Västernorrlands Läns Företagareförening | Årtal: 1937 — 1978

Arkivbildare: Västernorrlands Läns Företagareförening

Verksamhetsperiod: 1937 — 1978

Historik arkivbildare:

Västernorrlands läns Företagareförening tillkom år 1937. Bakgrunden va främst de vikande konjunkturerna under 1930-talet. Främst inom exportindustrierna uppstod arbetslöshet och man ville då med stöd av en företagareförening skapa bättre och nya försörjningsmöjligheter. Dessutom var de en strävan att i möjligaste mån motverka effekten av konjunktursvägningarna genom att bygga upp ett rikare näringsliv. Redan denna tid talades de om ”flykten från landsbygden” och företagareföreningen fick även till uppgift att motverka denna. En annan viktig uppgift var att försöka åstadkomma en bättre balans mellan kvinnlig och manlig arbetskraft genom att medverka vid nyetablering av kvinnoindustri. Företagareföreningen har fungerat som långivare, kreditförmedlare och konsult i frågor som berör bland annat ekonomisk planläggning och kontroll, kommersiella åtgärder för avyttring av företagens produkter mm. Företagareföreningen övergick från u.p.a. till ekonomisk förening 1945. Företagareföreningen upphörde 30 juni 1978. Verksamheten överfördes till stiftelsen Västernorrlands läns utvecklingsfond.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1937 — 1955 Styrelseprotokoll
  Protokoll för åren 1937 – 1945 med bokslut
  2 1956 — 1963 Styrelseprotokoll
  3 1964 — 1972 Styrelseprotokoll
  4 1973 — 1978 Styrelseprotokoll
  5 1977 Bilagor till styrelseprotokoll
  6 1937 — 1978 Registreringsbevis
  Förvaltningsberättelser åren 1942 – 1964
  Årsredovisningar med revisionsberättelser åren 1965 – 1977
  Bilagor till styrelseprotokoll år 1978
  7 1963 — 1978 Årsmötesprotokoll
  Föredragningslistor
  Stadgar
  Förvaltningsberättelser med bilagor och likvidationshandlingar
  Handlingsprogram och verksamhetsplaner åren 1973 – 1978
  Organisationsutredning år 1973
  Exemplar av förvaltningsberättelser finns även arkiverade tillsammans med bokslut under G1
 • Serie D 1: Register och liggare
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1937 — 1978 Medlemsregister i alfaordning respektive nummerordning, samt återbetalda medlemsinsatser
  Förteckning över hantverks- och industriföretag inom Västernorrlands län år 1960
  Förteckning över nystartade företag och avvecklande under åren 1950 – 1959
  Förteckning över snickerifabriker i Ångermanland tillhörande snickerifabrikernas Riksförbund
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1956 — 1978 Ansökningar om lånemedel, administrationsbidrag mm, med landsting, statliga myndigheter m fl
  2 1956 — 1978 Ansökningar om lånemedel, administrationsbidrag mm, med landsting, statliga myndigheter m fl
  Här i även enstaka inkomna handlingar om anställning
  3 1974 — 1975 Kopior av utgående brev
  4 1975 — 1976 Kopior av utgående brev
  Från och med September 1975 till April 1976
  5 1976 Kopior av utgående brev
  6 1977 Kopior av utgående brev
 • Serie F 1: Kampanjer och projekt
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1968 — 1978 Mineraljakten
  2 1973 — 1977 Mineraljakten
  3 1963 — 1966 Granitundersökningen
  4 1976 — 1978 Kramforsgruppen
  5 1977 — 1978 Kramforsgruppen
