TMD Friction Sweden AB, Långsele | Årtal: 1941 — 2010

Arkivbildare: TMD Friction Sweden AB, Långsele

Verksamhetsperiod: 1941 — 2010

Historik arkivbildare:

Från Svenska Bromsbandsfabriken via BBA Friction Sweden AB till TMD Friction Sweden AB Bussägaren John Andersson I Mölnlycke fick omkring 1932 besök av en vävmästare från Jonsered. Denne intresserade Andersson för en vävteknik (16-skaft) som möjliggjorde vävandet av bromsband. Verksamheten startade som ett källarföretag i Anderssons bussgarage. 1935 bildades Svenska Bromsbandsfabriken AB. Först med att producera bromsband till Anderssons bussar. Omkring 1938 fick man SCANIA som kund. En affärsrelation som pågick in i 2000-talet. Omk 1947 blev även Volvo Lastvagn och Buss företagets kunder. John Andersson hade planer på att flytta till Amerika men avled och företaget övergick till den tekniske chefen Starling. Så småningom övergick ägandet till det statliga bolaget SVETAB. SVETAB insåg att de inte hade nödvändiga branschkunskaper och gick ut i Europa för att hitta en lämplig partner. Man fastnade så småningom för Small and Parks i Manchester, ett företag som ägdes av Cape Asbestos vilket var ett företag inom Angloamerikan sfären (alltså ett Openheimerföretag). Cape med varumärket DON fick 51% av aktierna och SVETAB 49%. Det bestämdes att en ny fabrik skulle byggas i Sverige. Det blev en dragkamp mellan olika lokaliseringsorter. Lysekil och Långselen var med i den kampen. Långsele gick segrande ur den striden tack vare ett kraftfullt kommunalråd i Långsele, Fagerström. Fabriken i Långsele projekterades och byggnationen startade i börja av 1970-talet. Under tiden som byggnationen pågick startades en test- och utbildningsproduktion i Näsåker. OMK 1975 var fabriken i Långsele så pass klar att produktionen kunde startas där. Historiken skriven av Bengt-Ove Högström, tidigare VD på fabriken i Långsele. Bussägaren John Andersson i Mölnlycke fick omkring 1932 besök av en vävmästare från Jonsered. Denne intresserade Andersson för en vävteknik (16-skaft) som möjliggjorde vävandet av bromsband. Verksamheten startade som ett källarföretag i Anderssons bussgarage. År 1935 bildades Svenska Bromsbandsfabriken AB. Först med att producera bromsband till Anderssons bussar. Omkring 1938 fick man SCANIA som kund. En affärsrelation som pågick in i 2000-talet. Omkring 1947 blev även Volvo Lastvagn och buss företagets kunder. John Andersson hade planer på att flytta till Amerika men avled och företaget övergick till den tekniske chefen Starling. Så småningom övergick ägandet till det statliga bolaget SVETAB. SVETAB insåg att de inte hade nödvändiga branschkunskaper och gick ut i Europa för att hitta en lämplig partner. Man fastnade så småningom för Small and Parks i Manchester, ett företag som ägdes av Cape Asbestos vilket var ett företag inom Angloamerikan sfären (alltså ett Openheimerföretag). Cape med varumärket DON fick 51% av aktierna och SVETAB 49%. Det bestämdes att en ny fabrik skulle byggas i Sverige. Det blev en dragkamp mellan olika lokaliseringsorter. Lysekil och Långsele var med i den kampen. Långsele gick segrande ur den striden tack vare ett kraftfullt kommunalråd i Långsele, Fagerström. Fabriken i Långsele projekterades och byggnationen startade i början av 1970-talet. Under tiden som byggnationen pågick startades en test- och utbildningsproduktion i Näsåker. Omkring 1975 var fabriken i Långsele så pass klar