Västernorrlands Läns Lasttrafikbilägareförening | Årtal: 1935 — 1966

Arkivbildare: Västernorrlands Läns Lasttrafikbilägareförening

Verksamhetsperiod: 1935 — 1966

Historik arkivbildare:

Föreningen bildades 1936 i Härnösand med bland annat att samordna och rationalisera åkerinäringen och på bästa möjliga sätt sälja transporter. Föreningens bildande bidrog också till att åkarna fick bättre kreditmöjligheter, kollektiva inköp och försäkringar, rätt dimensionerad bilpark mm. År 1957 ändrades namnet till Västernorrlands Åkeriförening. Önskas ytterligare information se Åkeriföreningens minnesskrift ”1936-1966”.

Innehållsförteckning:

 • Serie A 1: Protokoll
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1953 Års- och halvårsmöten
  Konstituerande möte 1936
  De egentliga årsmötesprotokollen börjar 1938
  Gemensamma års- och halvårsmötesprotokoll med läns Lastbilcentralen 1948-1953
  2 1939 — 1953 Styrelseprotokoll
  Gemensamma styrelseprotokoll med Läns Lastbilscentralen 1943-1953
  3 1954 — 1958 Års- och halvårsmötesprotokoll
  Gemensamma års- och halvårsmötesprotokoll med Läns Lastbilcentralen 1954-1956
  4 1954 — 1959 Styrelseprotokoll
  Gemensamma med Läns Lastbilcentralen 1954-1 feb. 1957
 • Serie E 1: Korrespondens
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1936 — 1956 Korrespondens
  2 1936 — 1959 Inkomna protokoll från Svenska Lasttrafikbilägareförbundet (SLF), samt avdelningar och sektioner tillhörande förbundet.
  Häri även medlemsförteckning 1936
  3 1937 — 1959 Diverse inkomna PM och stadgar, motioner och interpelationer till riksdag och förbundet 1937-1959
  Inkomna cirkulär från Svenska Lasttrafikbilägareförbundet med flera 1939-1958
  Lastbilförarkurs för kvinnor 1940
  1941-års Lastbilskommittés undersökning rörande virkestransport med gengasbil
  4 1949 — 1958 Statens biltrafiknämnd rörande taxor tariffer och kalkyler 1949-1956
  Utredning angående bildandet av ett länsorgan för lastbilcentralerna 1957-1958
  5 1950 — 1966 Protokoll från Svenska lasttrafikbilägareförbundet förda vid sammanträden med ombudsmän och medlemsråd
 • Serie F 1: Avtal
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1935 — 1949
  2 1950 — 1959
 • Serie G 1: Kassaböcker
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1955 — 1959 1955-30 maj 1959
  2 1959 — 1961 1 juni 1959 avslutad september 1961