Utansjö Allmänna Idrottsförening | Årtal: 1936 — 1968

Arkivbildare: Utansjö Allmänna Idrottsförening

Verksamhetsperiod: 1936 — 1968

Historik arkivbildare:

Utansjö Allmänna Idrottsförening bildades den 10 april 1924 Idrottsplattsen Tjärnvallen invigdes den 28 juni 1942

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Handlingar ordnade efter ämne
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1968 Anslagsansökan till Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningars Riksförbund u.å.
  Utdrag ur protokoll från sammanträde med Högsjö kommunalfullmäktige 1937
  Arrendekontrakt mellan UAIF och UCAB 1936-1968
  Instruktion från idrottsnämnden u.å.
  Förbindelser rörande arbeten på idrottsplats i Utansjö 1938
  Kostnadsberäkning för idrottsplatsen u.å.
  Finansieringsplan 1938
  Beräkning av varvlängd på bana I, II, III på Utansjö Idrottsplats
  Rapport från Riksidrottsförbundets idrottsplatskommittés besök i Utansjö 1 oktober 1956
  Skrivelse från SJ rörande ökning av vägtrafiken 1939
  Skrivelse från UAIF till Högsjö kommun 1965
  Försäkringshandlingar Thulebolagen 1954
  Ritningar och kartor
  Huvudentré Utansjö idrottsplats u.å.
  Förslag till idrotsplats 1937
  Omklädningspaviljong u.å.
  Bastulokal 1951
  Omklädningspaviljong med bastu och brottningslokal u.å.
  Karta över ifrågasatt idrottsplats å hemmanet 11/12 sel nr 1 Sörutansjö 1936