Nisses UK Ltd | Årtal: 1988 — 1989

Arkivbildare: Nisses UK Ltd

Verksamhetsperiod: 1988 — 1989

Historik arkivbildare:

Vad företaget Nisses UK Ltd hade för verksamhet i England är svårt att utläsa ur arkivmaterialet. Dock har detta företag troligtvis en koppling till Anders Nisses AB stora satsningar i England med Millbankfastigheten under 1989.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1988 — 1989 Mapp
  Kontoplan och instruktioner 1988
  Avdelningslista 1988
  Diverse handlingar från banker 1988-1989