Tobaksmonopolets sportklubb | Årtal: 1934 — 1951

Arkivbildare: Tobaksmonopolets sportklubb

Verksamhetsperiod: 1934 — 1951

Historik arkivbildare:

Tobaksmonopolets sportklubb (TSK) bildades 1934, detta för att sysselsätta arbetarna inom olika sporter så som skidor, tennis och fotboll. Man anordnade även direkta tävlingar inom ovannämnda grenar.

Innehållsförteckning:

  • Serie A 1: Protokoll med handlingar
    Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
    1 1934 — 1951 Protokoll med årsberättelser samt resultatlistor