Öbacka Meditek AB | Årtal: 1991 — 1999

Arkivbildare: Öbacka Meditek AB

Verksamhetsperiod: 1991 — 1999

Historik arkivbildare:

Öbacka Meditek AB hade sin konstituerande stämma den 10 juni 1991 och bolagsordningen antogs samma datum. Bolagets syfte var att äga och bedriva uthyrning av medicinsk utröstning inom sjukvårdsområdet. På extra bolagsstämma den 7 november 1996 beslutades att bolaget skulle träda i likvidation då verksamheten upphört. Bolaget framlade sin slutredovisning den 25 juni 1998 och likvidationen var därmed avslutad. Historiken utredd av Daniel Nordin Arkivchef

Innehållsförteckning: