Småföretagens riksorganisation. Västernorrlands distriktet | Årtal: 1930 — 1987

Arkivbildare: Småföretagens riksorganisation. Västernorrlands distriktet

Verksamhetsperiod: 1930 — 1987

Historik arkivbildare:

I organisationens verksamhet ingick att utfärda mästarbrev, gesällbrev och utbildningsbevis, anordna utbildningar för företagare, bedriva uppsökande verksamhet samt att driva företagarnas intressen på lokal, regional och nationell nivå. Från och med 2003 heter den nationella organisationen Företagarna, och bildades i sin ursprungliga form 1905 under annat namn. 1991 ändrade Småföretagarnas riksorganisation namn till Företagarnas riksorganisation efter en fusion med Företagarförbundet, detta enligt företagarnas hemsida www.foretagarna.se (2010-02-04)

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Årsmötes- och styrelseprotokoll med bilagor
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1930 — 1960 1943-1956 luckor
  2 1961 — 1975 Även kopior av protokoll 1969-1975
  3 1975 — 1984 Styrelseberättelser
  4 1985 — 1991 Verksamhetsberättelser 1985-1988
  Kallelser och anmälningar till årsmöten 1987-1989
  Protokoll med bilagor 1987-1991
  Utkast till sammanträdestokoll u.å.
 • Serie D 1: Liggare över gesäller
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1943 — 1953 1-499
  2 1953 — 1962 500-995
  3 1962 — 1968 996-1501
  4 1968 — 1979 1502-1988
 • Serie F 1 A: Gesällbrev och utbildningsbevis
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1943 — 1957 Delvis alfabetiskt ordnad
  2 1951 — 1953
  3 1954 — 1972 Alfabetiskt ordnad
  4 1958 — 1959
  5 1959 — 1967 Alfabetiskt ordnad
  6 1969 — 1977 Delvis alfabetiskt ordnad
  7 1987 — 1990 Alfabetiskt ordnad
 • Serie F 1 B: Övriga handlingar rörande lärlingsnämnden
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1945 — 1962 Protokoll 1945-1946, 1950-1962
  Cirkulär och korrespondens angående gesällärenden och lärlingsutbildning 1946-1951
  Utbildningsplaner 1953-1955
  2 1951 — 1977 Kontroll och granning av gesällprov, korrespondens 1951-1954
  Föreskrifter och korrespondens rörande mästargesällbrev, ansökningar och utlåtanden 1951-1974
  Protokoll och korrespondens 1966-1977
  3 1968 — 1973 Bidragsansökningar
  4 1973 — 1995 Protokoll, lärlingshandlingar, tidningsklipp, korrespondens, rapporter
  5 1976 — 1978 Protokoll
  Korrespondens
  Rapporter
  Utlåtanden
  Utbildningsbevis
  Provbestämmelser fotografyrket
  6 1978 — 1980 Korrespondens
  Tidningsklipp
  Anteckningar
  Intervjuver
  Rapporter
  7 1981 — 1984 Rapport centrala yrkesnämnden 1981
  Informationsblad
  Cirkulär
  Blanketter
  Gesäller Örnsköldsvik 1981
  Ansökan om gesällprov
  8 1982 — 1988 Korrespondens, cirkulär,
  Rapporter hantverksdistriktets utbildningsnämnd 1982-1988
  Korrespondens, cirkulär, informationsföreskrifter rörande gesäll- och yrkesutbildningar 1982-1984
  Styrelseprotokoll Sundsvalls fabriks- och hantversförening 1982
  Protokoll föreningen för hantverksmuseet i Sundsvall 1945
  Handlingar rörande utbildningsnämndens verksamhet i Västernorrland 1984
  9 1984 — 1987 Utbildningsbevis och handlingar rörande elever
  10 1984 — 1990 Informationsblad, statistik 1984-1986
  Gålsjöbruks hantverkscentrum verksamhetsberättelse 1985
  Cirkulär, regler, korrespondens utbildningsnämnden, verksamhetsplan 1987
  Förteckning över gesällmästarbrev 1986-1990
  Korrespondens, rapporter och protokoll rörande utbildningsfrågor
  11 1987 — 1990 Provbestämmelser gesällbrev 1987, 1990
  Provbestämmelser mästarbrev 1990
  12 1988 — 1990 Korrespondens gesäll och mästarärenden 1988-1990
  Facklig och kommunal information rörande yrkesutbildningar 1988
  Information rörande gesäll och mästarutbildning/hantverksutbildning vid gymnasieskolan
  13 1992 — 1994 Informationsblad mm rörande yrkesutbildning vid gymnasieskolan
 • Serie F 2: Handlingar rörande utbildningsverksamhet
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1959 — 1987 1960-1980 Lucka
  Anställningar till kurser och studiemedelansökningar 1980-1986
  Stipendieansökningar 1982-1987
  2 1980 — 1987 Ansökningshandlingar till stipendier
