Svenska Aloxidverken Aktiebolag | Årtal: 1928 — 1948

Arkivbildare: Svenska Aloxidverken Aktiebolag

Verksamhetsperiod: 1928 — 1948

Historik arkivbildare:

Under andra världskriget påbörjade generaldirektör Sigurd Kloumann, A/S Norsk Aluminium Company och Aktiebolaget Aluminiumkompaniet ett samarbete för att ersätta bortfallet av importerad bauxit till Sverige. Istället för bauxit skulle inhemsk andalusit användas för tillverkning av aluminiumoxid. I april 1941 registrerades bolaget som Svenska Aloxidverken Aktiebolag. Byggnationen av en aloxidfabrik i Kubikenborg inom Sköns socken, Västernorrlands län, påbörjades i juni 1941. Fabriksdriften startade i april året efter. Den 31 december 1950 ingick Svenska Aloxidverken Aktiebolag och Aktiebolaget Aluminiumkompaniet i en fusion. Efter detta upphörde Svenska Aloxidverken Aktiebolag som dotterbolag och ingick därmed i moderbolaget.

Innehållsförteckning:

 • Serie B 1: Utgående skrivelser
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1942
  2 1943 — 1947
 • Serie F 1: Handlingar rörande fabriken
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1940 — 1947 Utredning angående fabriken 1940-1942
  Handlingar rörande entreprenören Anders Diös 1941-1942
  Fabrikens elektriska utrustning 1942
  Månadsrapporter 1946-1947
  Maskinförteckning 1941-1943
  Generaldirektörens korrespondens 1942-1946
  Kontrakt och avtal 1941-1943
 • Serie F 2: Dossierlagda handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1928 — 1948 Sundsvallskontoret. Tekniska kalkyler, korrespondens, PM, anbud mm i dossiernummerordning (1928) 1942-1948
  20.11 råvaru och energitillgång 1942-1944
  20.12 extraktionsprocessen 1941-1944
  2 1942 — 1948 20.13 driften med produktions och extraktionsrapporter och tillhörande anmärkningar 1942-1944
  20.15 kryolittillverkning 1942-1945
  20.16 sintring 1942-1944
  20.17 slamframställning 1942-1944
  20.19 patentfrågor 1943
  30.11 aluminiumugnar 1942-1945
  30.12 analyser aluminiumgods 1943
  30.13 spänningsförhållanden i elektrolysugnar 1942-1945
  30.15 ungsifodring 1948
  3 1944 — 1946 21.11 fartygsköp 1944-1946
  51.12 sjöbefraktning 1944-1946
  51.13 SJ-transporter 1944
  51.14 lastning och lossning 1944
  Handlingar om analysmetoder 1940-1944
 • Serie G 1: Dagböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1944
 • Serie J 1: Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1943 Instrumentering för omformare och ugnsanläggningen, med register 1941-1942
  Kryolitfabriken, med register 1942
  Elektrisk utrustning av kryolitfabriken 1942
  Kopplingsschma över extraktionsverket 1943
  Schema över oxidtillverklingen 1943