Öbackaklinikens Sjukvårdsfond | Årtal: 1991 — 1998

Arkivbildare: Öbackaklinikens Sjukvårdsfond

Verksamhetsperiod: 1991 — 1998

Historik arkivbildare:

Öbackaklinikens Sjukvårdsfond tillkom för att möjliggöra för privatpersoner, företag och föreningar att genom gåvor, bidrag och donationer stödja Öbackaklinikens verksamhet. Fonden bildades genom beslut i Öbackakliniken AB:s styrelse den 2 maj 1991 och förvaltades av Öbackakliniken AB. Sjukvårdsfonden skulle användas till följande: Stipendier för studier och studieresor för personal knuten till Öbackakliniken AB Inköp av sjukvårdsutrustning Trivselbefrämjande åtgärder för patienter Speciella ändamål inom Öbackaklinikens verksamhet som respektive givare önskar. På extra bolagsstämma den 7 november 1996 beslutades att Öbackakliniken AB omedelbart skulle träda i likvidation den dag som tingsrätten utsåg en likvidator och sjukvårdsfondens konton avslutades 1997. Historiken utredd av Daniel Nordin Arkivchef

Innehållsförteckning: