Norrlands Tjurcentral Ekonomisk Förening | Årtal: 1932 — 1985

Arkivbildare: Norrlands Tjurcentral Ekonomisk Förening

Verksamhetsperiod: 1932 — 1985

Historik arkivbildare:

Norrlands Tjurcentral var belägen på Rossö Gård, Nyland. Där fanns även Västernorrlands seminförening, fåravel och suggkontroll. Samarbete bedrevs med Hushållningssällskapet, tjurföreningar med flera. Verksamheten upphörde år 2000

Innehållsförteckning:

 • Serie D 1 a: Medlemsregister, medlemsavgifter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1967 1-1300
  2 1945 — 1967 1301-2294
 • Serie D 1 b: Medlemsregister, seminavgifter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955 — 1917 Backe 70501-71790, 78501-79957
  Fränsta 17256-23545
  Ramsele 66024-70059
  Sundsvall 23007-39032
  Trehörningsjö 90015-98774
  Tåsjö 90611-99937
  2 1955 — 1971 Ådalen 26679-56317
  Örnsköldsvik 85024-99203
  21253-22865
  80012-81996
  3 1955 — 1971 82007-84956
  4 1965 — 1966 Uppbördslistor för räkenskaper med sammandragslistor, medlemsräkenskaper i seminföreningen Västernorrlands Län ordnat efter seminnummer, med kontrollnummer (gårdsnummer), mejerinummer samt namn, adress och telefonnummer till besättningsägare
 • Serie D 2: Hypoplasiundersökningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Skrivelser från Veterinärhögskolan
  Förteckning över tjurar som borde undersökas (sorterade efter ägarens efternamn)
  Hypoplasiundersökningar
  2 Byarna Arlom- Kubbe
  3 Köjasåg- Älgsjö
  4 Y 1-345
  5 Y 346-721
  6 Y722-1646
  7 AC 30-287
  8 AC 288-1100
  9 AC 1101-2131
  10 AC 2132-4341
  11 BD osorterade
  12 Z 41-2450 (äldre nummer)
  13 Z 14642-35034
  X 327-447
  W 494-2135
 • Serie D 3: Ko- kontrolluppgifter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Y 1-52
  2 Y 54-100
  3 Y 101-165
  4 Y 166-230
  5 Y 231-270
  6 Y 271-320
  7 Y 321-365
  8 Y 366-430
  9 Y 431-490
  10 Y 491-570
  11 Y 571-659
  12 Y 660-799
  13 Y 800-898
  14 Y 900-1029
  15 Y 1030-1163
  16 Y 1165-1279
  17 Y 1280-1459
  18 — 1985 Y 1460-1702
  6 stycken besättningskort 1983-1985
 • Serie D 4: Betäckningsjournaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Listor över tjurföreningar numrerade och alfabetiska.
  Onumrerade betäckningsjournaler
  Betäckningsjournal nr 1-24
  2 Betäckningsjournal nr 29-101
  3 Betäckningsjournal nr 106-137
  4 Betäckningsjournal nr 138-266
 • Serie D 5: Seminörsjournaler
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1958 — 1960 Seminörsjournaler ordnade och oordnade
  2 1958 — 1960
  3 1958 — 1960
  4 1958 — 1960
  5 Häri även serien F2
 • Serie D 6: Elitko- akter
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1961 — 1968 BD, AC, Z, Y, W, S-län 1961-1966
  SRB i Y- och BD-län med foton 1967
  Sammanställning av testmjölkningsresultat för tjurdöttrar av olika raser 1968
  2 1967 — 1969 Information om testmjölkning/ testmjölkningsprotokoll för olika raser 1967
  Foton och testmjölkningsprotokoll i AC-län 1968-1969
 • Serie E 1: Tjurföreningens årsberättelser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1959 — 1961 Berättelser från tjurföreningar till Hushållningssällskapet försedda med tjurföreningarnas nummer, osorterade
  2 1953 — 1968 Årsberättelser för Västernorrlands Läns Centrala Kontrollförening
  3 1959 — 1989 Årsberättelser
 • Serie F 1: Fåravel
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1976 Seminverksamheten på Rössö gård, Nyland
  2 1949 — 1981 Protokoll, avtal, resultat, litteratur, tjänstegöringslista för seminbaggar, härstamningsbevis 1974-1976
  Diverse angående fåravelsföreningen i Västernorrlands län, medlemsförteckning, ullundersökningar, mönstringsresultat 1949-1981
 • Serie F 2: Suggkontroller
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1954 — 1967 Suggkontrollregister för Västernorrlands Län ordnade efter gårdsnummer
  Sammanställningslistor för hela länet
  Serien i volym D5:5