Sollefteå Bruk -1847 | Årtal: 1695 — 1847

Arkivbildare: Sollefteå Bruk -1847

Verksamhetsperiod: 1695 — 1847

Historik arkivbildare:

Sollefteå Bruk År 1693 byggdes en kronosåg vid Övergårdsåns mynning. Denna kronosåg skulle förse flottan med skeppsvirke. Då älven var farbar för mindre båtar, flyttades en del av tillverkningen vid Graninge bruk hit för att underlätta transporterna. När Lars Fleming (1621-1699) tog över Graninge bruk sökte han en ny plats för en masugn, eftersom transporterna av malm mellan Sollefteå och Graninge var dyra, och valde Sollefteå, där Bruksån har sitt utlopp i Ångermanälven. Då Lars Fleming dog 1699 var det sonen Magnus Fleming (1655-1718) som fick fullfölja sin faders planer. Sollefteå bruk erhöll sina privilegier år 1705 och år 1706 byggdes en masugn. Magnus Fleming dog 1718 och hade inga arvingar som kunde ta över bruksrörelsen så Graninge och Sollefteå bruk såldes 1719 till stockholmsköpmannen Johan Clason (1667-1747). Efter en skrivelse till Bergskollegium om att flytta masugnen till Bollstaåns utflöde istället för att reparera den gjordes så efter bifall och istället uppfördes en stångjärnshammare med två härdar i Sollefteå 1738. Produktionen vid bruket ökade kontinuerligt och kulminerade 1870. Några år senare lades delar av bruket ner. Ståltillverkningen upphörde 1886 och manufaktursmidet upphörde 1900. I Sollefteå finns idag fabriksbyggnader, arbetarbostäder, timmermagasin och elektricitetsverk kvar efter Graningeverkens verksamhet. Arkiven efter Sollefteå bruk, som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN sträcker sig mellan åren 1694 och 1914. Februari 2015, Härnösand Daniel Nordin, arkivchef

