Ramviks Sågverks AB | Årtal: 1884 — 1916

Arkivbildare: Ramviks Sågverks AB

Verksamhetsperiod: 1884 — 1916

Historik arkivbildare:

I april 1873 bildades Rocke Ångsågs AB och sågverket uppfördes, men brann ned samma år i december. Året efter återuppfördes sågen med tre ramar och kom att kallas Dals Ångsågsbolag. I april 1879 köptes marken och sågen för 60 000 riksdaler av bland annat Frans och Seth Kempe. I september 1884 köptes sågen vid Rockeviken av det nybildade bolaget Ramviks Sågverks AB för 105 000 riksdaler. Knappt två år senare brann sågen ned, men återuppfördes tämligen omgående med fyra ramar, två kantverk och ett stavverk. Ramviks Sågverks AB bildades på initiativ av Disponent Chr. Lindeberg, född 1840, och chefskapet övertogs av hans son Leopold Lindeberg 1878. 1896 brann hela sågen ned och 1897 uppfördes en ny såg för fyra ramar. 1913 var 120 personer anställda vid sågverket. 30 av dessa var minderåriga. 1952 försågs sågen med elektricitet. 1977 lades sågen ned.

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1898 — 1913 Korrespondens 1898-1913
  Tumsedlar 1900-1906
  2 1884 — 1913 Handlingar rörande kubikmassa u.å.
  Handlingar rörande skogsköp, avverkningar och taxering 1884-1911
  Ångbåts-fraktsedlar 1908-1913
  Järnvägs-fraktsedlar 1913
  Försäkringshandlingar 1904
  Skogsskiftelskarta u.å.
  3 1910 Timmersammandrag 1910 och u.å.
  4 1893 — 1909 Lottsedlar och medlemskort Hernösands Segelsällskap 1909
  Årskort Norrlands Skogsmannaförbund 1909
  Upprop till för skyttesaken intresserade 1909
  Listor över furu u.å.
  Kassarapporter 1893-1905
  Telegram- och telefonräkningar 1905
  Verifikationer 1900-1904
  5 1905 — 1916 Verefikationer