att produktionen kunde startas där. Det ekonomiska utfallet av produktionen var nedslående de första åren och i styrelsen diskuterade man en eventuell nedläggning. Mr Parks i styrelsen som hade en bra erfarenhet av uppstartning av nya fabriker menade att det var ej ovanligt att det tog omkring 7 år innan en ny fabrik genererade ett positivt resultat. I mitten av 1980-talet började Cape Asbestos att gå dåligt. Cape säljer då hela sin friktionsmaterialverksamhet till BBA Group PLC. I mitten av 1985 tar BBA över SBF. BBA hade bland annat varumärkena Mintex och Textar. År 1986 äger BBA omkring 90% av aktierna i Svenska Bromsbandsfabriken. Senare under 1986 köper BBA Svetabs resterande del och företaget blir ett helägt BBA-företag. All verksamhet koncentreras något senare till Långsele efter det att Lättmetallverkets lokaler förvärvats, den blå byggnaden. Då SBF blev ett varumärke ändrades företagets namn till Svenska Bromsband. Företaget kom att ingå i BBA:s Friction Material Division, FMD. Senare kom namnet på FMD att ändras till BBA Friction Division, och företagets namn blev då BBA Friction Sweden AB och ägdes av BBA Sweden Holding som i sin tur ägdes av ett BBA-företag i Holland som i slutänden ägdes av BBA Group PLC i UK. Hösten 2000 säljs BBA Friction till det nybildade TMD Frictions alla företag utom ett i Tyskland som tillverkar friktionsmaterial för olika industri applikationer mm. De nya ägarna var ledningsgruppen för BBA Friction Germany. Köpet finansierades av HSBC.-P.E. Det pris de betalade var på tok för högt. Det verkliga resultatet mörkades. De enheter som hade en bra utveckling var de engelska företagen och det svenska. TMD:s VD; Ekonomidirektör & Produktionsdirektör avskedades. För några år blev det turbulent inom TMD med oklara ägarkonstellationer. I dag ägs TMD av det japanska bromsföretaget Nishimbo. Detta är en mycket kortfattad beskrivning av Bromsbandsfabrikens historia i Långsele. Härnösand 2014-09-02 Bengt-Ove Högström

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1975, 1989 — 1991 Med bilagor
  2 2007 — 2009 Ledningsgruppmöten
  3 1983 — 1995 SALF – Mölnlycke
  Protokoll med bilagor
 • Serie F 1: Handlingar ordnat efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Hamre 4:143, 4:147, 4:185 och 4:189
  2 Avtal
  3 1972 — 1975 Korrespondens 1974
  Gamla anställningspapper från Mölnlycke
  Undersökning av förslitning av bromsbelägg 1972
  Licens Frankostämpel Lic. 14904
  Fraktkredit Statens Järnvägar 1975
  Byggnadslov för paviljong (ritningar samt diverse handlingar), (tillstånd för WC samt anmälan om enskild avloppsanläggning)
  Byggnadslov för ”skyltanläggningar”
  4 1974 — 1975 SBF 86.02, 1975
  SBF PT Verktygsförråd, Råvaruförråd, Färdiglager 1974
  SBF Detaljplan, Upphandling 1974
  5 1974 Protokoll
  Samordning
  PT
  Bygg
  Instalation
  6 1974 — 1976 Historiska detaljplaceringar
  7 1974 SBF-L Anbudshandlingar, Bygg
  8 1974 SBF Projektmöten, Kontaktrapporter
  9 1975 — 1976 SBF Projektmöten
  10 1975 SBF Projektadministration, Avtal, Ekonomi
  11 1976 Kostnadsuppföljning
  12 1974 — 1975 Dagrapporter 1975
  Maskinlistor 1974-
  Diverse äldre utrikesmaskiner och utrustning
  13 1975 — 1977 Skisser och ritningar för utrustning till arbetsoperationer
  14 1977 Frekvensundersökning
  Förpressar, varmpressar, plåtberedning, ATL-maskin
  15 1977 Frekvensundersökning
  Efterbearbetning, kontroll, packning, Mälning D.P.
  16 1977 Redovisning Frekvensundersökningar samt information före 1977
  17 1976 Fläktuppgörelse till kommande arbeten SBF Långsele
  18 1979 AP
  19 1974 — 1993 Nordisk Teknik 1974
  Körinstruktur BRO 600 1980
  Pentrybrand 18/8-1989
  (Owes kopior)
  Mätningar magnetiskafält, elektriska växelfält, buller och belysning 1992-1993
  20 1982 — 1986 Mecmatic
  21 1989 EB Rationalisering
  22 1985 Testspecar råmaterial, arbetskopia och ritningar
  23 1975 Materialspecifikationer mm
  24 1996 — 1997 J-N Press
  25 1988 Kalkyler
  26 1979 — 1986 Skisser och beräkningar
  27 1992 Licenser och diverse
  28 1982 — 1986 Servicescheman och protokoll
  29 1990-tal Foton
  30 1973 — 1975 Förhandlingar SBF – S&P – SVETAB 1973-1974
  Rapporter 1975
  31 1979 — 1990 Anläggningsregister;
  Underlag för registrering
  Projektnummerordning 2-5
  Projektnummerordning 6-7
  32 1987 — 1988 Blå hallen ombyggnation
  33 1987 DYNO-flytt, Hofmann
  34 1996 — 1997 Prognoser
  35 1974 — 1981 Anläggningsregister
  36 2005 Inventeringar Pärn 1 och 2
  37 2005 Inventeringar Pärm 3
  38 1987 — 1996 Försäkringsskador
  39 1982 — 1997 Lokaliseringsstöd
  40 1981 — 2004 Lokaliseringsstöd 1987-2004
  Lokaliseringsstöd 1981-1991
  41 1976 Kurs i dammprovtagningsteknik
  42 1974 — 1976 Leveransbeställningar
  43 1974 — 1997 Diverse handlingar efter Hör
  44 1974 Upphandling ventilation vid fabriksbygget
  45 FCSS Pärm 1
  46 FCSS Pärm 2
  47 FCSS Pärm 3
  48 Girling
  49 1977 — 1981 Investeringar
  50 1982 — 1984 Investeringar
  51 1985 — 1995 Ämneslistor med varuinformation
  52 2003 Quality Test Certificates
  53 2001 NUTEK ärende
  54 2001 NUTEK ärende
  55 1981 — 1994 NUTEK ärende mm
  56 2007 — 2008 Anläggningsregister
  57 2006 — 2008 Tillståndsansökan 1:2
  58 2005 — 2008 Tillståndsansökan 2:2
  59 1977 — 2010 Tullhandlingar, Hemtagningstillstånd, Returintyg mm
  60 1991 — 2002 Anläggningsdokumentation
  61 2001 — 2010 Besiktning/Serviceprotokoll
  62 1978 — 2009 Miljö
  63 1982 — 2008 Anmälan om misstänkt brott enligt miljöbalken 2007
  Miljömål 2008
  Protokoll MBL-informationsmöte 1982
  Mail till Brasilien Mars 2007
  Bilder
  Jubileum för företagets 25-åriga närvaro i Långsele 2000
  Diverse miljö
  64 Friction Miljö 1
  Verksamhetsmanual
  Miljöutredning
  Lagstiftning
  Riskutredningar
  ISO 14001 Standard
  Årsrapport/Säkerhetsråd
  Incidenthistorik
  Insatsstyrka
  65 2001 — 2006 Friction Miljö 2
  Produktanmälan
  66 Friction Miljö 3
  Borrspårsanalyser
  Kadmiumundersökning
  Blyutredning
  Asbest
  Formaldehyd/Pehnol
  Antimontrisulfid
  67 Farligt Gods
  68 Kemiska Produkter
  69 Säkerhetsblad Råvaror
  Del 1 Orginal Kvalitetsschef
  70 Säkerhetsblad Råvaror
  Del 2 Orginal Kvalitetsschef
  71 Säkerhetsblad Råvaror
  Del 3 Orginal Kvalitetsschef
  72 Säkerhetsblad Kemikalier
  Kemikalieförteckning
  Lab, UH-Verkstad, Prod Gula, AM/ESPI/DYNO
  Orginal Kvalitetsschef
  73 Säkerhetsblad Kemikalier
  Kemikalieförteckning
  AM/ESPI/DYNO
  Orginal Kvalitetsschef
  74 Säkerhetsblad Kemikalier
  Kemikalieförteckning
  Lab
  Orginal Kvalitetsschef
  75 1998 — 2007 Arbetsmiljö Handbok
  76 1998 — 2007 Arbetsmiljö 1
  Policy
  Arbetsmiljödelegering
  Handlingsplan
  Skyddskommité
  Skyddsronder
  Skyddsombud
  TillbudHS & E RAPP
  77 1998 — 2007 Arbetsmiljö 2
  Arbetsmiljöundersökning
  Arbetsmiljöinspektion
  Niphälsan
  Utrymningsövningar
  Hälsoformulär
  Frånvaro
  78 2002 — 2006 Arbetsmiljö
  79 1981 — 1988 Fiberräkningsprotokoll
  80 1974 — 1997 Fiberräkning Arkiv
  Laboratoriet avd 232
  81 1980 — 1995 Fiberräkning Arkiv
  Laboratoriet avd 232
  82 1980 — 1998 Fiberräkning Arkiv
  Ifyllda protokoll
  83 1995 Fiberglas Report
  84 1978 — 1996 Miljöundersökning
  Företagshälsovården
  85 Miljö Diverse (Owe Sjölunds pärm)
  86 Arkiv Varuinformationsblad Gamla
  Labbet avd 232
  87 Varuinformation
  Färdiga produkter kval.ch
  88 2000-tal Miljö 231/1 (Owe)
  89 2000-tal Miljö 231/2 (Owe)
  Farligt avfall
  90 2000-tal Miljö 231/3 (Owe)
  Vanligt avfall
  91 2000-tal Miljö 231/4 (Owe)
  92 2000-tal Miljö (Owe)
  Rådgivande dokument
  93 2000-tal Miljö (Owe)
  Lagar/Förordningar
  SFS, NFS, m. fl.
  94 2000 Miljöutredning 4/12
  VBB VIAK
  95 2001 — 2003 Interna kvalitets och Miljörevisioner
  96 2002 Miljö 4
  HS & E möten
  Checklistor
  För arbetsmiljö
  Uppdatering av miljö
  97 2001 — 2007 Miljöredovisning Transportörer
  98 2002 — 2009 Miljö
  99 2006 — 2010 Miljö
  100 1978 Planeringsrutiner
  Beskrivning och underlag
  101 1978 — 1982 Arbetsmiljöundersökningar
  102 1993 — 1998 Skyddskommitté
  103 1986 — 1991 Skyddskommitté
  104 1999 — 2000,2004 Skyddskommitté
  Protokoll mm
  105 2005 — 2007 Skyddskommitté
  Protokoll mm
  106 2007 Skyddskommitté
  Skyddsrond
  107 1990-tal Miljö
  108 1986 — 1996 Anmälan om arbetsskada
  109 Skydd (Owe)
  110 Internkontroll
  Handlingsplan
  Instruktioner
  111 DIL-SBF
  Non-Asbest
  Recept
  112 Meddelanden
  Asbestfritt
  Scania
  113 1986 — 1996 ASS
  114 1986 — 1995 ASS ansökan
  115 1999 — 2001 Styrdiagram
  Scania SFL HBL
  Volvo Z-kam
  Övriga
  Ständiga förbättringar
  116 Reklam
 • Serie F 2: Levererats av Bengt-Ove Högström 2014-10-02
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
 • Serie F 3: Personalmappar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  33
 • Serie F 4: Projekt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  14 2000-tal Projekt Visa
  15 2000-tal Projekt
  16 2000-tal Slip Projekt Comic
  Verktyg Oneshot. UK
  Massa fyllning UK modell
  Link Projekt Lennart Lundgren
  Slip Projekt GH-Back
  (Sparas för idé, kontroller mm)
  17 2000-tal Slip Projekt Comic
  Verktyg Oneshot. UK
  Massa fyllning UK modell
  Link Projekt Lennart Lundgren
  Slip Projekt GH-Back
  (Sparas för idé, kontroller mm)
 • Serie F 5: Diverse ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Ritningar Diverse
  2 1980-tal Ritningar Block
  3 1980-tal Ritningar på block från Don International ltd
  4 1980-tal HB + IP
  5 1980-tal Ritningar Scania 212
  6 1985 — 1991 Ritningar Scania KK, FL
  7 1975 — 1988 Gamla Scaniaritningar
  8 1979 — 1990 Scania HBL Don 260
  9 1988 — 1994 Ritningar Scania SFL Don 260
  10 1985 — 1986 Scania
  11 1975 — 1991 Scania
  12 1971 — 1990 Mintex Don ltd
  13 1980 — 1984 Scania
  14 1992 — 1994 Scania
  15 1958 — 1998 Volvo
  16 Volvo
  17 1974 — 1987 Volvo
  18 1970 — 1987 Volvo
  19 1999 Orginalritningar
  Meritor USA Arkiv gula
  20 Ritningar DP orginal
  Kvalitets-/Miljöchef
  Avd. 232
  21 1970-tal Diverse ritningar
  22 Diverse ritningar
  23 Diverse ritningar
  24 Diverse ritningar
  25 1979 — 2007 Ritningar Mätverktyg
  26 1982 — 1984 Volvo FCSS
  27 1974 — 1981 Volvo Fas, Bigesam Bro 600 220-18
  28 Diverse ritningar
  29 1993 ESPI DP
  30 1996 ESPI Plåt-BG ritningar
 • Serie F 6: Personal/Lön/Läkarintyg
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1980 — 1990 Tjm/Koll Avtal, Löneavtal
  2 1985 — 1987 Avtal Kollektiv tom 1986
  Diverse personal ADM 1987
  3 1992 Löneavtal
  4 1992 — 1996 Löneavtal Koll, Tjm
  5 1997 — 2002 Löneavtal Koll, Tjm
  6 2003 Löneavtal Koll, Tjm
