Tobaksmonopolet, Härnösand | Årtal: 1915 — 1990

Arkivbildare: Tobaksmonopolet, Härnösand

Verksamhetsperiod: 1915 — 1990

Historik arkivbildare:

Tobaksmonopolet i Härnösand var beläget i den karakteristiska byggnaden med det höga tornet i korsningen Fiskaregatan-Strengbergsgatan som blickar ut över Norra sundet. Fastigheten, ibland kallad Strengbergs fastighet, byggdes 1908-1913 och ett magasin tillbyggdes 1945. Vid 1915 var snustillverkningen betydande och senare tillverkades de populära cigarettmärkena ”Boy” och ”Bill” här. I Härnösand tillverkades också cigarettmärket ”John-Silver” och piptobakssorterna ”Kungsblandning”, ”Röd Husar”, ”Kalmar Nyckel” och ”Skuren Brasil”. Efter 1965 var all snustillverkning inom monopolet koncentrerat till två städer; Härnösand och Göteborg, som en följd av minskad efterfrågan på snus och en ökad på cigaretter. År 1947 sysselsatte Tobaksmonopolet i Härnösand 32 tjänstemän och 260 arbetare (varav 185 kvinnor!), alltså sammanlagt 292 personer. Arkivet efter Tobaksmonopolet i Härnösand och Tobaksmonopolets Sportklubb finns hos oss på Näringslivsarkiv i Norrland-NIN. Egentligen har monopolet på tobak anor ända från 1641, då drottning Kristinas förmyndarregering, på grund av omfattande smuggling, utfärdade ett privilegiebrev till Söderländska kompaniet på tobaksimporten, men det är inte den historien vi skall koncentrera oss på här. År 1915 bildades AB Svenska Tobaksmonopolet, när regeringen såg möjligheten att stärka statsfinanserna genom en tobaksskatt och övertog kontrollen av tillverkning och försäljning. 1915 bildades AB Svenska Tobaksmonopolet. Under ”rekordåret” 1919 konsumerades 7000 ton snus i Sverige. Därefter minskade konsumtionen successivt och 1964 hade det minskat till 2500 ton, men trenden vände och under år 2006 passerade man rekordåret i konsumtion.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Företagsnämndens protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1948 — 1955 Avtal angående företagsnämnd
  2 1956 — 1959
  3 1960 — 1968
  4 1969 — 1973
  5 1974 — 1983
 • Serie A 2: Kommittéer och rådsprotokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1972 — 1976 Fabrikskommittén
  2 1977 — 1980 Fabrikskommittén
  3 1981 — 1982 Fabrikskommittén
  4 1983 — 1990 Driftrådet
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1967 Från huvudkontoret 1920-1923 samt 1963-1967
  Korrespondens angående montörer 1918-1958
  2 1946 — 1954 Från intressekontorets verksamhet 1946-1953
  Barnkolonin i Lisstorp 1952-1954
  Inkommen korrespondens för kännedom 1949-1954
  3 1921 — 1959 Löner
  4 1936 — 1950 Löner, förtjänstmedaljer och krigsobligationer
  5 1930 — 1980 Om pensioner
  6 1968 — 1974 Rörande verksamheten
  7 1974 — 1979 Rörande verksamheten
  8 1981 — 1985 Rörande verksamheten
  9 1983 — 1990 Rörande verksamheten
 • Serie F 1: Personal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1915 — 1940 Material över arbetspersonal A-Ö
  2 1915 — 1923 Material över arbetspersonal, avgångna arbetare A-M
  3 1915 — 1923 Material över arbetspersonal, avgångna arbetare N-Ö
  4 1915 — 1951 Mantalsförteckningar 1930-1951
  Personalliggare 1915-1936
  Register över anställda och extra anställda 1915-1932
  5 — 1958 Arbetskort A-Fröberg
  6 — 1958 Arbetskort, G-Jonsson
  7 — 1958 Arbetskort, K-Lundgren
  8 — 1958 Arbetskort, N-Söderström
  9 — 1958 Arbetskort, T-Ögren
  10 1958 — 1959 Arbetskort
  11 1960 — 1961 Arbetskort
  12 1962 — 1963 Arbetskort
  13 1964 — 1965 Arbetskort
  14 1966 Arbetskort
  15 1967 Arbetskort
  16 1968 — 1969 Arbetskort
  17 1970 — 1971 Arbetskort
  18 1972 Arbetskort
  19 1954 — 1982 Ändringar i personregistret, ej 1962-1963
  20 1975 Personregister A-E
  21 1931 — 1962 Övertidsjournaler samt förteckning över minderåriga arbetare 1931-1941 och 1944-1955
  22 1963 — 1974 Övertidsjournaler
  23 1975 — 1987 Övertidsjournaler, ej 1976
  24 1988 — 1993 Övertidsjournaler
  25 1917 — 1968 Ansökningshandlingar med betyg och anställningsintyg
  26 1945 — 1956 Ansökningshandlingar med betyg
  27 1950 — 1960 Ansökningshandlingar med betyg samt meddelanden om anställning
  28 1979 — 1983 Ansökningshandlingar med betyg
  29 1959 — 1996 Ansökningshandlingar med betyg samt anställningsbevis 1959-1971
  30 1952 — 1997 Ansökningshandlingar med betyg samt frånvarorapporter 1980
  Anställningsbetyg och intyg 1952-1997
  31 1981 — 1983 Frånvarorapporter
  32 1984 — 1986 Frånvarorapporter
  33 1987 — 1993 Frånvarorapporter 1987-1988 samt 1993
  34 1994 — 1997 Frånvarorapporter
  35 1944 — 1972 Läkarintyg med ansökningar A-O
  36 1944 — 1972 Läkarintyg med ansökningar P-Ö
  Registerkort för sjukskrivna 1948-1965
  37 1947 — 1962 Läkarintyg för anställningssökande
  38 1946 — 1952 Olycksfallanmälan med läkarintyg 1946-1951
  Avgifter till sjukkassan 1947-1952
  39 1950 — 1980 Olycksfallanmälan med läkarintyg
  Begravningskassa 1954-1980
  40 1955 — 1989 Skyddspristävlingen 1955-1961
  Anmälningar, sjukdom och olyckor A-Ö 1971-1984
  Sjukregister 1980
  Månadsrapporter olycksfall 1972-1989
  41 1981 — 1982 Sjukregister
  42 1983 — 1985 Sjukregister
  43 1924 — 1983 Cirkulär lönefrågor 1924-1947
  Tillfälliga ackord samt tidlöner 1930-1963
  Kollektivavtal 1952-1968
  Handlingar om löner 1979-1983
  44 1939 — 1974 Speciallöner 1939-1958
  avtal ackord- och premielöner 1957-1974
  45 1951 — 1967 Förteckning innehållande pensionsavgifter 1951-1967
  Invalidpension och pensionsbestämmelserna 1960
  46 1954 — 1989 Avtal allmän sjukförsäkring 1954
  Arbetsgivarintyg och AMF 1983-1989
  47 1919 — 1973 Egnahemslån 1919-1935
  Förbindelser för engångsersättningar 1923-1925
  Hyreskontrakt 1934-1969
  Lånekontrakt gällande Lennart Källström 1959-1973
  48 1932 — 1990 Skolbetyg Andersson – Öström 1932-1939
  ID-kort med listor och kvitton 1963-1990
 • Serie F 2: Handlingar om verksamheten
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1977 — 1985 Protokoll från L, HK
  2 1972 — 1983 Protokoll personalkommittén 1972-1981
  Skyddskommittén 1977-1983
  3 1958 — 1982 Protokoll projektmöten 1977-1982
  Ak-service 1978-1980
  HF AU 1969-1971
  Demokratigruppen 1970-1971
  Utdrag ur tjänstemännen vid HF 1958-1979
  4 1975 — 1988 Protokoll facklig kontakt konferens 1975-1982
  Förhandlingsprotokoll med facket 1985-1988
  5 1946 — 1973 Handlingar om kurser vid HT 1948-1954
  Julfester och skådespel med affischer 1946-1954
  Arbetsskydd mm 1946-1973
  6 1936 — 1950 Handlingar om luftskydd
  7 1930 — 1963 Handlingar om brandförsäkringar med försäkringsbrev
  8 1920 — 1985 Handlingar om statistik och ackord 19490-1953
  Organisation och verksamhet 1975-1985
  Intressekontoret 1920-1932
  9 1950 — 1977 Tobaks interna information December 1973 – September 1977
  Övrig intern information 1958-1971
  Porträttmatriklar 1950, 1952 och 1956
  10 1974 — 1982 Akter om fackliga frågor
  11 1951 — 1982 Akter om frågor rörande personalen
  12 1973 — 1982 Akter om frågor rörande personalen
  13 1955 — 1979 Akter om frågor rörande fabrikens verksamhet
  14 1980 — 1982 Akter om frågor rörande fabrikens verksamhet
  15 1970 — 1982 Utredningen företagsdemokrati 1971 och 1974 i Härnösand med förstudie 1971
  Företagsdemokrati vid fabriken i Arvika med rapport samt utverdering
  Arbetsskyddsstyrelsens rapport mätning av damm och lösningsmedel 1976
  Utredningen ”CCL-rörelsens ekonomi 1982”
  16 1947 — 1983 Instruktionsmanual 1966-1983
  Avtal företagsnämnden 1947
  Skriften Special- tobakshandeln 1938-1949
  Verksamhetsberättelse Tobaksopolet 1951
  Mottagningsjournal 1974
  Liggare över rikssamtal 1962-1963
  17 1984 — 1990 Driftbudgeten för Härnösandsfabriken samt budget för Svenska Tobak 1988-1989 och Frans Suell 1990
  18 1987 — 1990 Budgetuppföljning 1988
  Ekonomisk planering 1987-1990
 • Serie F 3: Kartor och Ritningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1970 — 1971 Vinkeltransportör, smst A1-17014
  Centralvakuumanläggning A1-16508
  Werk Härnösand, centralanlage für saug- und druckluft, Rohrleitungen A1-16492
  Packningsbord A1-16916
  Telferupphängning över stjälkfat-tippare för BRA-tobak i HF A1-16925
  Skakränna svetsad A1-16928
  Skaktranspotör, pos. 365, HF A1-16929
  Stativram svetsad A1-16930
  OK svetsat A1-16939
  Schakt med lucka A1-16941
  Schakt A1-16942
  Ram, helsvetsad A1-16943
  Förslag till mottagningsstation, handpackning BRW-tobak A1-16949
  Skaktransportör pos. 374, HF, sammanställning A1-16950
  Lyftanordning för rullbana vid insättningspress, pos. 420, HF A1-16965
  Matarhuvud till stjälkmatare nr 7010-2 ändr. HF A1-16970
  Stativgavel, vänster helsvetsad A1-16971
  Mottagningsstation för handpackade piptobak burkar A1-16983
  Förslag till pressvals på blandningsvagn. HF A1-16984
  HF, södra delen. Transportsystem för CT-limpor. Programritning A1-17009
  HF, södra delen. Transportsystem för CT-limpor, perspektivritning A1-17010 (Se även ritning A1-17020)
  Portioneringsanordning, kurvtransportör 45 grader VV smst. Härnösandsfabriken A1-17012
  Kurvtransportörer 45 grader, VV chassie A1-17013
  Bandtransportör Pos. 38 A1-17179
  Bandtransportör Pos.39 A1-17180
  Bandtransportör Pos. 40 A1-17181
  HF, södra delen. CT kartongvändare. Ställ för vagga A1-17182
  HF, södra delen, CT kartongvändare. vagga A1-17183
  HF, södra delen, CT kartongvändare Pos. 50. Uppställningsritning A1-17184
  Portioneringsanordning. Kurvtransportör 90 grader Hv. Smst. Härnösandsfabriken A1-17190
  HF, södra delen, bandtransportörer. Huvudsammanställning. Del II sektioner A1-17019
  HF, södra delen, bandtransportörer. Översiktsritning A1-17020
  Hastighetsvakt HV. 1 smst. Poteioneringsanordning för HF A1-17031
  Hastighetsvakt HV 2 Potioneringsordning för HF A1-17057
 • Serie G 1: Löner
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1979 — 1980 Delar av 1979 period 1 samt 2 1980
  2 1980 Period 3-4
  3 1980 Period 5-6
  4 1980 Period 7-8
  5 1980 Period 9-10
  6 1980 Period 11-12
  7 1980 Period 13-14
  8 1980 Period 15-16
  9 1980 Period 17-18
  10 1980 Period 19-20
  11 1980 Period 21-22
  12 1980 Period 23-24
  13 1981 Period 1-2
  14 1981 Period 3-4
  15 1981 Period 5-6
  16 1981 Period 7-8
  17 1981 Period 9-10
  18 1981 Period 11-12
  19 1981 Period 13-14
  20 1981 Period 15-16
  21 1981 Period 17-18
  22 1981 Period 19-20
  23 1981 Period 21-22
  24 1981 Period 23-24
  25 1982 Period 1-2
  26 1982 Period 3-4
  27 1987 Period 5-6
  28 1982 Period 7-8
  29 1982 Period 9-10
  30 1982 Period 11-12
  31 1982 Period 13-14
  32 1982 Period 15-16
  33 1982 Period 17-18
  34 1982 Period 19-20
  35 1982 Period 21-22
  36 1982 Period 23-24
  37 1983 Period 1-2
  38 1983 Period 3-4
  39 1983 Period 5-6
  40 1983 Period 7-8
  41 1983 Period 9-10
  42 1983 Period 11-12
  43 1983 Period 13-14
  44 1983 Period 15-16
  45 1983 Period 17-18
  46 1983 Period 19-20
  47 1983 Period 21-22
  48 1983 Period 23-24
  49 1984 Period 1-2
  50 1984 Period 3-4
  51 1984 Period 5-6
  52 1984 Period 7-8
  53 1984 Period 9-10
  54 1984 Period 11-12
  55 1984 Period 13-14
  56 1984 Period 15-16
  57 1984 Period 17-18
  58 1984 Period 19-20
  59 1984 Period 21-22
  60 1984 Period 23-24
  61 1985 Period 1-2
  62 1985 Period 3-4
  63 1985 Period 5-6
  64 1985 Period 7-8
  65 1985 Period 9-10
  66 1985 Period 11-12
  67 1985 Period 13-15
  68 1985 Period 16-17
  69 1985 Period 18-19
  70 1985 Period 20-21
  71 1985 Period 22-23
  72 1985 Period 24
  73 1986 Period 1-2
  74 1986 Period 3-4
  75 1986 Period 5-6
  76 1986 Period 7-8
  77 1986 Period 9-10
  78 1986 Period 11-12
  79 1986 Period 13-14
  80 1986 Period 15-16
  81 1986 Period 17-18
  82 1986 Period 19-20
  83 1986 Period 21-22
  84 1986 Period 23-24
  85 Lönekort efter avdelning