  Verksamhetsberättelse Gålsjöbruk hantverkscentrum
  Årsberättelse arbetsmarknadens yrkesråd 1985
  3 1980 — 1990 Funktionärsresa till Finland
  Ungern resa kurs i marknadsföring
  Deltagarlistor kursen
 • Serie F 3: Handlingar rörande medlemsansökan
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1980 — 1986
  2 1987 — 1989
 • Serie F 4: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1939 — 1960
  2 1948 — 1958
  3 1962 — 1964 Handlingar angående jubileumsutställningen i Sollefteå 1962
  4 1963 — 1967
  5 1967 — 1969
  6 1969 — 1970
  7 1970 — 1971
  8 1971 — 1972
  9 1971 — 1972
  10 1975 — 1981
  11 1979 — 1981
  12 1976 — 1982
  13 1981 — 1982
  14 1979 — 1983
  15 1981 — 1984
  16 1979 — 1983 Checklistor på medlemsföretag
  17 1981 — 1986
  18 1983 — 1986
  19 1984 — 1987
  20 1985 — 1987
  21 1986 — 1988
  22 1986 — 1989
  23 1986 — 1988
  24 1989 — 1993
 • Serie F 5: Handlingar rörande medlemsföreningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 — 1989 Västra Medelpads hantverksförening 1935-1944
  Nämnden för statens institut för hantverk och industrikurser inom Härnösandskontoret 1966-1968
  Härnösands hantverks- och industriförening 1968-1973
  Sundsvalls hantverks- och industrihus AB 1971-1989
  Sundsvalls hantverksförening AB 1985-1988
  2 1974 — 1988 Sundsvalls industri- och hantverksförening
  3 1989 — 1992 Sundsvalls industri- och hantverksförening
 • Serie F 6: Handlingar rörande uppsökandeverksamhet
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1978 — 1990 Ansökningar och beslut om statsbidrag, korrespondens
  2 1981 — 1986 Verifikationer, deklarationer, redogörelser och resultatsräkning
 • Serie F 7: Handlingar rörande Distriktsarbetsnämnden
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1976 — 1982
  2 1984 — 1987 Handlingar från Länsarbetsnämnden
 • Serie G 1: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1932 — 1986 Kassaböcker 1932-1984
  Utskrift från bokföringssystem, saldolista, resultat- och balansräkning
  2 1948 — 1959 Kassabok
  3 1985 — 1989 Dagbok SHIO-F i Västernorrland
  4 1986 — 1989 Dagbok i Småföretagens service i Västernorrland AB
 • Serie G 2: Verefikationer
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1943 — 1969
  2 1970 — 1971
  3 1972 — 1973
  4 1974 — 1978 Kontoutdrag 1974, 1976-1977
  5 1979 — 1980
  6 1981
  7 1982
  8 1983
  9 1984
  10 1985
  11 1986
  12 1987
  13 1987 Verifikationer Småföretagens riksorganisation service i Västernorrland AB
  14 1988
  15 1988
  16 1988 Verifikationer Småföretagens riksorganisation service i Västernorrland AB
  17 1989
  18 1989 Verifikationer Småföretagens riksorganisation service i Västernorrland AB
 • Serie G 3: Årsbokslutshandlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1979 — 1989 Bokslut 1979, 1983-1985
  Småföretagens Service AB 1988-1989
  Månadsbokslut 1989
 • Serie Ö 1: Trycksaker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1900 — 1992 Kongressen i Kalmar 1992
  Kongressen i Sundsvall 1983
  Distriktsnytt 1980-1982
  SHIO-F tryck 1981-1986
  SHIO-F tryck Företagarutbildning 1986-1988
  Informationsmaterial
  2 1950 — 1993 Hantverks- och industridistrikt stadgar 1976
  SHIO-F tryck 1985-1990
  Centrala hantverksrådet 10 år och verksamhetsberättelse 1993
  Sveriges hantverk- och småindustriorganisation (SHSO) 1950, 1960
  Centrala Yrkesnämnden (CYN) programförklaring 1950, 1960
  Distriktsnytt 1983
  Föreläsningsunderlag
 • Serie Ö 2: VHS
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Yrkesutbildning för framtiden
  Yrkesprov/gesällprov Frisör
 • Serie Ö 3: Kassettband
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1985 — 1989 Föreningsmöte 10/10-1989
  Fabriks- och hantverksföreningen 8/3-1989
  Utbildningsnämnden 6/11-1989
  Förhandlingar
  Lönekommittén 8/10-1985
 • Serie Ö 4: Fotografier
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1
 • Serie Ö 5: Tidningar och tidningsurklipp
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1983 — 1989 Småföretagaren Mellannorrland nr 3 1983, nr 1-4 1988, nr 1-4 1989
 • Serie Ö 6: Stämplar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1