Västernorrlands Läns Elektriska Förening u.p.a. | Årtal: 1918 — 1970

Arkivbildare: Västernorrlands Läns Elektriska Förening u.p.a.

Verksamhetsperiod: 1918 — 1970

Historik arkivbildare:

Svensk industri började sin elektrifiering på 1880-talet med enklalikströmsanläggningar, gick över till växelström för att kunna transformera om spänningen för längre överföringssträckor och slutligen till 3-fas växelström för att kunna köra elmotorer. Jämför Jonas Wenströms patent på 3-fassystem av 1893. Städerna följde efter av egen kraft medan landsbygden släpade efter. År 1918 beordrade Kungl. Maj:t Hushållningssällskapen att bilda elektriska föreningar i alla län för att åstadkomma en planmässig elektrifiering av svenska landsbyggden (växelström och gemensam spänning). Västernorrlands Läns Elektriska förening bildades 1980 med statliga bidrag för driften. Länsföreningen skulle uppmuntra till bildandet av lokala elföreningar samt bistå medlemmarna med gratis rådgivning och besiktningar. För att sköta de praktiska träffades avtal med Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförenings lokalkontor i Sundsvall att placera en ingenjör i Härnösand mot att Elföreningen garanterade arbete för 60 % av hans tid. Detta avtal skrevs sedan om utan några villkor. Så småningom övergick elektriska föreningen till att så gott som helt och hållet skötas av Ångpanneföreningen. Då Ångpanneföreningens kontor i Sundsvall även jämte Jämtland och delar av Västerbottens län kom handlingar från de länens respektive Elektriska föreningarnas verksamhet att hamna i Sundsvall. Elektrifiering pågick till ca 1950, varefter kom ”restelektrifiering” från 1954 – 1970. Den sistnämnda för att få med de fastigheter som var för svåra eller kostbara att nå i första omgången. Två personer förtjänar nämnas, dels kronofogden Alsik Dahlqvist som var initiativtagare till bildandet av Länsföreningen och som var aktiv i den till sin död 1939 samt överingenjören Helmer Brodin som kom till Härnösand som ingenjör och föreståndare för ÅF:s kontor 1919. Han var länsföreningens v ordförande, sekreterare och länskonsulent från 1919 till sin död 1954, uppdrag han behöll även efter att hans karriär i ÅF medförde flyttning till Stockholm 1938 och utnämning till överingenjör 1950. Vid genomläsning av årsberättelserna får man bilden av en både framsynt och förståndig person. Västernorrlands Läns Elektriska förening upphörde 1985.

Innehållsförteckning:

 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1965 Häri även verksamhet 1918 – 1923, för historia 1918
  Överenskommelse med ÅF 1919
  Medlemsförteckning 1931 – 1935
  2 1920 — 1970 Häri även årsberättelser 1920 – 1959
  Äldre teckningslistor, beviljade stadsbidrag 1955 – 1970
  Ansökningar om stadsbidrag 1944 – 1954
 • Serie E 2: Eldistribution
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1923 — 1967 Häri även vägbelysning 1963 – 1967
  Koncessionsansökan 1965
  Tvister i Anundsjö 1948
  Vattenkraftverk i Telgeån 1921
  Räkningar 1945, 1960 – 1967
  Specifikationer 1951 – 1963
