Nisses Finans AB | Årtal: 1984 — 1985

Arkivbildare: Nisses Finans AB

Verksamhetsperiod: 1984 — 1985

Historik arkivbildare:

Om Nisses Finans AB blev registrerat och hade någon verksamhet är osäkert. Arkivmaterialet är för torftigt bevarat för att utläsa något mera.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Registreringshandlingar
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1984 — 1985 Mapp
    Registreringshandlingar till Patent- och Registreringsverket