Taxi Sundsvall AB | Årtal: 1971 — 1996

Arkivbildare: Taxi Sundsvall AB

Verksamhetsperiod: 1971 — 1996

Historik arkivbildare:

Dotterbolag till Taxi Västernorrland AB

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1986 — 1993 Styrelseprotokoll
 • Serie F 1: Ämnesordnade handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1971 — 1974 Styrelsebeslut
  Protokoll
  Tillämpningsanvisningar för färdtjänst
  Adresslistor
  Rapporter
  Körlistor
  Faktura
  Revisionberättelser
  Avtal
  Stadgar
  Kungörelser
  Löneredovisning
  Dagordning
  Redovisning
  Anställningshandling
  Korrespondens
  Styrelseberättelse
  Information
  Reklam
  Bolagsordning
  Årsstämmoprotokoll
  Verksamhetsberättelse
  Balansräkning
 • Serie G 1: Räkenskaper
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1995 Bokslut