 • Serie F 1: Elektrifiering
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1919 — 1954 Alnö socken – Björna Socken
  2 1919 — 1954 Bodum socken – Graninge Socken
  3 1919 — 1954 Grundsunda socken – Högsjö socken
  4 1919 — 1954 Häggdånger socken – Ljustorp socken
  5 1919 — 1954 Långsele socken – Nätra socken
  6 1919 — 1954 Nätra socken – Sidensjö socken
  7 1919 — 1954 Sidensjö socken – Säbrå socken
  8 1919 — 1954 Sättna socken – Trehörningsjö socken
  9 1919 — 1954 Tåsjö socken – Ådalsliden socken
 • Serie F 2: Restelektrifiering
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1954 — 1970 Alnö kommun – Indals-Liden kommun
  2 1954 — 1970 Junsele kommun – Ramsele kommun
  3 1954 — 1970 Resele kommun – Ådalsliden kommun
 • Serie F 3: Ångpanneföreningens verksamhet
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1918 — 1962 Almsjönäs Elektriska förening, Ullånger1941 – 1957
  Alnö Elektriska förening u.p.a.1919 – 1961
  Anundsjö kraftverksbygge, Bredbyn 1951
  Bergsjökraft AB, Bergsjö 1961 – 1962
  AB Bergsjöverken, Bergsjö 1957
  Billesholms Glasulls AB, Söråker 1960
  Bjärtrå kyrkoråd, Bjärtrå 1953 – 1960
  Bjästaortens Elektriska Kraft AB, Själevad 1936 – 1947
  Borgsjö Bad- och Tvättstugeförening, Parteboda 1959
  Boteå kommun, Bålsjö kapell, Undrom 1952 – 1957
  Brunnefors såg och kraftverksförening, Stigsjö 1933 – 1958
  Brandutredningar 1951 – 1960
  Byggnadsföreningen Kundskapens stöd, Maj, Njurunda 1958
  Båforsens Kraft AB, Sundsvall 1918 – 1960
  Båforsens Kraft AB, Skönsmon 1960
  2 1936 — 1961 Dalbergs Snickerifabrik, Östbydal 1953
  AB A G Dahlmans, Sundsvall 1950 – 1961
  Forsså Bruks AB, Näsviken 1938
  Gladom-Ytterböle Elektriska förening u.p.a. 1944 – 1950
  Graningeverkens AB, Österforse 1946 – 1961
  Gudmundrå kyrka, Kramfors 1936 – 1946
  Grundsunds El AB, Husum 1938 – 1960
  AB Gusta Stenförädlingsverk, Brunflo 1955 – 1958
  Hammarforsens Kraft AB, Sundsvall 1937 – 1960
  Hammars Mekaniska verkstad, Nyland 1949 – 1950
  Handsjös Elektriska förening, Handsjöbyn 1944 – 1945
  Handöls Täljstens AB, Handöl 1940 – 1958
  Hassela kommun, Vattenverket 1959 – 1960
  Hassela kyrkoråd, Hassela 1945 – 1951
  Haverö Elektriska förening, Kölsillre 1953 – 1960
  3 1927 — 1961 Holafors Elektriska Distributionsförening u.p.a. Holafors 1948 – 1955
  Hotings Elektriska AB, Hoting 1927
  Hudiksvalls stads Elverk, Hudiksvall 1961
  Hudiksvalls stads Pumpstation, Rogsta, Hudiksvall 1958 – 1960
  AB Hägglunds & söner, Örnsköldsvik 1952 – 1958
  Högsjö kommun, vägbelysning, vattenverk, Ramvik 1953 – 1955
  Junsele kommun, vattenverken 1958 – 1960
  Kallbygdens El förening, Kallrör 1958 – 1961
  Fru D Kolstad, Hovid, Alnö 1958 – 1959 (arbetsing och elinstallation)
  Konsum Timrå med omnejd, Timrå 1958 – 1961
  Konsum Ånge med omnejd snabbkök i Ånge 1959 – 1960
  Kramfors stads Elverk 1938 – 1961
  Kälarne kommun, Kälarne, Högreservoir 1959 – 1960
  4 1918 — 1962 Landsfiskalen i Bräckes distrikt olycksfall i Björnön 1962