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1694 — 1809 Masugnen 1694-1737
  Hammarverket 1745-1780
  Diverse rättegångar 1741-1809
  Nr 1
  2 1694 — 1846 Äganderättshandlingar rörande;
  Öfvergård med sågar och kvarnar 1704-1785
  Torp och hemman i Önsta 1694-1846
  Björkäng 1742-1745
  Nr 2
  3 1676 — 1875 Äganderättshandlingar rörande torp och hemman i;
  Ågesta 1676-1875
  Skjärfsta 1720-1817
  4 1695 — 1902 Äganderättshandlingar rörande;
  Hullstahemmanet 1698-1752
  Nylandshemmanet 1759-1789
  Västerstrinne 1790-1806
  Knäsjöhemmanet 1813
  Öhns hemman 1748
  Värderingar av skogar m.m. 1695-1860
  Hamntaxor för Djupö lastageplats 1802-1902
  Nr 4
  5 1704 — 1705 Handlingar angående;
  Magnus Fleming 1704-1705
  Anläggandet av Sollefteå Bruk
  MÖGEL!
 • Serie G 1: Bruksböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1781
  2 1784
  3 1786
  4 1786
  5 1788
  6 1789
  7 1791
  8 1793
  9 1794
  10 1795
  11 1796
  12 1797
  13 1798
 • Serie G 2: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1799 Capitalbok
  2 1799 Afräkningsbok
  3 1800 Capitalbok
  4 1800 Afräkningsbok
  5 1801 Capitalbok
  6 1802 Capitalbok
  7 1802 Afräkningsbok
  8 1803 Capitalbok
  9 1803 Afräkningsbok
  10 1804 Capitalbok
  11 1804 Afräkningsbok
  12 1805 Capitalbok
  13 1805 Afräkningsbok
  14 1806 Capitalbok
  15 1806 Capitalbok
  16 1806 Afräkningsbok
  17 1807 Bruksbok
  18 1808 Capitalbok
  19 1808 Afräkningsbok
  20 1809 Capitalbok
  21 1810 Capitalbok
  22 1810 Afräkningsbok
  23 1811 Capitalbok
  24 1811 Journal
  25 1811 Afräkningsbok
  26 1812 Capitalbok
  27 1812 Journal
  28 1813 Capitalbok
  29 1813 Journal
  30 1813 Afräkningsbok
  31 1814 Capitalbok
  32 1814 Journal
  33 1814 Afräkningsbok
  34 1815 Capitalbok
  35 1815 Afräkningsbok
  36 1816 Capitalbok
  37 1816 Journal
  38 1816 Afräkningsbok
  39 1816 Memorial
  40 1817 Capitalbok
  41 1817 Journal
  42 1817 Afräkningsbok
  43 1818 Capitalbok
  44 1818 Journal
  45 1818 Journal
  46 1818 Afräkningsbok
  47 1818 Memorial
  48 1819 Capitalbok
  49 1819 Afräkningsbok
  50 1819 Memorial
  51 1820 Capitalbok
  52 1820 Journal
  53 1820 Afräkningsbok
  54 1821 Capitalbok
  55 1821 Journal
  56 1821 Afräkningsbok
  57 1822 Capitalbok
  58 1822 Journal
  59 1822 Afräkningsbok
  60 1822 Memorial
  61 1823 Capitalbok
  62 1823 Journal
  63 1823 Afräkningsbok
  64 1823 Memorial
  65 1824 Capitalbok
  66 1824 Journal
  67 1824 Afräkningsbok
  68 1824 Memorial
  69 1825 Capitalbok
  70 1825 Journal
  71 1825 Afräkningsbok
  72 1825 Memorial
  73 1826 Capitalbok
  74 1826 Journal
  75 1826 Afräkningsbok
  76 1827 Capitalbok
  77 1827 Journal
  78 1827 Afräkningsbok
  79 1828 Capitalbok
  80 1828 Journal
  81 1828 Afräkningsbok
  82 1828 Memorial
  83 1829 Capitalbok
  84 1829 Journal
  85 1829 Afräkningsbok
  86 1829 Memorial
  87 1830 Capitalbok
  88 1830 Journal
  89 1830 Afräkningsbok
  90 1830 Memorial
  91 1831 Capitalbok
  92 1831 Journal
  93 1831 Afräkningsbok
  94 1831 Memorial
  95 1832 Capitalbok
  96 1832 Journal
  97 1832 Afräkningsbok
  98 1833 Capitalbok
  99 1833 Journal
  100 1833 Afräkningsbok
  101 1833 Memorial
  102 1834 Capitalbok
  103 1834 Journal
  104 1834 Afräkningsbok
  105 1834 Memorial
  106 1835 Capitalbok
  107 1835 Afräkningsbok
  108 1835 Memorial
  109 1836 Capitalbok
  110 1836 Journal
  111 1836 Journal
  112 1836 Afräkningsbok
  113 1836 Memorial
  114 1837 Capitalbok
  115 1837 Afräkningsbok
  116 1837 Cassabok
  117 1838 Capitalbok
  118 1838 Afräkningsbok
  119 1838 Cassabok
  120 1838 Memorial
  121 1839 Capitalbok
  122 1839 Afräkningsbok
  123 1839 Cassabok
  124 1839 Memorial
  125 1840 Capitalbok
  126 1840 Journal
  127 1840 Afräkningsbok
  128 1840 Memorial
  129 1841 Capitalbok
  130 1841 Journal
  131 1841 Afräkningsbok
  132 1841 Cassabok
  133 1841 Memorial
  134 1842 Capitalbok
  135 1842 Journal
  136 1842 Afräkningsbok
  137 1842 Cassabok
  138 1842 Memorial
  139 1843 Capitalbok
  140 1843 Journal
  141 1843 Afräkningsbok
  142 1843 Cassabok
  143 1843 Memorial
  144 1844 Capitalbok
  145 1844 Journal
  146 1844 Afräkningsbok
  147 1844 Cassabok
  148 1844 Memorial
  149 1845 Capitalbok
  150 1845 Journal
  151 1845 Afräkningsbok
  152 1845 Cassabok
  153 1845 Memorial
  154 1846 Journal
  155 1846 Afräkningsbok
  156 1846 Cassabok
  157 1846 Memorial
  158 1847 Capitalbok
  159 1847 Journal
  160 1847 Afräkningsbok
  161 1847 Cassabok
  162 1847 Memorial
 • Serie G 3: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1811 Brädbok
  Innehåller räkenskapsuppgifter om försålda bräder
  2 1814 Varubok
  Innehåller uppgifter om matåtgången för bruksfolket