Västernorrlands Läns Lastbilscentral | Årtal: 1941 — 1958

Arkivbildare: Västernorrlands Läns Lastbilscentral

Verksamhetsperiod: 1941 — 1958

Historik arkivbildare:

Den 3 maj 1942 beslutade länets lasttrafikbilägare att upprätta en central, så bildades Västernorrlands läns Lastbilcentral u p a, med säte i Härnösand. Länscentralens ändamål var att samordna transporter, förmedla kontakter mellan transportörer och leverantörer, men även att förmedla bestämmelser och föreskrifter till de underställda lastbils-centralerna. Av de handlingar som inlämnats finns inga uppgifter om Västernorrlands läns Lastbilcentrals verksamhet efter 1976.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1941 — 1958 Inkomna PM
  Inkomna styrelse- och revisionsberättelser
  Inkomna cirkulär
  2 1942 — 1958 Korrespondens 1942-1958
  Förhandlingsprotokoll 1950-1958
  Utgående cirkulär 1942-1943
  Kallelser 1947-1948
  Pressreleaser u.å.
  Inventarier 1943-1976