Ordinarie föreningsstämma 2016

I år håller Näringslivsarkiv i Norrland-NIN sin ordinarie föreningsstämma den 19 maj, klockan 10:00, på Arkivcentrum Nord. Ordförande för stämman blir Rune Danielsson. Frågor kan ställas till arkivchef Daniel Nordin.

Arkivens Dag 2015

 

Arkivens dag 2015. Se även https://www.arkivensdag.nu/

Ordinarie årsstämma 2015

Ordinarie årsstämma, för Näringslivsarkiv i Norrland-NIN, hölls torsdagen den 21 maj i kommunstyrelsens sammanträdesrum i Kramfors. Kommunalrådet Jan Sahlén var inbjuden att fungera som stämmans ordförande, vilket han gjorde på ett utmärkt sätt.

Föreläsning (När skogen blev till guld- om Ådalens bebyggelsehistoria) hölls av Ann Renström.

Styrelsens ordinarie ledamöter fram till nästa årsstämma är: Kjell-Åke Hermansson (ordförande), Per G Hånell (vice ordförande), Bo-Anders Öberg, Mikael Westin, Kenneth Hänström, Anneli Sundqvist, Hans Backlund och Görel Bergström.