Öbackakliniken AB | Årtal: 1990 — 1999

Arkivbildare: Öbackakliniken AB

Verksamhetsperiod: 1990 — 1999

Historik arkivbildare:

Öbackakliniken AB hade sin konstituerade stämma den 19 mars 1991 och bolagsordningen antogs samma datum. Bolagets syfte var att marknadsföra och erbjuda sjukvårdstjänster, samt att tillhandahålla utbildning inom sjukvårdsväsendet. På extra bolagsstämma den 7 november 1996 beslutades att bolaget omedelbart skulle träda i likvidation den dag som tingsrätten utsåg en likvidator. Ordföranden Anders Kempes avslutande ord i protokollet: ”Målet med att starta Öbackakliniken AB var god, men omständigheterna har gjort att kliniken inte kan leva vidare”. Bolaget framlade sin slutredovisning den 13 april 1999 och bolaget var därmed upplöst. Historiken utredd av Daniel Nordin Arkivchef

Innehållsförteckning: