Nisses Leasing AB | Årtal: 1984

Arkivbildare: Nisses Leasing AB

Verksamhetsperiod: 1984

Historik arkivbildare:

Nisses Leasing AB är ett företag som är en ombildning av de tidigare Varuhuset Sigmas Skoavdelning AB. Nisses Leasing AB bildades 1984 och har som uppgift att fungera som ett leasingföretag som hyr ut maskiner och utrustning.

Innehållsförteckning:

 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1984 Mapp
  Årsredovisning
  Revisionsberättelse
  Resultaträkningar
  Balansräkningar