Nisses London Estates Ltd | Årtal: 1988 — 1989

Arkivbildare: Nisses London Estates Ltd

Verksamhetsperiod: 1988 — 1989

Historik arkivbildare:

Vad företaget Nisses UK Ltd hade för verksamhet i England är svårt att utläsa ur arkivmaterialet. Dock har detta företag troligtvis en koppling till Anders Nisses AB stora satsningar i England med Millbankfastigheten under 1989.

Innehållsförteckning:

  • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1988 — 1989 Mapp
    Kontoplan och avdelningslista 1988
    Diverse handlingar från banker 1988-1989