Tegelindustrins Centralkontor AB | Årtal: 1942 — 1980

Arkivbildare: Tegelindustrins Centralkontor AB

Verksamhetsperiod: 1942 — 1980

Historik arkivbildare:

Sveriges Tegelindustriförening u.p.a. (STIF) bildade 1957 Tegelindustrins Centralkontor AB genom att ombilda Aktiebolaget Poggio. TCK AB tog hand om STIF:s ekonomi och serviceverksamhet.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1956 — 1960 Bolagsstämmoprotokoll
  Styrelseprotokoll
  Arbetsutskottsprotokoll med bilagor och kallelser
  2 1961 — 1964
  3 1965 — 1966 För åren 1967 – 1973 hänvisas till Sveriges Tegelindustriförbunds arkiv, serien protokoll
  4 1974 — 1980
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1947 — 1978 Handlingar rörande aktiebolagsbildningen, Före detta Poggio 1948 – 1956 och rörande teckniska förfrågningar 1976 – 1978
 • Serie F 1: Ämnesordnande handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1942 — 1968 Patenthandlingar, innehåller även patenthandlingar rörande Tegelbrukens Försäljnings AB, volymen innehåller även avtal och skuldebrev. Se även i Portegel AB volym A1 :1