  Landsfiskalen i Söråkers distrikts brand i Edsta, Ljustorp, Alex Norberg 1961
  Laxvikens Elförening , Laxviken 1957 – 1962
  Ljunga Älvs flottningsförening 1953 – 1957
  Ljustorps kommun, kyrkorådet 1947 – 1950
  Los kommun, Hamra Vattenverk 1958 – 1959
  Luckstaverken AB, Lucksta (brand) 1957 – 1958
  Lungö Elektriska, Lungö 1946 – 1952
  Långsele kyrkoråd, Långsele 1949
  Länsföreningens balansräkning mm 1942 – 1959
  Länsföreningen 1918 – 1923
  Lörudden med flera fiskelägen i Medelpad 1939 – 1944
  5 1938 — 1963 AB Maskinfabriken, Örnsköldsvik 1952 – 1946
  Matfors Yllefabriks AB, Matfors 1946
  Mohögs Mek Verkstad, Skönsmon 1947 – 1961
  Myckelgensjö El Kraft 1950 – 1963
  Nilsböle Elektr Kraft AB 1938- 1951
  Nordingrå kommun, Vattenverket, Mjällom 1959 – 1962
  Fruktbolaget Norlin & Co, Sundsvall 1960 – 1961
  Nordmalings Ångsågs AB, Rundviksverken 1959 – 1960
  Norrgidsjö bys Elekricitetsförening, Gidå 1947 – 1956
  NCB Hissmofors AB, Krokom 1961
  NCB Forss Industrier, Köpmanolmen, kokeri 20 kv stolpstation 1961 – 1963
  6 1940 — 1964 Njurunda kommun:
  Byggnadskontoret 1958 – 1962
  Vattenverken 1954 – 1960
  Pensionärshemmen 1952 – 1964
  Skolstyrelsen diverse skolor 1940 – 1953
  Kyrkorådet 1956 – 1959
  Stiftelsen Njurundahem
  Byggnadskontoret:
  Anläggning Bredsand, Kvissleby 1958 – 1960
  Anläggning Njurundabommen hus A-B, M-N (Präsbolet) 1959 – 1962
  Anläggning Nolby 1954 – 1969
  Nya AB Njurunda Industrier, Njurunda 1942 – 1957
  7 1946 — 1964 Nylands Bostadsrättförening, Nyland 1953 – 1954
  Nylands Elverk, Nyland 1948 – 1964
  Ramsjö kommun, Vattenverk i Viken 1958
  Regnsjö kommun, Rengsjö, vattenverk 1962
  Riksförbundet för Landsbygdens Folk Stockholm 1956 – 1961
  Selångers vattendirektion, vattenverk och reningsverk i Kovland 1959 – 1964
  Selångers kommun, kommunhuset, Selånger, skolan, Sörnacksta 1957 – 1964
  Selångers polishus, Selånger 1960 – 1961
  Sidensjö kyrkoråd, Sidensjö 1946 – 1949
  Sidsjö El, Bräcke 1950 – 1963
  8 1935 — 1964 Sköns Köpings fastighetskontor 1950 – 1962
  Sköns Vivstanäs pumpstation
  Bergeforsens Kraft AB 1954
  Sköns Elverk, Skönsberg 1948 – 1957
  Sollefteå stads Elverk 1948
  Statens Järnvägar, Östersund 1962
  Sågverksägare J A Sjöqvist, Husum 1961 – 1962
  Stockholms Superfosfat Fabriks AB, Ljungaverk 1946 – 1964
  Stockholms Superfosfat Fabriks AB, Parteboda byamän 1961
  Stockholms Superfosfat Fabriks AB, Stocksviksverken, personalbyggnad 1961
  Vårdanstalten Stornäset, Alnö, stenhuset f d ålderdomshemmet 1957 – 1963
  Föreningen Storåns Elekt kraft 1940 – 1941
  Ströms Bruks AB, Strömsbruk 1935
  Stångå snickerifabrik, Njurunda 1956
  Stöde kommun, reningsverket 1956
  9 1931 — 1963 Sundins Fabriker AB, Hudiksvall, ombyggnad av el distributionssystem 1962
  Sundsvalls Betongfabrik AB, Sundsvall 1960 – 1961
  Sundsvalls stad, brandkåren, Sundsvall 1952
  Sundsvalls stad, byggnadskontoret 1950
  Svanö AB, Svanöbruk 1952
  SCA, Essvik Sulfitfabrik, Essvik 1931 – 1932
  SCA, huvudkontoret, leveransbesked 1961
  SCA, Johannedalsverken 1937 – 1954
  SCA, Karlsviks Sågverk 1952 – 1954
  SCA, Mariebergs Sågverk, Köjaviken 1951 – 1952
  SCA, Svartviks Sulfitfabrik 1939 – 1960
  AB Svenska Handelsbanken, Sundsvall 1959
  Kyrkorådet i Sånga 1952
  Målarmästare V Söderlund, Selånger 1963
  10 1952 — 1962 Timrå Brandstation, Timrå 1958
  Byggnadsföreningen Timrådalens medborgarhus, Timrå 1954 – 1959
  Stiftelsen Timråhus, Timrå 1952 – 1961
  Timrå Idrottstyrelse, Timrå 1958 – 1960
  Timrå kommun, vägbelysning 1955 – 1962
  Timrå Köpings socialnämnd 1954 – 1960
  Timrå Köpings inköpsnämnd, Timrå 1957 – 1960
  11 1941 — 1963 Timrå Köping kyrkorådet 1956 – 1957
  Timrå Köping, vattenfallsdirektionen 1941 – 1956
  Timrå skolstyrelse, Timrå 1950 – 1963
  12 1938 — 1963 Tornborg & Lundberg AB, anläggning Selånger 1957 – 1959
  Jönköpings och Vulkans Tändsticksfabriks AB, Torpshammar 1951 – 1952
  Torsjö Elektriska Andelsförening, Njurunda 1938 – 1963
  Täljeåslätts Elektriska AB, Lucksta 1947 – 1960
  Ullångers Kraft AB, Lugnvik 1942 – 1957
  AB Bröd, Wedin, Nyland 1953 – 1958
  Tuna kommun:
  Byggnadskontoret, Marfors 1959
  Tandpolikliniken, Matfors 1956 – 1958
  Ålderdomshem 1956 – 1959
  13 1945 — 1963 Vägförvaltningen i Västernorrlands län:
  Sandöbron, Härnösand 1962
  Garage i Junsele, Bredbyn, Långviksmon och Timrå
  Verkstads- och personalbyggnad i Sollefteå, Ramsele och Ånge 1956 – 1962
  Ytterlännäs kommun, Byggnadskontoret Bollstabruk , Vattenverket, Ångsta 1950 – 1956
  Ånge El AB 1961 – 1963
  Ångefallens Kraft AB, Mölndal 1962 – 1963
  Ångermanlands mejeriförening, u.p.a. Sollefteå 1951 – 1954
  14 1948 — 1957 Ångermanälvens flottningsförening: Anläggning i
  Sandslån 1948 – 1957
  Strömsund 1957
  Verkstadsbyggnaden i Rossön, Bodum 1949 – 1952
  15 1938 — 1963 Ödsby & Tvärlandsböle Elförening, Ödsbyn 1963
  Övereds Elektriska Förening, Skog 1938 – 1961
  Överlännäs kyrka, Undrom 1939 – 1956
  Östbygdens i Nora Kvarn & Elektriska andelsföreningen, Torrom 1938 – 1962
  16 1958 — 1964 SCA, Wifstavarfs AB, Vivstavarv:
  Bostäderna 1958
  Allmän korrespondens 1958 – 1959
  Silerianläggning korrespondens 1958 – 1959
  Sodapannhuset 1959 – 1964
  Vedgård 2, 1959 – 1960
  Kausteseringsanläggning mixeri 1959
  Koncessionshandlingar 1960
  Kokeri och tvätteri 1960
  Planering av kraftcentral i gamla kokeriet 1958 – 1959
  17 1950 — 1962 SCA Wifstavarfs AB, Vivstavarv:
  130 kv-ställeverket sektion 1, 2 och 3 1960 – 1962
  Elektrisk ställverksanläggning för pannhus 2, 1960 – 1962
  Nya kraftcentralen 1950 – 1960
  18 1930 — 1962 SCA Wifstavarfs AB, Vivstavarv diverse 1960 – 1961
  Mottrycksturbin G1 1961
  Mesaom-bränningen 1961-1962, Fagervik
  Sulfitfabriken 1955
  Blekeriet, Fagervik 1958
  Vedgård 1962
  Träsliperiteknik 1934
  Östrands sulfatfabrik 1930 – 1934
 • Serie F 4: Kartor över elnät
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 Hr 677 – Hr 876,
  Su 5991 – 405 st.
  2 Mapp med Generalstabskartor
  3 Su 986 – Su 3445, 95 stycken
  Su 2820 – Su 2859, 34 stycken
  4 Su 1527 – Su 5705, 63 stycken
  5 Su 2656 – Su 6231, 4 st