Stiftelsen Västernorrlands läns Utvecklingsfond | Årtal: 1977 — 1995

Arkivbildare: Stiftelsen Västernorrlands läns Utvecklingsfond

Verksamhetsperiod: 1977 — 1995

Historik arkivbildare:

Utvecklingsfonden bildades efter riksdagsbeslut om inrättandet av regionala utvecklingsfonder. Genom ett avtal 1978 mellan staten och landstinget, övertog utvecklingsfonden dåvarande Västernorrlands Företagareförenings verksamhet, dvs samtliga tillgångar och skulder samt rättigheter och skyldigheter. Utvecklingsfonden har lämnat och förmedlat lån samt bedrivit rådgivnings- och kontaktförmedlings verksamhet med företag i alla branscher. Dessutom har de bedrivits olika projekt i dels nyföretagande syfte och dels inom områdena marknadsföring och export. Efter ett riksdagsbeslut som bland annat innebar att de länsvisa utvecklingsfonderna ersattes av regionala utvecklingsbolag, upphörde utvecklingsfonden och verksamheten övergick till Almi Företagspartner Västernorrland AB 1 juli 1994.

Innehållsförteckning: