Nässjö Trävaru AB | Årtal: 1935 — 1980

Arkivbildare: Nässjö Trävaru AB

Verksamhetsperiod: 1935 — 1980

Historik arkivbildare:

Nässjö Trävaru AB hade sin konstituerande bolagsstämma den 18 maj 1935. Bolagets styrelse hade sitt säte i Nässjö och verksamheten var att ”idka handel med trävaror och skogsprodukter samt att bedriva i samband stående verksamhet”.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar rörande verksamheten
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 — 1980 Kassabok för Nässjö rävaru AB:s pensionsstiftelse för tjänstemän 1943-1973; Protokollsbok för pensionsstiftelsen för tjänstemän 1943-1969; bilomkostnadsfördelning, representation och medlemsavgifter 1969-1980; Protokollsbok 1935-1969, handlingar angående kvarteret Vesslan i Nässjö 1946; Huvudböcker 1972-1977, Inventarium 1951-1958
  2 1967 Dagbok
  3 1968 Dagbok
  4 1969 Dagbok
  5 1970 Dagbok
  6 1971 Dagbok
  7 1972 Dagbok
  8 1973 Dagbok
  9 1974 Dagbok
  10 1975 Dagbok
  11 1976 Dagbok
  12 1977 Dagbok, januari- juni
  13 1977 Dagbok, jul- september