Sundmars AB | Årtal: 1960 — 1975

Arkivbildare: Sundmars AB

Verksamhetsperiod: 1960 — 1975

Historik arkivbildare:

Sundmars AB var ett företag som bildades 1960 för att förvalta fastigheter. Företaget finns med så långt som arkivet sträcker sig, år 1989.

Innehållsförteckning:

 • Serie D 1: Aktieregister
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1960 — 1975 Mapp
  Aktiebrev 1960
  Aktiebok 1960-1968
  Aktieregister till och med 1975
  Bolagsstämmoprotokoll 1978
  Årsredovisning 1977