Nisses Millbank Ltd | Årtal: 1988 — 1990

Arkivbildare: Nisses Millbank Ltd

Verksamhetsperiod: 1988 — 1990

Historik arkivbildare:

Nisses Millbank Ltd startade i och med förvärvandet av fd. Crown agent-fastigheten Millbank 4/5 vid The houses of Parliament, London, för en ombyggnad av 20 000 m2 till kontor och några takvåningar under en tvåårs period. Företagets vidare öden är okänt.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1988 — 1990 Kontoplan 1988-1989
  Objektlista 1988-1990
  Diverse handlingar från banker 1988-1989
  Kontoplan och konteringsinstruktioner, diverse kontrakt och avtal 1988
  Förslag till visitkort