  Centralt, Lokalt, Personligt, Protokoll
  7 2000 Lönespec Koll 1-425
  8 2000 Lönespec Koll 426-725
  9 2000 Lönespec Tjm 2204-2282
  10 2001 Lönespec Koll 49-448
  11 2001 Lönespec Koll 449-
  12 2001 Lönespec Tjm
  Underlag för bonus
  Personkort, personer som slutat
  13 2001 Skatteuppgifter uppbördslista
  14 2002 Lönespec Koll 47-458
  15 2002 Lönespec Koll 461
  16 2002 Lönespec Tjm 2204-2283
  17 2002 Uppbörd Införsel
  18 2003 Lönespec Koll 70-347
  19 2003 Lönespec Koll 354-484
  20 2003 Lönespec Koll 486-555
  21 2003 Lönespec Koll 556-
  22 2003 Lönespec Tjm 2204-2227
  23 2003 Uppbördslista
  24 2004 Lönespec Koll 70-356
  25 2004 Lönespec Koll 357-528
  26 2004 Lönespec Koll 529-569
  27 2004 Lönespec Koll 714-790
  28 2004 Lönespec Tjm 2204-2282
  29 2004 Uppbördslistor, Skatteuppgifter, Reseräkningar
  30 2005 Lönespec Koll 70-357
  31 2005 Lönespec Koll 361-530
  32 2005 Lönespec Koll 531-740
  33 2005 Lönespec Koll 746-808
  34 2005 Lönespec Tjm 2204-
  35 2005 Löneavdrag, Införsel, Uppbördslista
  36 2006 Lönespec Koll 70-474
  37 2006 Lönespec Koll 479-824
  38 2006 Lönespec Tjm 2204-2284
  39 2006 Uppbördslista, Införslar, Avdrag
  40 2007 Lönespec Koll 70-538
  41 2007 Lönespec Koll 540-851
  42 2007 Lönespec Tjm 2204-2287
  43 2008 Lönespec Koll 70-528
  44 2008 Lönespec Koll 529-865
  45 2008 Lönespec Tjm 2204-2288
  46 2008 Frånvaro och löneberäkning sep-dec
  Uppbördslista och skatteuppgifter
  47 2009 Lönespec Koll 70-356
  48 2009 Lönespec Koll 357-528
  49 2009 Lönespec Koll 529-571
  50 2009 Lönespec Tjm 2204-2282
  51 2009 Införslar
  52 2010 Kollektiv
  53 2010 Tjänstemän
  54 2010 Löner Koll
  55 2010 Lönelistor
  56 2010 Lönespec och KU-uppgifter
  57 2009 Uppbördslista/år
  KU-uppgifter
  Avstämning
  Semesterskuld
  Kompskuld
  A-kontoskuld
  58 2003 — 2005 Semesteravslut 030401-040331, 040401-050331
  59 1995 — 2010 Pensioner avslut
  60 1976 — 2007 Anställningshandlingar
  61 1988 — 2007 Anställningshandlingar Tjm A-K
  62 1988 — 2007 Anställningshandlingar Tjm L-Ö
  63 2008 — 2009 Varsel 1 och 2, Dec 2008 och Feb 2009
  64 2009 Slutlig uppsägning
  Kollektiv
  MBL-protokoll
  Personalhandlingar
  65 2009 Slutlig uppsägning
  Tjänstemän
  MBL-protokoll
  Personalhandlingar
  66 2009 — 2010 Diverse handlingar angående uppsägning
  67 1998 — 2007 MBL Protokoll SIF
  68 2005 — 2007 MBL Protokoll IF
  69 2006 — 2008 MBL Protokoll
  70 2009 — 2010 MBL Protokoll och Diverse
  71 2009 Anställningsbekräftelser
  Visstidsanställda
  72 1990 Läkarintyg Koll och Tjm
  73 1991 — 1993 Läkarintyg Koll och Tjm
  74 1994 Läkarintyg Friskanmälan kopia
  75 1995 Läkarintyg BK/BT
  76 1996 Läkarintyg BK/BT
  77 1997 Läkarintyg Friskanmälan
  78 1998 — 1999 Läkarintyg BK/BT
  79 2000 — 2001 Läkarintyg BK/BT
  80 2002 — 2003 Läkarintyg BK/BT
  81 2004 — 2005 Läkarintyg BK/BT
  82 2006 — 2007 Läkarintyg BK/BT
  83 2008 — 2009 Läkarintyg BK/BT
  84 2009 Sjukfrånvaro