 • Serie F 2: Utredningar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1957 — 1958 Utredningar företag
  Låneansökningar med innehållsförteckning
  Föredragningslistor årsvis
  2 1959 — 1960 Utredningar företag
  Låneansökningar med innehållsförteckning
  Föredragningslistor årsvis
  3 1961 — 1962 Utredningar företag
  Låneansökningar med innehållsförteckning
  Föredragningslistor årsvis
  4 1963 — 1964 Utredningar företag
  Låneansökningar med innehållsförteckning
  Föredragningslistor årsvis
  5 1965 — 1966 Utredningar företag
  Låneansökningar med innehållsförteckning
  Föredragningslistor årsvis
  6 1939, 1973 Västernorrlandsutredningens betänkande år 1939
  ”Marknadsföring och produktutveckling” en utredning om stödet
  till mindre och medelstora företag i Västernorrlands län 1973
 • Serie F 3: Företagsakter om lån och stöd
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 A – Bjär
  2 Bjäs
  3 Bo – Bu
  4 Bå – Centrifugalk
  5 Centrifugalp – Da
  6 Do – F
  7 G – Her
  8 Her – I
  9 J – K
  10 L – Lo
  11 Lu – Långsele K
  12 Långselev – Läd
  13 Lät – Må
  14 Mä – Norrlandsf
  15 Norrlandsh – P
  16 R
  17 Sa – Si
  18 Sj – Sva
  19 Sve – Ti
  20 Tj – We
  21 We
  22 Wi – Åd
  23 Åd – Ö
 • Serie G 1: Bokslut
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1946 — 1960 Inventarium
  2 1961 — 1978 Inventarium
  3 1964 — 1978 Inventarium
  Med tryckta exemplar förvaltningsberättelser, ett ex per år
 • Serie G 2: Huvudböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1937 — 1960
  2 1961 — 1974
 • Serie G 3: Kassabokföring
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1937 — 1941 Kassabok
  2 1942 — 1944 Kassabok
  3 1944 — 1946 Kassabok
  4 1946 — 1948 Kassabok
  5 1948 — 1950 Kassabok
  6 1950 — 1952 Kassabok
  7 1953 — 1954 Kassabok
  8 1955 — 1956 Kassabok
  9 1957 — 1958 Kassabok
  10 1958 — 1961 Kassabok
  11 1961 — 1963 Kassabok
  12 1963 — 1965 Dagbok
  13 1965 — 1967 Dagbok
  14 1967 — 1969 Dagbok
  15 1969 — 1970 Dagbok
  16 1970 — 1971 Dagbok
  17 1972 — 1973 Dagbok
  18 1973 — 1974 Dagbok
  19 1974 Dagbok
  20 1975 — 1978 Dagbok
 • Serie G 4: Bokföring om lån
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1951 — 1978 Lösta lån A – L
  2 1951 — 1978 Lösta lån M – Ö
  3 1956 — 1968 Lånenummerbok 400-, 1956 – 1963
  Förfallobok för lån 1963 – 1965 och 1965 – 1968
  4 1959 — 1978 Konkurs avskrivna rörelselån A – Ö
  Lösta IG (industrigarantilån) A – Ö
  5 1945 — 1966 Reskontrakort A – Ö
  6 1963 — 1978 Skuldebrev A _ Ö
  Intecknade fastigheter
  7 1964 — 1983 Konkurser A – L
  8 1964 — 1983 Konkurser M – Ö
  Häri även korrespondens med förteckningar över konkurser och avskrivningar av lån
 • Serie Ö 1: Tidningsurklipp
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1962, 1967
  2 1968 Januari – Juni
  3 1968 Juli – Oktober
  4 1968 — 1969 November – Maj
  5 1969 Juni – Oktober
  6 1969 — 1970 November – April
  7 1970 Maj – Oktober
  8 1970 — 1971 November – April
  9 1971 Maj – Oktober
  10 1971 — 1972 November – April
  11 1972 Maj – Oktober
  12 1972 — 1973 November – April
  13 1973 Maj – Oktober
  14 1973 — 1974 November – Maj
  15 1974 Juni – December
  16 1975 — 1976
  17 1970 — 1975 Företagareföreningars förbund 1970
  Företagareföreningen 1970 – 1975