Stöde Ångsågs Aktiebolag | Årtal: 1899 — 1991

Arkivbildare: Stöde Ångsågs Aktiebolag

Verksamhetsperiod: 1899 — 1991

Historik arkivbildare:

Rörelsen var belägen i Stöde Socken, Västernorrlands län. Företaget grundades 1899 och bolagsordning fastställdes den 10 mars samma år. Verksamheten omfattade tillverkning och försäljning av sågade trävaror fram till slutet av 1980-talet.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1921 — 1987 Stämmoprotokoll 1921-1986
  Styrelseprotokoll 1925-1987
  Verksamhets- och revisionberättelser 1922-1961
  Registreringshandlingar 1949-1951
 • Serie D 1: Liggare
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1924 — 1980 Förteckningar över arbetare, inkomster och arbetstid 1924-1961
  Förteckning över minderåriga arbetare 1925-1962
  Inventarieförteckningar 1954
  Förteckningar rörande inteckningar och skuldbrev 1973-1980
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1941 — 1967 Ingår i F1:1
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1899 — 1969 Kontrakt, avtal och anbud 1899-1968
  Handlingar rörande driften 1936-1969
  Rättegångshandlingar rörande olaga dämning av Stödesjön 1945-1950
  Gränsdragningstvist 1946-1952
  Häri även korrespondens 1941-1967
  2 1925 — 1974 Fastighetshandlingar 1925-1974
  Värderingsinstrument 1944
  Personalhandlingar:
  Kollektivavtal, olycksfall, arbetarskydd, arbetsbetyg och jubileumsgåvor 1945-1951
  3 1933 — 1969 Fastighets- och virkesdeklarationer 1933-1957
  Allmänna självdeklarationer 1934-1959
  Krigskonjukturdeklarationer 1940-1946
  Disponent W.T. Lindgrens deklarationer 1942-1948
  Deklarationer och bokföringsorder m.m. 1955-1969
  4 1909 — 1988 Rulle
  Kartor: 1. Karta över gränsen mellan lägenheterna Kärvsta 1:8 och 1:47 i Stöde socken Y-län u.å.
  2. Karta över samfälld båtplats tillhörande Kärvsta by, Stöde socken Y-län 1909
  3. Sammanställningskarta rörande vissa fastigheter tillhörande Stöde Ångsågs AB inom Kärvsta by Stöde socken 1941
  4. Karta över fastighetsreglering berörande Kärvsta 1:7, 1:24, 1:37, 1:57, 2:55 och 2:58 i Stöde
  socken 1988
  5 u.å. Bunt.
  6 fotografier rörande Stöde Ångsågs AB
 • Serie G 1: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940
  2 1941
  3 1942
  4 1943
  5 1945
  6 1950
  7 1956
  8 1957
  9 1958
  10 1959
  11 1960
  12 1961
  13 1961 — 1962 Inventarium
  14 1962 1/1 – 31/8
  15 1962 1/9
  16 1978 — 1982 Bokslut
 • Serie G 2: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1956
  2 1957
  3 1958
  4 1959
  5 1961
  6 1965 — 1975 Dagbok
  7 1973 — 1977 Dagbok
 • Serie G 3: Övriga räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1961 Memorial
  2 1959 Avräkningsbok
  3 1960 Avräkningsbok
  4 1961 Avräkningsbok
  5 1962 — 1963 Avräkningsbok
  6 1955 — 1991 Reskontra 1965-1968
  Verifikationer 1983-1985, 1991
  Räkenskaper m.m. för Stöde Ångsågs AB:s arbetares pensionsstiftelse och särskilda pensionsstiftelse 1951-1965
  7 1953 — 1985 Stöde Ångsågs AB:s Sociala Fonds räkenskaper 1953-1985
  Stadgar 1953