)
  3 1972 Boliden AB, Rönnskärsverk, oljecistern, (72 M 237)
  4 1973-14 CJ Wernbergs, Karlstad, plåtsilo (73 M 64), Domnarvet Lager (74 M 76)
  5 1971 — 1974 Göta Lantmän, Norrköping, silos (71 m 556, 72 M 100) 1971 – 1972
  Hägglunds, traversbanor, (74 M 82) 1974
  6 1972 — 1973 Kema Nord AB, Sundsvall, metanolcisern (72 M 311)
  Vattencistern (73 M 10)
  7 1973 Kema Nord AB, lagercistern, (73 M 209)
  8 1973 — 1975 Kema Nord AB, lagercistern, (73 M 209) 1973
  Kockums Söderhamn (Valåsens sågverk)
  Rulltransporter (75 M 166)
  9 1975 Kockums, fördeln.transport (75 M 167), stativ, Sunds AB (75 M 175, 75 M 184)
  10 1975 Kockums ram (75 M 219), (75 M 243), (75 M 265)
  11 1975 Kockum, förd. transport, (75 M 292), Cambio 66, Tunadals sågverk, (75 M 314)
  12 1972 Kärnsjukhuset i Skövde, tjockoljecisterner, (72 M 24)
  AB Linné Dahllöf & Co, oljecistern (72 M 256)
  13 1972 LKAB Malmberget, oljecistern (72 M 194)
  14 1972 NJA, Luleå, oljecistern (72 M 168)
  15 1972 Nordiska Värme Sana, behållare, (72 M 5), Nordiska Värme Sana, exp.tank, (72 M 64)
  16 1971 OK, Stockholm, depå 554, Skelleftehamn, oljecin (71 M 508)
  17 1975 Ringhals volym 1 och 2, (75 M 381)
  18 1972 Sandarne Sulfatfabrik, lagertank, (72 M 8)
  19 1971 — 1972 Sandins Rörinstallationer, oljecistern, (72 M 133)
  Stal-Laval, avgaskanal, skorsten (71 M 374)
  Stora Kopparberg, tilloppstub, (71 M 551)
  20 1972 Sunds AB, luttankar, (72 M 261)
  21 1972 Sunds AB, luttankar, (72 M 261)
  22 1972 Sunds AB, luttankar, (72 M 261)
  23 1972 Sv. Cellulosa AB, Wifstavarf, luftcistern (72 M 471)
  24 1972 Sv. Cellulosa AB, volym 1 och 2 lagringstorn (72 M 78)
  25 1971 — 1972 Texaco, Stockholm, oljecistern, (71 M 548)
  Tångfors, Stockholm, tilloppstub (72 M 176)
  26 1970 Värö bruk, Väröbacka, cisterner, (70 M 566)
  27 1970 Värö bruk, Väröbacka, cisterner, (70 M 566)
  28 1970 Värö bruk, Väröbacka, cisterner, (70 M 566)
  29 1970 Värö bruk, Väröbacka, cisterner, (70 M 566)
  30 1970 Värö bruk, Väröbacka, cisterner, (70 M 566)
 • Serie F 4: Verkstadsanläggningen i Töva
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Ritningsförteckning, konstruktionsritningar Herolfs nr k 1494 -201, t. om. -210, -301 t. om. -305, -306 t. om. -320
  2 Herolfs nr k 1494 -321 t. om. 340, faktureringskopior 1964 – 1967
  3 Herolfs nr k 1494 -341 t. om. 374, entrepenadskontrakt och ritningar 1965
  4 Selångers kommun:
  Grundundersökning
  Förhandlingar
  Beställningsbrev
  Utredning gällande överflyttning av material och anställda
  5 Protokoll
  Garantier
  Tillstånd
  Diverse utredningar
  Ansökan om lokaliseringsstöd samt kompletterande utredning 1965
  AMS ansökan 1965
  6 1965 — 1981 Femårsplan 1977-1981
  Lönsamhet 1976
  Ny verkstadsanläggning, Töva 1965
  Tidningsklipp
 • Serie F 5: Övrigt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Kontrakt
  Ritningar
  Hyresrättsavtal den egna verksamhetens egendom
  2 Besiktningar av bolagets egendom
  Bolagets fana
  Om fastigheter i Sundsvall
  3 1914 — 1930 Preferensaktier 1-5, 45-54, 62-67, 82-91 år 1914
  Preferensaktier 172-199 utan år
  Aktiebrev 1930
