Walvikens Tegelverk | Årtal: 1876 — 1891

Arkivbildare: Walvikens Tegelverk

Verksamhetsperiod: 1876 — 1891

Historik arkivbildare:

Walvikens Tegelverk var beläget vid Ledingeåns utlopp i Helgumssjön, ca 20 km väster om Sollefteå. Enligt protokoll den 8 april 1977 bestod styrelsen för Walvikens Tegelverk av de fyra deltagare, Aug. Åhlin, L. Dahlgren, Erik Andersson och Nils Nyberg. Den 23 maj 1880 beslöts att Walvikens Tegelverk skall konstitueras till aktiebolag. Den 28 mars 1885 togs beslutet att upphöra med all tegeltillverkning och endast bränna det redan slagna teglet. Likaså beslöts att realisera egendomen och upplösa bolaget Walvikens Tegelverk. Den 22 november 1886 beslöts att sälja all Walvikens Tegelverks egendom, med undantag av jordfastigheten, på offentlig auktion. Sista sammanträdet hölls den 20 juni 1887. Se även forskarhandledningen över Graningeverkens arkiv från 2008

Innehållsförteckning:

 • Serie F 1: Diverse handlingar
  Volymnummer Tidsperiod Anmärkning
  1 1876 — 1891 Protokoll 1877-1887
  Kassabok 1880-1888, 1891
  Kapitalbok 1876-1887
  Domstolsprotokoll, reverser, skattsedlar mm 1880-1891