  4 Aktiebrev 401 – 500
  5 1949-196 Patenthandlingar
  6 1866 — 1965 Gravationsbevis 1869-1951
  Styrelse och revisionsberättelse 1912-1927
  Inteckningsprotokoll 1870-1931
  Förlagsinteckningsprotokoll 1869-1931
  Lagfartsprotokoll och bevis 1866-1964
  Utdrag av handelsregistret 1886-1912
  Kontrakt 1911-1965
  7 1973 — 1977 Bokslut
  8 1949 — 1964 Sundsvalls stad
  9 1976 Vestator Invest AB
  10 Rumänien
 • Serie F 6: Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1933 — 1954 Ritningsförteckningar
  2 Låda
  Negativ
  3 Låda
  Negativ och foton
 • Serie F 7: Diverse handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1857 — 1957 Avräkningsbok 1867
  Anställda 1863-1956
  Industristatistiska uppgifter
  Styrelsen 1911-1956
  Historik 1939-1957
  Korrespondens 1904-1957
  ”En återblick” 100-års jubileum
  Statistiska uppgifter om verksamheten 1953
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1923 — 1926 Innehåller åren 1923, 1925 och 1926
  2 1927 — 1929
  3 1930 — 1932
  4 1933 — 1935
  5 1936 — 1938
  6 1939 — 1941
  7 1942 — 1944
  8 1945 — 1947
  9 1948 — 1949
  10 1950 — 1951
  11 1966
  12 1967
 • Serie G 2: Reskontra
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1943
  2 1966 Leverantörer
  3 1967 Kunder och leverantörer
  4 1967 Kunder och leverantörer
  5 1968 A – J
  6 1968 K – Ö
  7 1969 Kunder
  8 1969 Leverantörer
  9 1973 Kunder
 • Serie G 3: Inventarieböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1920 — 1940 Gustafsvik 1920, 1927-1929, 1931-1936, 1938-1940
  2 1941 — 1955 Gustafsvik 1941-1952, 1955
  3 1940 — 1944 Skönsmon
  4 1945 — 1950 Skönsmon
  5 1951 — 1952 Skönsmon
  6 1918 — 1924 Mohög
  7 1925 — 1930 Mohög
  8 1931 — 1939 Mohög 1931-1936, 1938-1939
  9 1919 — 1951 Förrådet, gjuteriet, maskin, slipen 1919-1934 och 1937-1951
  10 1918 — 1962 Plåtslageriverkstaden, modellverkstaden, förådet, transport, även lösa blad 1918, 1920-1934, 1937-1962
  11 1910 — 1938 Inventarium
 • Serie G 4: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1920 — 1929 Avlöningsböcker 1920-1929
  Diverse anteckningar 1951-1952
  Statistikkort, tjänstemän 1973-1980
  2 1979 — 1980 Statistikkort, kollektivanställda
  3 1916 — 1948 Självdeklarationer 1916-1936
  Kostnadsberäkningar 1924 och 1948
  4 1932 — 1933 Avräkningsböcker
  5 1928 — 1947 Beställningsbok Gustafsberg 1928-1930
  Specifikation på påbörjade arbeten 1948-
  Slipen 1919-1923
  Slipbok 1924-1947
  6 1961 — 1982 Deklarationer
  Aktievärderingar
  Diverse kvitton
  7 1911 — 1969 Patentbevis 1911-1930
  Teckningslista aktier 1930
  Aktieägarregister 1967-1969
 • Serie G 5: Bokföring
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1957 Affärs
  2 1958 Drifts
  3 1959 Drifts
  4 1961 Drifts och Affärs
  5 1962 Drifts och affärs
  6 1963 Drifts
  7 1965 Drifts och Affärs
 • Serie G 6: Tryckta årsredovisningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1916 — 1963
  2 1960
  3 1961
  4 1962
  5 1963
  6 1964
  7 1965
  8 1966
  9 1967
  10 1968
  11 1969
  12 1970
  13 1971
  14 1972
  15 1973
  16 1974
  17 1975
  18 1977
  19 1964 — 1977